Publicat en el BOE el CONVENI DE LES EMPRESES MINORISTES DE DROGUERIES I PERFUMERIES

Publicado eb el BOE el CONVENIO DE LAS EMPRESAS MINORISTAS DE DROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS


Conveni Col·lectiu Grans Magatzems INCREMENT SALARIAL 2022

Convenio Colectivo Grandes Alamacenes INCREMENTO SALARIAL 2022


Tot el que has de saber sobre la nova reforma laboral

Després de més de 9 mesos de negociacions, el 22 de desembre es va arribar a un acord en matèria laboral que deroga aquells aspectes centrals de la reforma laboral del 2012 que va dur a terme el Partit Popular i que han tingut una major incidència en la devaluació dels drets laborals i salaris al nostre país.

Todo lo que debes saber sobre la nueva reforma laboral

Después de más de 9 meses de negociaciones, el 22 de diciembre se llegó a un acuerdo en materia laboral que deroga aquellos aspectos centrales de la reforma laboral de 2012 que llevó a cabo el Partido Popular y que han tenido una mayor incidencia en la devaluación de los derechos laborales y salarios en nuestro país.

Aquí tens un nou número de >>Gaceta Sindical, editat amb motiu de la nova reforma laboral, que millora les condicions de la gent treballadora.

Aquí tienes un nuevo número de >>Gaceta Sindical, editado con motivo de la nueva reforma laboral, que mejora las condiciones de la gente trabajadora.

 

 

>> BOE núm.313 – 30/12/21 RDL 32/2021 Reforma Laboral

 


Assemblea informativa Conveni Just-Eat 28/12/21

28/12/21 A la seu de CCOO de Catalunya Assemblea informativa del 1r conveni, pioner a Europa, que regula les condicions laborals per a les treballadores i treballadors de la plataforma JustEat de menjar a domicili.

#PrecarityWordlWar #DeliveryFood #LeyRider

28/12/21 En la sede de CCOO de Catalunya asamblea informativa del 1er convenio, pionero en Europa, que regula las condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores de la plataforma JustEat de comida a domicilio.


Publicat al BOE Conveni col·lectiu general d´àmbit estatal per al sector d´entitats d´assegurances, reassegurances i mútues

Entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (17/01/2022).

Publicado en el BOE Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (17/01/2022).


ARA SÍ GUANYEM DRETS!


Destacades

CCOO aconsegueix dissipar els dubtes sobre que les persones fixes discontínues s´hagin d´incloure en els ERTOs en igualtat de condicions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, arran d'una consulta del Sindicat Intercomarcal de Serveis de CCOO de Girona, pel que fa a la inclusió de les persones treballadores amb contracte fixe discontinu en els ERTOs, ha determinat com a criteri que per als períodes que haguessin estat d'activitat de no haver concorregut les circumstàncies derivades de la COVID 19, han de ser incloses en els ERTOs.


Si has estat afectada o afectat per un ERTO el 2020, això pot influir en la declaració de la renda.

Si has estado afectada o afectado por un ERTE en 2020, esto puede influir en tu declaración de la renta.


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453