Asinado o Convenio de Hostalaría da provincia de Pontevedra

convenio hostalaría pontevedra

Tras 18 reunións da mesa negociadora que comezaron o dous de marzo de 2017, o pasado dezaoito de xuño asinamos o Convenio de Hostalería da provincia de Pontevedra, que manterá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2021. (segue)

Texto convenio (pendente publicación boletín oficial)


Asinado o Convenio Colectivo de Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da provincia de Pontevedra

comercio materiais construción saneamento Pontevedra

Tras cinco reunións da mesa negociadora o pasado 2 de maio, asinamos o Convenio de Comercio de Materiais de Construción e Saneamento da provincia de Pontevedra, o que terá unha vixencia de dous anos, 2018 e 2019.CCOO decidiu non asinalo desde a responsabilidade e a defensa dos dereitos laborais

Publicado o Convenio Colectivo Comercio Alimentación de A Coruña

Convenio Colectivo Comercio Alimentación Coruña

Trala sinatura do preacordo e tal como se informou o vinte de decembro de 2016, CCOO decidiu non asinalo en base a:

 • Por unha parte ao recorrido que aínda quedaba para o proceso negociador e a posibilidade de iniciar campañas de mobilizacións e folga
 • Por outra a unha serie de temas fundamentais que era importante mellorar respecto ao convenio anterior:  
  • Non reduce a xornada laboral: é un dos convenios coa xornada anual máis alta e non considera un mínimo de sábados libres ao ano
  • Non regula o control de presenza polo que se seguirán producindo prolongacións irregulares de xonada
  • O incrementos salariais son insuficientes
  • Non referencia o mantemento do poder adquisitivo ao IPC


Publicado o Convenio Colectivo do Sector do Comercio Detallista Téxtil de Pontevedra


Asinado o Convenio Colectivo de Comercio Alimentación provincia de Pontevedra

convenio comercio alimentacion pontevedra

Seguindo a decisión unánime das  asembleas convocadas para o debate do preacordo, hoxe mércores, 28 de decembro, levouse a cabo a sinatura do Convenio. Desde CCOO  poñémonos a disposición das persoas traballadoras do sector para acadar o obxectivo de que as condicións nel recollidas se cumpran. Nesta central sindical temos claro que non podemos descoidarnos unha vez acadado o acordo, e que calquera convenio non só é bo por si mesmo, senón porque realmente se aplique.

Anexamos o texto do Convenio Comercio Alimentación provincia de Pontevedra, á espera da publicación do texto defintivo no BOP e DOG.

Convenio versión smartphone (abre esta ligazón no teu dispositivo)


Convenio Colectivo de Comercio de Materiales de Construcción y Saneamiento, de la provincia de Lugo.

 El presente Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo en todas las empresas que se dediquen a la Actividad de Comercio de Materiales de Construcción y Saneamiento 

 Este Convenio Colectivo de trabajo, es de aplicación obligatoria a toda la provincia de Lugo y afectará a los centros de trabajo radicados en ella, aún cuando tuvieran, las empresas, su domicilio social en otras, y a los trabajadores que fueran trasladados de otras a ésta. 


A firma realízase nos termos establecidos no preacordo acadado na reunión anterior.

Firmado o Convenio Colectivo de Comercio Retallista Téxtil de Pontevedra

O pasado día 29 de xullo asinamos o convenio de Comercio Retallista Téxtil da provincia de Pontevedra, nos termos establecidos no preacordo alcanzado na reunión anterior. Lembramos as melloras que se introduciron:

 • Vixencia para os anos 2016, 2017, 2018.

 • Incremento salarial:1.5% para cada un dos anos de vixencia, en tódolos conceptos económicos.

 • Cláusula de revisión para cada un dos anos de vixencia na diferenza entre o IPC real e o incremento establecido para este ano.

 • Créase un novo plus de traballo nas tardes do 24 e 31 de decembro consistente en un recargo de 5? sobre a hora efectiva traballada entre a partir das 16:00 horas.

 • Horas extraordinarias pasarán a aboarse cunha recarga do 100% do seu valor habitual.

 • Vacacións: disfrute entre os meses de maio a outubro. Se voluntariamente se disfrutan fóra deste período o dereito é a 31 días de vacacións e unha bolsa de 200?.

 • Amplíase a posibilidade de acollerse a excedencia por maternidade ata un máximo de 4 anos e co límite de idade do fillo o filla de cinco anos.

 • A póliza de seguro de vida pasa a ser de 20.000 ?.

 • Licenzas: amplíase en 1 día a licenza por matrimonio, pasando a 16 días, e establécese en 6 días a licenza do artigo 30 por nacemento de fillo ou filla e polo falecemento accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización de parentes ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade.

 • Guarda legal: amplíase a posibilidade de reducir a xornada ata que o menor cumpra os 14 anos.

 • Posibilidade de acumulación da lactación en 23 días naturais.

 • Nas empresas con máis de 15 traballadores establecese a xornada efectiva mínima para os contratos a tempo parcial en 27 horas semanais.

Dende CCOO facemos unha valoración positiva do acordado, que mellora en conciliacións e sobretodo nun incremento nas horas mínimas nos contratos a tempo parcial. Ademais garante un incremento salarial aceptable para os tempos que corren e a garantía de mantemento do poder adquisitivo.

Convenio Comercio Téxtil PontevedraSupón melloras en dous sectores fortemente afectados pola crise

Asinados os convenios de Comercio de Mobles e Comercio de Materiais de Construción da provincia de Pontevedra

Na sinatura destes dous convenios tivemos en conta que son dous sectores tocados especialmente pola crise con empresas que xa pecharon, outras que están con ERTES continuos e sen demasiadas perspectivas de mellora, polo que estabamos obrigados a tomar unha posición responsable. De todas maneira conseguimos asinar, aínda que sexa de forma moderada, incremento salarial para cada un dos anos de vixencia e algunha mellora máis. Segue

Texto Convenio Comercio Mobles

Texto Convenio Materiais de Construcción


Firmado el XXIII Convenio Colectivo de Banca

CCOO con el 63% de representación en la mesa de negociación ha firmado el XXIII Convenio Colectivo de Banca hoy día 19 de abril de 2016. La negociación de este Convenio ha sido especialmente difícil por las condicionantes extremas que ha impuesto la reforma laboral vigente y por el entorno de crisis en el empleo, de crisis en el sector financiero.CCOO, UGT y la dirección de Lidl en España han firmado hoy el I Convenio Colectivo de Lidl.

LIDL: Firmado el mejor Convenio de Empresa estatal de supermercados

El acuerdo contempla el sueldo mínimo más elevado del sector y retribuye el trabajo realizado en domingo. Por otra parte, incluye una distribución de jornada de 224 días anuales lo que supone que la plantilla podrá disfrutar dos días de descanso semanal. Esta medida implica un beneficio en materia de conciliación de de la vida laboral, personal y familiar y supone una mejora de la salud laboral de los y las trabajadoras. Además, la plantilla podrá disfrutar de 23 días laborables de vacaciones. 

Otra de las medidas más destacables del Convenio es la consolidación de horas complementarias. Esto constituye un aumento de las horas contratadas, hecho de especial relevancia en un sector donde los contratos parciales son la tónica general. 

CCOO valora muy positivamente la rúbrica de un convenio que mejora la capacidad adquisitiva de la plantilla, aumenta la estabilidad laboral y avanza en la reducción de riesgos psicosociales. 

Texto Convenio


Destacadas

Tu salud, el mejor plan. La nueva apuesta de CCOO por la salud laboral de las camareras de piso. Jornadas en Valencia, Castellón y Alicante

CCOO Servicios en el País Valenciano pone en marcha, junto con la Comunidad Valenciana, la web www.ccoontigosalud.es que contiene información sobre riesgos laborales, cómo prevenirlos y posibles enfermedades profesionales que pueden sufrir las camareras de piso.


CCOO PV presenta una campaña de lucha contra la precariedad y la temporalidad en el sector turístico

CCOO PV.- El sindicato ha lanzado una campaña para concienciar sobre las buenas prácticas laborales en el sector turístico autonómico, en colaboración con la Generalitat Valenciana. La federación de Servicios de CCOO denuncia la excesiva precariedad y parcialidad del empleo y aboga por dotar de estabilidad a las personas trabajadoras. “Solo puede haber una industria de calidad cuando el empleo es de calidad”.


Más y mejor empleo en el sector turístico. Informe de coyuntura económica del sector turístico

Se reducen las tasas de temporalidad y precariedad en el empleo turístico  en los tres primeros trimestres del año. La causa principal: el empuje de la negociación colectiva en el sector de la hostelería. Otra de las causas, la puesta en marcha del Plan Director de Inspección de Trabajo.


Celebrado en Luxemburgo el jucio sobre el registro de jornada promovido por CCOO

La intervención de CCOO ha sido muy bien acogida por la Gran Sala.Tanto el Abogado General como el Juez Ponente se han mostrado muy críticos con el tema.
La decisión final del TJUE se conocerá en unos meses.


El 20% de la plantilla que más gana en el sector financiero quintuplica lo que gana el 20% con menor salario

Según el informe de CCOO, si no computase ese 20% que más gana, el coste medio del sector se reduciría casi un 30%. Además, el número de directivos en el sector ha aumentado casi un 20% desde 2014. El estudio señala también que solo un 18% de las personas en puestos de dirección en el sector son mujeres, menos que en 2014.


Nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre permisos retribuidos (empiezan el primer día laborable)

El Tribunal Supremo ha estimado nuestra petición y ha declarado que los permisos, al ser retribuidos, deben empezar siempre en el primer día laborable para la persona solicitante: el primer día que en su horario o cuadrante indique que tiene que trabajar.


CCOO presenta la segunda edición de la Guía Aprendices, Becarios-as y Trabajo precario

CCOO.- Anuncios como el del Duque de Alba en el que se piden becarios que trabajen gratis en su Palacio de Dueñas, por más que este destaque por su descaro, no son casos aislados. Según han denunciado en rueda de prensa la secretaria de Empleo, Lola Santillana, y el secretario de Juventud de CCOO, Carlos Gutiérrez, pone de manifiesto el uso indiscriminado de contratos en prácticas, la utilización de becarios, no ya como mano de obra barata, sino gratis. Fraude y abusos a los que CCOO quiere poner freno con herramientas como la Guía Aprendices, Becarios y Trabajo Precario que acaba de reeditar el sindicato.


Únete a la Precarity War

¿Trabajador, trabajadora precaria? Únete a nosotros en la #PrecarityWar. Stop abusos.

Vídeos Servicios CCOO

Vídeos publicados por la Federación de Servicios de CCOO.

RSS por Secciones

RSS por Empresas, territorios, sectores y áreas temáticas de Servicios CCOO. Agréganos a tus lectores de RSS

Herramientas, simuladores

Herramientas y simuladores de utilidad

Conoce CCOO

¿Qué es y qué hace CCOO en Servicios? Nuestras oficinas. Estatutos. Congresos. Política de privacidad

CCOOntigo TV

CCOOontigo TV. Canal de Youtube de la Federación de Servicios de CCOO.


 

Logos y Marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original
miembro de UITA