Vaga en AB Servicios Selecta España

  • La vaga indefinida en l'empresa Selecta es manté, després de la mediació al SIMA sense acord, motivat per la falta d'avanços en la negociació del nou Conveni Col·lectiu.


Les persones treballadores de CEAR expressen el malestar davant l'estancament de la taula de negociació

Protestes de les persones treballadores de CEAR

Les Representacions Legals de Les Persones Treballadores, organitzades en CCOO (València, Sueca, Màlaga, Madrid, Barcelona i Reus), han transformat el malestar de la plantilla en organització i han impulsat accions sindicals després de fer diverses assemblees amb totes les persones treballadores.


Signat el III Pla d'Igualtat del Grup Mediterrània

El dia 3 de juny de 2024, s'ha procedit a la signatura del III Pla d'Igualtat en el Grup Mediterrània Catering (Espai Lleure I cultura, S.L., Servei D'Apats, S.L., Vera Galdeano, S.L. i Mediterrània de Catering, SLU ) per al període 2024¬2028.


Eleccions al Parlament Europeu 9 de juny, segons ORDRE EMT/112/2024, publicat al DOGC núm. 9168 de 23.5.2024

Permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores davant de les eleccions

Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de votació (de 9 h a 20 h)

0 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació 4 o més hores

4 hores de permís

Si l’horari coincideix amb l’horari de votació més de 2 hores i menys de 4 hores

2 hores de permís

Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys amb l’horari de votació

0 hores de permís


Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) CVE 202410094450 de data 27/05/2024 amb el codi de conveni núm. 08000365011994

PUBLICAT EL CONVENI COL·LECTIU DE CÀMPINGS I CIUTATS DE VACANCES DE BARCELONA PER ALS ANYS 2024-2026.

Les principals novetats del nou conveni col·lectiu són les següents:

  • Increment salarial: 2024: IPC 2023+1%.; 2025: IPC 2024+1,5%.; 2026: IPC 2025+1%.
  • Vacances: Per a l'any 2025 i següents el període de vacances passa de 30 a 31 dies.
  • Festes no recuperables: Quan la persona treballadora no gaudi de la festa no recuperable, es tindrà dret a gaudir-la en una altra data i a percebre el 40% del salari dia.
  • Contracte fix discontinu: Als contractes a temps parcial se'ls haurà de garantir un mínim de 120 dies d'activitat i un mínim de 20 hores setmanals. Aquesta modalitat no podrà superar el 10% del total de la contractació en l'empresa.


Publicat el conveni col·lectiu de Bingos de Catalunya per als anys 2023-2026

El dia 08 de maig s’ha publicat al DOGC número 9158 RESOLUCIÓ EMT/1502/2024, de 18 de març, per la qual es disposen la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de les empreses organitzadores del joc del bingo de Catalunya 2023-2026 (codi de conveni núm. 79000205011992


Destacades

Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024NOUS PERMISOS I DRETS DE CONCILIACIÓ RDL 5/2023

>> Nova infografía dels nous drets del RD 5/2023 (PDF cat i cast)

>> Cartell per difondre MESURES APROVADES PER A LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I FAMILIAR


Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

>> III CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE SUPERMERCATS I AUTOSERVEIS D’ALIMENTACIÓ DE CATALUNYA 2022-2025

>> III CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CATALUNYA 2022-2025


Novetats seguretat social 2023

>> SMI, Bases de cotització i Tipus cotització Règim general

>> Pensions mínimes de Seguretat social i classes pasivas

>> Nou sistema de cotització per ingresos reals – Règim en Autònoms (RETA)


Conveni del Comerç Tèxtil de BCN 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL SECTOR DEL COMERÇ TÈXTIL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA - 2022-2024


Conveni Hostaleria de Catalunya 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDÚSTRIA D’HOSTALERIA I TURISME DE CATALUNYA – 2022-2024

>> CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE CATALUNYA – 2022-2024


Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

>> CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR DEL COMERÇ DEL METALL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA  - 2022-2024 (PDF català i castellà)


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23

>> Infografia (PDF cat i cast)


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023

>> Circular (PDF cat i cast)


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

 >> Conveni de Restauració Col·lectiva 2022-2024 BOE-14/12/22 – llibret CCOO Serveis

>> Taules Salarials 2023 – Barcelona

>> Taules Salarials 2023 – Girona

>> Taules Salarials 2023 - Lleida

>> Taules Salarials 2023 - Tarragona 


PENSIONES 2022: Un acuerdo que "garantiza las pensiones de hoy y las del mañana"

COO Servicios edita esta infografía para informar sobre las principales novedades del acuerdo de pensiones. 


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)