Assemblea AFILIACIÓ DEL SECTOR FINANCER 15/05/23


Després del nostre comunicat de data 28.3.2023 en què vam anunciar que estàvem pendents de les novetats que es vagin produint, avui podem concretar que ja l'Agència Tributària està assumint la Sentència del Tribunal Suprem 255/2023 de data 28 de febrer del 2023.

- - - - -

Asamblea AFILIACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO 15/05/23

Tras nuestro comunicado de fecha 28.3.2023 en que anunciamos que estábamos pendientes de las novedades que se vayan produciendo, hoy podemos concretar que ya la Agencia Tributaria está asumiendo la Sentencia del Tribunal Supremo 255/2023 de fecha 28 de Febrero del 2023.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) ,

FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23 

Barcelona, 15 de maig de 2023

 


FOTOGRAFIES DE L'ASSEMBLEA 15/05/23