content_copy Noticias - Accion sindical

Oficinas e despachos de Pontevedra: Mexan por nós e din que chove

O pasado 7 de febreiro mantivemos a última reunión da negociación do convenio de Oficinas e Despachos da Provincia de Pontevedra, onde tan só se presentaron dúas persoas por parte da patronal xa que supostamente, ao non recibir unha proposta por escrito pola parte social, consideraban que non era necesaria a reunión.

CCOO trasladamos que a proposta de táboas salariais presentada na última reunión pola patronal nos podería servir como punto de partida para o ano 2023, actualizando previamente todas as categorías que estivesen por baixo do SMI e establecendo unha diferenza de 80€ entre categorías. A partir de aí poderiamos empezar a negociar a suba salarial para os próximos anos, pero sen tocar en ningún momento a antigüidade. 

A sorpresa atopámola cando a CIG, sindicato que ten a maioría da representación SOCIAL na mesa, ofreceulle á patronal rebaixar a antigüidade a un 4% do salario base por trienio cun tope máximo do 40% (actualmente 5% por bienio cun tope do 60%). Para isto convocou no seu momento folga e mobilizacións, facéndolle perder diñeiro ao persoal?

O agasallo da CIG á patronal suporía unha perda económica e un enorme risco para os cadros de persoal no futuro. Lembremos que durante 12 anos non houbo interese por parte da patronal de negociar o convenio, e precisamente a antigüidade foi a que permitiu que os salarios subisen minimamente cada dous anos.

CCOO non está disposta a asinar un convenio que supoña unha perda de dereitos para o persoal do sector de Oficinas e Despachos da Provincia de Pontevedra.

Convenio Oficinas e despachos Pontevedra

Insuficiente proposta patronal no convenio de oficinas e despachos de Pontevedra

O 26 de xaneiro de 2024 mantivemos unha nova xuntanza donde a patronal presentou unha proposta de suba salarial  dun 25% de actualización dos últimos 10 anos, acompañada da conxelación da antigüidade.

CCOO unha vez máis deixamos claro na mesa de negociación que non estamos dispostos/as a conxelar a antigüidade nin a aumentar o seu tope.

CCOO valoramos positivamente que por fin a patronal aporte unha proposta económica seria, sen embargo para CCOO a proposta da patronal ten que ser o punto de partida da negociación dos incrementos dos próximos anos. Como vimos defendendo dende o inicio da negociación, a primeira fase debía pasar por actualizar previamente o IPC dos últimos 10 anos, revisando todas aquelas categorías que estean por debaixo do SMI e a partir de aí negociar a suba salarial.

A próxima reunión será o día 7 de febreiro, donde deixaremos claro que dende CCOO valoramos a proposta da patronal como un punto de partida para negociar os incrementos dos vindeiros anos, pero sen tocar a antigüidade.

Convenio Oficinas e despachos Pontevedra

ÚLTIMA HORA!! Convenio de oficinas e despachos de Pontevedra

O 15 de xaneiro de 2024 retomouse a negociación do Convenio de Oficinas e Despachos da provincia de Pontevedra producíndose un fenómeno denominado O DÍA DA MARMOTA! surprise

Una vez máis sentámonos a negociar e a patronal puxo enriba da mesa a conxelación da antigüidade sen traer unha proposta salarial seria.

CCOO unha vez máis deixamos claro na mesa de negociación que non estamos dispostos/as a conxelar a antigüidade e tampouco a día de hoxe aceptaríamos a proposta realizada pola CIG na mesa de modificar e aumentar o tope da antigüidade.

CCOO esiximos que a negociación debe pasar por actualizar previamente o IPC dos últimos 10 anos, revisando todas aquelas categorías que estean por debaixo do SMI e a partir de aí negociar a suba salarial.

A próxima reunión será o día 26 de xaneiro, donde esperamos que a patronal traia dunha vez por todas unha proposta seria que permita recuperar o poder adquisitivo perdido polo persoal do Convenio de Oficinas e Despachos de Pontevedra.

concentración CIBERNOS BPO

CCOO Servizos mobilizámonos en CIBERNOS BPO: Concentración en defensa de dereitos laborais e sindicais

CCOO Servizos anunciamos a convocatoria dunha concentración o próximo 8 de xaneiro, en horario de 11:30 a 12:30, fronte ás instalacións da empresa CIBERNOS BPO, situada no Polígono de A Grela, Rua Newton 1-3, A Coruña.

CIBERNOS BPO, dedicada á prestación de servizos de Contact Center, ten como principal cliente a galega R Telecomunicacións (grupo MasMovil), ademais de ofrecer servizos para outras empresas do grupo como Virgin Teleco.

 

Denuncias nos xulgados e Inspección de Traballo

Esta convocatoria enmárcase nunha serie de accións legais e sindicais emprendidas polo sindicato para denunciar a deterioración das condicións e relacións laborais na empresa. Dende hai tempo, denunciouse ante a Inspección de Traballo e os xulgados a preocupante limitación imposta pola empresa en asuntos cruciais como a conciliación da vida laboral e familiar. Tamén se denunciou o impedimento no goce de permisos retribuídos para o coidado de familiares enfermos ou hospitalizados, así como o incumprimento de acordos previamente asinados coa representación legal das persoas traballadoras.

 

Sanción ao traballo sindical

Un dos aspectos máis alarmantes é o intento de restrinxir o dereito á acción sindical por parte da empresa, que sancionou a tres delegadas sindicais de CCOO por exercer o seu crédito sindical. Estes feitos foron denunciados ante os xulgados en busca dunha rectificación xusta. Ademais, súmase á problemática a práctica inexistencia de comunicación por parte da empresa coa representación legal das persoas traballadoras, incumprindo de maneira constante o seu deber de información e consulta.


Visibilización do conflito

A concentración do 8 de xaneiro busca facer visible e sensibilizar á opinión pública sobre estas irregularidades laborais e sindicais, así como expresar o rexeitamento ás prácticas que atentan contra os dereitos fundamentais das persoas traballadores. O sindicato insta á empresa CIBERNOS BPO a rectificar e buscar solucións dialogadas que respecten os dereitos laborais e promovan un entorno laboral xusto e equitativo.

concentración FROIZ

Supermercados Froiz: Por un Traballo Digno e Xusto

CCOO Servizos convocamos á terceira mobilización diante dos supermercados Froiz, o vindeiro venres, 5 de xaneiro ás 11:30 en Narón. Esta mobilización é un esforzo colectivo para facer fronte á persistencia das inxustizas laborais que afectan aos traballadores e traballadoras de Froiz.

 

Resumo das Mobilizacións Anteriores:

Nos pasados días 5 e 15 de decembro, levamos a cabo dúas concentracións para destacar as preocupacións e demandas dos traballadores/as de Froiz. As denuncias iniciais incluíron discriminación, cargas de traballo insoportables e prácticas laborais inxustas. A pesar das excelentes cifras declaradas pola empresa, as condicións laborais non melloraron.

 

Persistencia das Inxustizas Laborais:

A pesar dun aumento impresionante do 14% na conta de explotación e cifras récord de facturación, as traballadoras e traballadores seguen enfrontándose a cargas de traballo abrumadoras, cambios arbitrarios en quendas e horarios, e a denegación de asuntos propios. Froiz debe recoñecer e abordar estas inxustizas laborais.

 

Esixencias Claras e Razoadas:

Reiteramos as nosas demandas claras e razoadas:

  • Abonda de cargas de traballo imposibles por falta de persoal.

  • Abonda de cambios de quendas, horarios e vacacións por falta de persoal.

  • Abonda de denegar asuntos propios por falta de persoal.

  • Abonda de discriminar aos encargados/as.

  • Abonda de realizar contratacións eventuais fraudulentas.

 

O Compromiso de CCOO:

CCOO continúa traballando xunto co persoal para asegurar que as súas voces non queden sen escoitar. A falta de resposta por parte da empresa é inaceptable, e a mobilización é necesaria para insistir no compromiso coa xustiza laboral.

acordo convenio com mat construción

Asinado acordo do convenio de comercio de materiais de construción de Pontevedra

No día de hoxe, 21 de decembro, CCOO Servizos xunto con outras organizacións sindicais asinamos un acordo no marco do convenio de comercio de materiais de construción de Pontevedra, sobre o cal destacamos os seguintes puntos:

Vixencia

2020-2024

Licenzas

Actualización de permisos e conciliación coa nova lexislación.

Contratación

  • Fixo Discontinuo: Mínimo 4 meses con preaviso de 15 días. Censo anual e calendario de previsión de chamadas. Prioridade de incorporación ante calquera nova contratación incluído duración determinada ou indefinida. No caso de que nun período de tres anos se repitan en tempo aproximadamente coincidente os períodos de chamada fóra do período garantizado, este consolidarase como tempo garantizado. Sen Tempo Parcial.
  • Tempo Parcial: En empresas con máis de 50 traballadores non poderá haber máis do 25% de contratos a tempo parcial - Xornada mínima diaria catro horas continuadas – Conversión a xornada completa daquelas que durante 60 días continuados ou de forma alternativa nun período dun ano, realicen prolongacións de xornada.
  • Formación en alternancia: Retribución non inferior ao 90% o primeiro ano e 95% o segundo.
  • Práctica profesional: Retribución fixada neste convenio colectivo para o grupo profesional e nivel retributivo correspondente ás funcións desempeñadas.

Compromiso emprego fixo

Obrigatorio mínimo do 80%.

Xornada laboral

40 horas semanais de luns a sábado pola mañá, rematando dito día ás 13:30 horas - Sábados excepcionais por carga ou descarga de barcos, camións, vagóns, etc. retribuídas cun incremento, polo menos, do 75% sobre o valor hora.

Retribucións

Para os anos 2020 e 2021 unha paga de 200 euros non consolidables

Ano 2022: incremento salarial do 4,00% con atrasos desde xaneiro

Ano 2023: incremento salarial do 3,50% con atrasos desde xaneiro

Ano 2024: incremento salarial do 3,00%

Revisión: Se IPCs anuais 2023 e 2024 rexistran un incremento superior á suma do incremento pactado para eses dous anos (6,5%), dito exceso, cun máximo dun 1%.

acordo salarial hostalaría Pontevedra

Acordo salarial convenio hostalaría Pontevedra

Co obxectivo de evitar atrasos derivados das dilacións nas negociacións, CCOO Servizos xunto con outras organizacións sindicais formalizamos esta mañá coa patronal un acordo exclusivamente centrado nos salarios para os anos 2022 e 2023. Comprometémonos a continuar as negociacións referentes ao texto do acordo e aos demais incrementos no mes de xaneiro de 2024.

O acordo contempla un incremento en táboas do 8% para os anos 2022 e 2023, ademais dunha paga lineal de 1.250€ proporcional a xornada e tempo traballado. Se a suma dos IPCs 2022-2023 é superior ao 8% de incrementos acordados, a diferenza terase en conta para a negociación de salarios de 2024.

acordo salarial hostalaría Pontevedra

concentración FROIZ
Persoas traballadoras de Froiz concentráronse diante dun dos supermercados da cadea

CCOO Servizos denunciamos discriminación e cargas de traballo insoportables en Froiz

Persoas traballadoras de Froiz reuníronse diante dun supermercado da cadea para protestar contra as prácticas laborais abusivas. As principais queixas inclúen cargas de traballo insoportables por falta de persoal, cambios arbitrarios en quendas e horarios, así como discriminación cara aos encargados.

A pesar de que o supermercado pechou o ano 2022 cun récord de facturación e un aumento do 14% na conta de explotación, as persoas traballadoras denuncian que as condicións laborais non reflicten este éxito económico. A falta de persoal leva a consecuencias directas, como traballo esgotador, multitarefa constante e a imposibilidade de planificar os seus calendarios laborais de forma mensual, trimestral ou anual.

"Aumentan os ingresos, pero non vemos beneficios nas nosas condicións laborais. Estamos exhaustos e non podemos seguir así", sinaliza un dos delegados de CCOO.

As protestas tamén subliñan a denegación de asuntos propios por falta de persoal e a existencia de contratos eventuais fraudulentos, o que agrava a inseguridade laboral.

Os manifestantes esixen respecto, condicións laborais xustas e un trato digno por parte da dirección do supermercado. 

A empresa en cuestión aínda non respondeu ás queixas formuladas polos traballadores. A situación está a recibir un seguimento estreito tanto polos medios como polos delegados e delegadas de CCOO.

concentración Froiz  concentración Froiz

Convenio Oficinas e despachos Pontevedra

Convocatoria de asemblea do sector de oficina e despachos de Pontevedra

Os sindicatos CCOO e UGT convocamos unha asemblea para os traballadores do sector de Oficinas e Despachos de Pontevedra, en resposta ás dificultades enfrentadas durante as negociacións do convenio laboral.

A decisión de convocar a asemblea foi tomada despois dunha nova reunión programada para a mesa de negociación. O obxectivo principal do encontro é explicar as propostas presentadas por cada sindicato, proporcionando aclaracións e respondendo ás dúbidas que os traballadores poidan ter.

A asemblea está programada para o día 12 de decembro de 2023, ás 20:00 horas, e terá lugar na sede de UGT Vigo, situada na Rúa García Barbón número 67, 5º andar.

Convenio Oficinas e despachos Pontevedra

Convenio oficinas e despachos provincia de Pontevedra: A CEP suspende a súa participación

O pasado 17 de novembro recibimos a noticia da decisión da Confederación de Empresarios de Pontevedra —órgano que asumira a negociación do Convenio de Oficinas e Despachos da Provincia de Pontevedra—, de suspender a súa participación nas conversas.

A patronal trasladou a todos os sindicatos que esta decisión foi tomada en resposta ás mobilizacións que a CIG emprendeu nos últimos días.

CCOO lamentamos tal decisión, máis tendo en conta que despois de 12 anos co convenio paralizado, conseguírase sentar á CEP para asumir a negociación grazas á mediación do CGRL.

Como expresamos anteriormente, desde CCOO consideramos que, tras tan só 3 reunións, a situación non xustificaba a ruptura, con manifestacións e folgas precipitadas e sen ter en conta o resto da parte social.

CCOO tomaremos medidas para poñernos en contacto con todas as partes involucradas co obxectivo de reconducir a situación. A nosa intención é lograr que todas as partes se volvan sentar á mesa de negociación para actualizar un convenio que urxe ser revisado, en beneficio de todo o persoal do sector. Estamos comprometidos co diálogo e a búsqueda de solucións que atendan ás necesidades dos traballadores e traballadoras deste ámbito.

content_copy Destacadas

CCOO presenta una campaña para denunciar el modelo laboral insostenible del sector financiero

Bajo el lema “El Valor de las Personas. Por un Modelo Laboral Sostenible” CCOO ha presentado una campaña para denunciar el clima laboral que viven las plantillas del sector financiero.

chemasilvia

Un modelo turístico más sostenible y que garantice derechos, es imprescindible

Desde CCOO Servicios queremos reclamar un año más la necesidad imperiosa de garantizar condiciones dignas de trabajo en el sector y queremos llamar la atención especialmente sobre los discursos de algunos hosteleros y sus representantes, acerca de la falta de personas trabajadores en el sector, alguna de ellas lamentables, pero que demuestran la realidad en el anquilosado pensamiento de una parte del empresariado hostelero.

personas que intervienen en la rueda de prensa

El sindicato presenta el documento "Horarios Comerciales y Tiempo de Trabajo. Propuestas de CCOO"

CCOO apuesta por una regulación homogénea sobre horarios comerciales, y por fijar la voluntariedad y compensación del trabajo en Domingos y festivos en todos los convenios


Imagen de las personas que intervienen en esta mesa

CCOO presenta informe de turismo: el modelo turístico ante la encrucijada de la recuperación

CCOO ha presentado este lunes el informe Turismo, este estudio eleborado por el Gabinete de Técnico Federal, hace un análisis de la actividad turística 2022 y de las previsiones este 2023.

 

imagen difusion catalogo cursos

Oferta formativa subvencionada para trabajadoras y trabajadores

  • OFERTA FORMATIVA

La Federación de Servicios de CCOO pone en marcha cursos de formación gratuita dirigidos prioritariamente a trabajadores y trabajadoras ocupados

CCOO informa sobre la modificación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo

CCOO resume en un comunicado información sobre la ENTRADA EN VIGOR NUEVAS BAJAS a partir de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en su Disposición final tercera establece la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

CCOO Servicios lanza una campaña frente a la "Black Reality" del Comercio en Navidad

El sindicato ha presentado en rueda de prensa una campaña para denunciar la realidad  que viven las plantillas del sector comercial en este periodo de máxima actividad, al tiempo que exigiendo el desbloqueo de los convenios sectoriales sobre la base de incrementos salariales justos y equitativos. La rueda de prensa ha servido también para analizar los resultados de las elecciones en Grandes Almacenes, donde CCOO ha pasado a convertirse en la segunda fuerza, así como el acuerdo alcanzado en Grupo Inditex.


Ahora S Ganamos Derechos CCOO

Las personas fijas discontinuas por fin podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años

Gracias a las constantes reivindicaciones de CCOO, a las mejoras en derechos incorporadas en la reciente reforma laboral para las personas con contrato fijo discontinuo, debemos sumar ahora un avance importante en protección por desempleo. 

Teletrabajo UNI Global UNION

UNI GLOBAL: Principios fundamentales para garantizar los derechos en el trabajo a distancia

UNI Global Union, con el apoyo de UNI Finanzas, UNI ICTS y UNI P&M, ha publicado lo que considera son principios fundamen­tales para apoyar a sus afiliadas en la negociación de cuestiones relacionadas con el trabajo a distancia, tanto durante la pandemia de Covid como después de esta.

Real decreto teletrabajo. Dudas y preguntas

Real Decreto-Ley Trabajo a Distancia. Preguntas y dudas frecuentes

Hemos desarrollado una campaña con el objetivo de explicar el principal contenido del Real Decreto-Ley de Trabajo a Distancia, aprobado recientemente por el Gobierno. 

Tren de alta velocidad

El Tribunal Supremo afirma que los permisos retribuidos se conceden para su disfrute en días laborables

La sentencia 257/2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Suprema ha resuelto a favor de CCOO Servicios y FeSMC-UGT, sosteniendo que si el hecho causante de un permiso retribuido tiene lugar en un día no laborable, el día en el que se inicia dicho permiso es primer día laborable tras el hecho causante.  


content_copy Más información

Calendario Laboral

Calendario Laboral 2024

Días festivos estatales y por comunidad 2024

Utilidades Herramientas simuladores y calculadoras

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social
Fotografías Sindicales

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr
Vídeos de Servicios CCOO

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO
Falacias y mentiras sobre los sindicatos

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos
Histórico de Artículos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO
logo CCOO

Logos y Marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original.
RSS por Sectores, Territorios y Empresas

miembro de UITA
logo global union

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es