CCOO SIGNA EL CONVENI COL·LECTIU DE DISTRIBUÏDORS MAJORISTES D'ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA

La Federació de Serveis de CCOO de Catalunya (CCOO Serveis) la Federació de Serveis, Mobilittat i Consum de Catalunya (FeSMC - UGT) i el Consell d'Empreses Majoristes d'Alimentació de Catalunya (CEMAC), han signat, el 18 de setembre de 2023 el conveni de distribuïdors majoristes d'alimentació de Catalunya.


CCOO SIGNA EL CONVENI COL.LECTIU D?OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA PELS ANYS 2022, 2023 I 2024

Avui 13 setembre CCCOO de SERVEIS hem signat el conveni col·lectiu que garanteix i millora les condicions de treball al sector d’oficines i despatxos.

Per a CCOO aquest Conveni suposa un avenç important en les condicions de treball d’un sector que ocupa a Catalunya a més de180.000 persones treballadores.

- - - - - -

CCOO FIRMA EL CONVENIO COLECTIVO PARA LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024

Hoy 13 septiembre CCCOO de SERVEIS hemos firmado el convenio colectivo que garantiza y mejora las condiciones de trabajo al sector de oficinas y despachos.

Para CCOO este Convenio supone un avance importante en las condiciones de trabajo de un sector que ocupa en Cataluña a más de 180.000 personas trabajadoras.


Signat el conveni col·lectiu del comerç en general de Girona

CCOO, UGT i la patronal FOEG hem signat un nou conveni col•lectiu per als propers tres anys (2023-2025).

Firmado el convenio colectivo del comercio en general de Girona

CCOO, UGT y la patronal FOEG hemos firmado un nuevo convenio colectivo para los próximos tres años (2023-2025).


UGT perd els papers i embogeix amb mentides

CCOO vol unes eleccions sindicals sense joc brut a l´Hotel Majestic

Que el sindicalisme és un espai competitiu no és res de nou. Quan hi ha disputa electoral pot pujar la tensió, però per a CCOO, el que passa a l'Hotel Majestic no és raonable. S'ha entrat en dinàmiques de bloqueig per impedir el desenvolupament del procés electoral i s'inicien dinàmiques de comunicació plenes de falsedats (o inexactituds que diria Feijoó) per part d'un sindicat que vol, sí o sí, fer-se present a l'hotel a qualsevol preu .

- - - - - -

UGT pierde los papeles y enloquece con mentiras

CCOO quiere unas elecciones sindicales sin juego sucio en el Hotel Majestic

Que el sindicalismo es un espacio competitivo no es nada nuevo. Cuando hay disputa electoral puede subir la tensión, pero para CCOO, lo que sucede en el Hotel Majestic no es razonable. Se ha entrado en dinámicas de bloqueo para impedir el desarrollo del proceso electoral y se inician dinámicas de comunicación llenas de falsedades (o inexactitudes que diría Feijoó) por parte de un sindicato que quiere, sí o sí, hacerse presente en el Hotel a cualquier precio.


Es publica al BOE el XVIII Conveni de Consultoria i, amb això, comença a ser d´aplicació

Avui, 26 de juliol, ha entrat en vigor el XVIII Conveni Col·lectiu Estatal d’Empreses de Consultoria, de Tecnologies de la Informació i Estudis de Mercat i de la Opinió Pública, després de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han estat més de 3 anys de dures negociacions, amb múltiples mobilitzacions, arribant inclús a la convocatòria de la primera vaga del sector, per arribar fins aquí i poder veure el text publicat. Ara ja podem afirmar que el nou conveni és aplicable.

XVIII Conveni Consultoria

Se publica en el BOE el XVIII Convenio de Consultoría y comienza, con ello, a ser de aplicación

Hoy, 26 de julio, ha entrado en vigor el XVIII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, de Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado y de la Opinión Pública, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Han sido más de 3 años de duras negociaciones, con múltiples movilizaciones, llegando incluso a la convocatoria de la primera huelga del sector, para llegar hasta aquí y poder ver el texto publicado. Ahora ya podemos afirmar que el nuevo convenio es aplicable.

XVIII Convenio Consultoría


CCOO ACONSEGUEIX OBRIR EL CONVENI D´ASSEGURANCES I PACTAR INCREMENTS FIXOS DEL 3,5 % (2023) I 3,25 % (2024)

Amb efectes 1/1/2024 i 1/1/2025, per sobre de l’1,8 % previst cada any

- - - - - -

Con efectos 1/1/2024 y 1/1/2025, por encima del 1,8% previsto en cada año

CCOO CONSIGUE ABRIR EL CONVENIO DE SEGUROS Y PACTAR INCREMENTOS FIJOS DEL 3,5% (2023) Y 3,25% (2024)


Destacades

NOUS PERMISOS I DRETS DE CONCILIACIÓ RDL 5/2023

>> Nova infografía dels nous drets del RD 5/2023 (PDF cat i cast)

>> Cartell per difondre MESURES APROVADES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I FAMILIAR


Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)