Principi d´acord en l´ERO de Banc Sabadell que afectarà 1.380 persones

El 100% de la representació sindical ha subscrit el preacord.

La pressió de tota la plantilla en les mobilitzacions dels últims dies i la feina de la part sindical a la taula han possibilitat un moviment d'última hora per part de la Direcció per a poder assolir aquest principi d'acord in extremis.


Banc Sabadell: Última setmana i l'empresa segueix immòbil

L'èxit de les dues jornades de vaga de la setmana passada hauria de ser un punt d'inflexió en la negociació d'aquest ERO. Però lamentablement s'està lluny que la Direcció mostri una mica de voluntat d'arribar a un acord, i segueix instal·lada en un escenari surrealista que no aventura per res un acord. Si continua en aquest tancament, les concentracions d'aquesta tarda només seran el preludi d'una nova jornada de vaga i concentracions el proper divendres dia 15.

Banco Sabadell: Última semana y la empresa sigue inmóvil

>> Si continua en aquest tancament, les concentracions d'aquesta tarda només seran el preludi d'una nova jornada de vaga i concentracions el proper divendres dia 15.

>> Si continúa en esta cerrazón, las concentraciones de esta tarde sólo serán el preludio de una nueva jornada de huelga y concentraciones el próximo viernes día 15.


Conveni d´assegurances i mútues ? comunicat 08/10/21 ? núm. 23

Tenim acord en el Conveni d´Assegurances i Mútues: Hi haurà reducció de la jornada màxima anual

El 8 d'octubre s'ha tornat a reunir el Grup de Treball del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues i s'ha arribat a un acord sobre la totalitat de les matèries que integren el Conveni Col·lectiu Sectorial


Conveni d\'Enginyeries - comunicació núm.10

NOVES PROPOSTES SOBRE TAULA SALARIAL, TELETREBALL I CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

A la reunió de la taula negociadora celebrada el 6 d'octubre, CCOO i UGT van presentar la seva Proposta d’Augment salarial per al 2021, consistent en un 0,9 % des del nivell més baix partint d'una base de 14.000 euros per al nivell 8 i eliminant el nivell 9, tal com figurava a la plataforma de negociacions. Des de CCOO no hem volgut plantejar pujada salarial més enllà de l'any en curs fins conèixer què durada li donarem al Conveni objecte de negociacions fins saber el contingut que es va a modificar.


Cal una transformació decidida i urgent del sector turístic

CCOO valora la campanya turística d´estiu al Baix Llobregat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat acaba de fer públiques les dades sobre l’ocupació hotelera a aquesta comarca durant els mesos d’estiu.


CCOO celebra el 7 d´Octubre, Jornada Mundial del Treball Digne


Destacades

CCOO aconsegueix dissipar els dubtes sobre que les persones fixes discontínues s´hagin d´incloure en els ERTOs en igualtat de condicions

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, arran d'una consulta del Sindicat Intercomarcal de Serveis de CCOO de Girona, pel que fa a la inclusió de les persones treballadores amb contracte fixe discontinu en els ERTOs, ha determinat com a criteri que per als períodes que haguessin estat d'activitat de no haver concorregut les circumstàncies derivades de la COVID 19, han de ser incloses en els ERTOs.


Si has estat afectada o afectat per un ERTO el 2020, això pot influir en la declaració de la renda.

Si has estado afectada o afectado por un ERTE en 2020, esto puede influir en tu declaración de la renta.


XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2021

01.- Pensions mínimes (contributives, no contributives i classes pasives) i límits d’ingressos

02.- Prestacions familiars i assistencials

03.- SMI i Bases de cotitzacions

04.- Prestacions d’atur, Ingrés Mínim Vital, IPREM

>> RECULL Novetats 2021: Pensions mínimes i Prestacions familiars i assistencials


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya

>> CONVENI OODD 2019-2021 text en català (DOGC 8064 - 14.02.2020)
>> CONVENIO OODD 2019-2021 texto en castellano (DOGC 8064 - 14.02.2020)


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)

>> Llibret del Conveni (pdf)


#RDL62019 #RDL82019 #ElQueÉsTeuÉsTeu T´interessa! @CCOO t´ho expliquem

>> Infografies informatives sobre noves normatives laborals dels RDL 6 i 8 -2019

>> Informació Jornada 24/05 CCOO Catalunya sobre canvis legislatius en matèria d'igualtat (RDL 06/2019) i registre de jornada (RDL 08/2019)


Conveni Hostaleria de Catalunya 2017-2019

>> Llibre Conveni (DOGC 7589 en català)
>> Libro Convenio (DOGC 7589 en castellà)


Conveni col·lectiu Supermercats i Autoserveis Catalunya 2016-2019

>> Llibre del Conveni de Supermercats 2016-2019 DOGC 7453
>> Libro del Convenio de Supermercados 2016-2019 DOGC 7453