content_copy Noticias - Comunicados convenio

CCOO Servizos asinamos o convenio para o comercio vario de A Coruña

CCOO logramos hoxe un acordo de convenio colectivo para o sector do comercio vario de A Coruña, que afecta a case 22.000 traballadores e traballadoras. O convenio supón un incremento salarial acumulado do 18.29%. Estos incrementos significan unha actualización inmediata de salario do 11,5% no momento da súa entrada en vigor, ao que hai que engadir un 3% no 2024 e outro 3% no 2025. Ademais inclúense outras melloras sociais e laborais.

O acordo pon fin a unha situación de conxelación salarial que se prolongaba desde 2019 e que provocou unha perda de poder adquisitivo pola subida do IPC. Ademais, o convenio inclúe medidas como o pago de 25 ou 30 euros por traballar en domingos e festivos, o aumento dos permisos por matrimonio ou parella de feito a 20 días, a incorporación do persoal da venda de mobles ao ámbito do convenio ou un plus compensatorio de beneficios para as empresas con máis de mil empregados na provincia.

CCOO consideramos que a sinatura do convenio é un acto de responsabilidade que dignifica as condicións dun sector moi feminizado e precarizado. 

CCOO instamos á Administración a axilizar o máximo posible o rexistro do convenio para que os traballadores e traballadoras poidan percibir canto antes a subida salarial pactada.

Poden consultarse máis detalles no documento adxunto.

Alcanzado un Preacuerdo en el Convenio Colectivo de Despachos Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales

En la reunión de la Comisión Negociadora del VII Convenio Colectivo para Despachos de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales celebrada el 25 de mayo, las partes hemos alcanzado un Preacuerdo, pendiente de ratificación por los órganos de gobierno o dirección de cada una de las organizaciones.

HORARIOS ABANCA

TARDES LIBRES

Y AHORA...¡TARDES LIBRES! (Leer comunicado)

Insuficients avenços en la negociació del conveni de majoristes d´alimentació de Catalunya

Dilluns passat 22 de maig de 2023, va tenir lloc a la seu de CCOO una nova reunió del conveni col·lectiu de majoristes d'alimentació de Catalunya. En aquesta reunió hi va haver certs avenços encara que no els suficients per arribar a un acord.

Insuficientes avances en la negociación del convenio de mayoristas de alimentación de Catalunya

El pasado lunes 22 de mayo de 2023, tuvo lugar en la sede de CCOO una nueva reunión del convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya. En dicha reunión hubo ciertos avances aunque no los suficientes para llegar a un acuerdo.

NEGOCIACIÓ DEL CONVENI SECTORIAL DE LA RECERCA DE CATALUNYA - COMUNICAT CONJUNT DE CCOO I UGT 25 MAIG 2023

Ara fa unes setmanes s’ha complert el primer any de la constitució de la taula de negociació del 1er Conveni Sectorial del Sector de la Recerca de Catalunya. Malgrat venim d’un procés de 10 anys lluitant per tenir un conveni al sector. El conveni sectorial regularà unes bases universals per les condicions de treball al sector de la recerca, ordenarà aspectes comuns d’organització del treball i establirà una estructura de negociació col·lectiva per la seva implementació als centres de treball. A més, fixarà unes condicions de competència comunes a totes les entitats de Recerca de Catalunya.

 

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO SECTORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DE CATALUNYA - COMUNICADO CONJUNTO DE CCOO Y UGT 25 MAYO 2023 

Hace unas semanas se ha cumplido el primer año de la constitución de la mesa de negociación del 1er Convenio Sectorial del Sector de la Investigación de Cataluña. A pesar de venimos de un proceso de 10 años luchando por tener un convenio en el sector. El convenio sectorial regulará unas bases universales para las condiciones de trabajo en el sector de la investigación, ordenará aspectos comunes de organización del trabajo y establecerá una estructura de negociación colectiva para su implementación en los centros de trabajo. Además, fijará unas condiciones de competencia comunes a todas las entidades de Investigación de Catalunya.

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 7              23/05/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Resum de Temes de les Reunions Anteriors

El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per intercanviar entre totes les parts, un resum de les diferents matèries proposades a les reunions anteriors, per així valorar en quins punts d'acord hi ha la negociació.

- - - - - - -

 

Convenio de Mediación de Seguros Privados Resumen de Temas de las Reuniones Anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.

https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/BricoDep%C3%B4t-Majadahonda-web.jpg

Reunión de la mesa negociadora del Convenio de BricoDepôt

El pasado 22 de mayo, se reunió la mesa negociadora del convenio de BricoDepôt, en la cual se intercambiaron y debatieron las diferentes propuestas donde hay avances:

Convenio de Mediación de Seguros Privados: Resumen de temas de las reuniones anteriores

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para intercambiar entre todas las partes, un resumen de las distintas materias propuestas en las reuniones anteriores, para así valorar en que puntos de acuerdo se encuentra la negociación.

convenio comercio alimentación Pontevedra
CCOO defende firmemente o seu posicionamento e a súa proposta económica, mantendo a integridade das súas demandas en relación á recuperación dos salar

CCOO defende a recuperación dos salarios no convenio do comercio alimentación de Pontevedra e rexeita as artimañas da patronal

CCOO rexeita calquera convenio que non teña un efecto inmediato na recuperación do poder adquisitivo dos salarios. Nesta reunión, reiterou este posicionamento, mentres a patronal, facendo malabares, intentou convencer de que non só o persoal non sufriu perda de poder adquisitivo, senón que incluso o gañou. Sen entrar nunha explicación matemática detallada, a patronal non convenceu. CCOO ten a capacidade de avaliar a situación con precisión sen caer en xogos matemáticos.

Outro obstáculo para poder negociar que a patronal expuxo é que nos enfrontamos a catro propostas económicas distintas, o que é certo (CCOO solicita un aumento lineal que representa entre un 8% e un 9% cada ano de vixencia, UGT arredor dun 10%, CIG un 7% e USO en torno a un 6%). Pero esta discrepancia de propostas non debería ser un problema. Pedimos repetidamente á patronal que presentara unha proposta para comezar as negociacións, pero foi imposible.

O que si repite constantemente a patronal, como en todas as negociacións, é o custo que lle supón a antigüidade e a clasificación automática.

CCOO quere deixar claro na mesa, e así quedará reflectido na acta, que cando fala dun incremento do 8%, refírese a telo en conta na situación actual do convenio, incluíndo a antigüidade, a reclasificación e o resto dos conceptos económicos. A patronal quere deducir deste incremento o custo que alega que ten a antigüidade, por contra CCOO solicita o 8% e que a antigüidade e a reclasificación automática se manteñan.

CCOO quere destacar este último aspecto no posicionamento sobre a antigüidade, porque USO emitiu un comunicado no que se pretende ensuciar o proceso electoral en Gadis e Froiz con mentiras interesadas. Non todo vale nas eleccións sindicais, e a verdade debe seguir a prevalecer. E a única verdade é que CCOO mantén firmemente a súa proposta económica, mentres que outros sindicatos, casualidade ou non, con propostas máis baixas parecen non ter máis opción que utilizar mentiras e artimañas en lugar de defender o que deben defender con firmeza.

A próxima reunión será o 13 de xuño ás 16:30. Non todo vale para obter unha presada de votos, e a mentira e a falsidade teñen as pernas moi curtas.

Publicació de l´Acord de Taules salarials del 2023 per al XX Conveni d´Enginyeries i Oficines d´Estudis Tècnics

El 18 de maig s'ha publicat al BOE l'acord assolit a la mesa de negociació del conveni pel qual s'actualitzen les taules del Conveni d'Enginyeries incloent-hi el Salari Mínim Interprofessional.

- - - - -

Publicación del Acuerdo de Tablas salariales de 2023 para el XX Convenio de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos

El 18 de mayo se ha publicado en el BOE el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del convenio por el que se actualizan las tablas del Convenio de Ingenierías incluyendo en el mismo el Salario Mínimo Interprofesional.

content_copy Destacadas

Trabajando en la hostelera

Prestación extraordinaria para personas trabajadoras fijas discontinuas y de temporada

¿Qué es esta prestación? ¿Dónde se regula? ¿Qué cuantía mensual tiene? ¿Qué duración tiene? ¿Quién tiene derecho a esta prestación? ¿En quñe momento? ¿Cómo se solicita? Plazos para presentar la solicitud

Ventana de viaje en avin

La hostelería española se ha visto afectada por la pandemia en más de 550.000 empleos

La Industria Turística Española se ha visto mucho más afectada por la pandemia de la COVID-19 que los demás sectores de la producción. Tras el período 2011-2019, que supuso ocho años de récord continuados de todas las principales variables turísticas; pernoctaciones, visitantes, ocupaciones, rentabilidad y  empleo; el año 2020 comenzó con una tendencia alcista los dos primeros  meses,  parándose en seco cuando  en el mes de  marzo  llegó el coronavirus,  dando al traste con la actividad turística y el empleo a nivel  mundial y en mayor  medida en España por la importancia y peso que tiene la industria turística  en  nuestro país.

Convenio restauracin colectiva

Firmado el Convenio de Restauración Colectiva

El pasado 30 de Diciembre de 2020 CCOO Servicios firmó el nuevo Convenio de Restauración Colectiva. Este acuerdo supone un marco de estabilidad en un contexto inestable y un avance en la mejora de las condiciones laborales de colectivos muy golpeados por la precariedad.

EFFAT Hotrec Declaracin conjunta

Hoja de ruta europea de sindicatos y empresarios para reconstruir la hostelería

EFFAT, Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo,  y su  interlocutor empresarial  HOTREC,  Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafés, instan a la UE y a los Estados miembros a dar su apoyo a una serie de medidas que han acordado para poner  el sector de nuevo en marcha. Los interlocutores sociales europeos de la hostelería  se comprometen a cooperar en diferentes acciones conjuntas, con el objetivo de preparar al sector para los desafíos futuros.


Convenio Hosteleria Mlaga

Patronal y sindicatos amplían vigencia Convenio Hostelería a 2025 y modifican las tablas salariales por la influencia del covid en la economía

Mahos, Aehcos, Horeca, CCOO y UGT rubrican un nuevo acuerdo que fija una congelación en las retribuciones de los trabajadores previstas para el ejercicio de 2021 y modifica el incremento previsto para 2022, que será finalmente del IPC real con un límite del 1%

En los tres años de ampliación que recoge el documento (2023, 2024 y 2025), los más de 80.000 trabajadores del sector recibirán sendos aumentos del 2% más el IPC real del ejercicio en vigor, con un límite del 0,5% si esta variable resultara superior

Camarera de piso en Hosteleria

Campaña de CCOO sobre los riesgos laborales de las camareras de pisos: Tus derechos, la mejor medicina

En el marco de esta campaña hemos celebrado un  encuentro virtual  con camareras de pisos, delegadas de personal y de prevención de riesgos laborales de Cataluña, donde se ha presentado la guía   para analizar y debatir el uso de fármacos, hipnosedantes y otras drogas; sus efectos sobre la salud; las contingencias comunes y profesionales, así como lo relacionado con la acción preventiva desde la representación de los trabajadores.

Campaa seguridad y salud en Hostelera

Es prioritario garantizar la seguridad y la salud de plantilla y clientela en la hostelería

CCOO y UGT se han dirigido a las patronales de hostelería para que garanticen la seguridad y la salud de plantillas y clientela en el actual escenario de emergencia sanitaria.  Certificar que en el establecimiento se han implantado las medidas de prevención adecuadas es el camino para asegurar que no existen riesgos para la salud.  

El Gobierno promueve un distintivo de Destino Seguro que está ligado  a la aplicación de las Guías de prevención configuradas por el sector y promovidas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Campaa enfermedades profesionales de las camareras de pisos

Campaña enfermedades profesionales de las camareras de pisos. Infografías explicativas

El pasado 30 de agosto, se reunio la "MESA POR LA CALIDAD EN EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA", entre sindicatos, patronales y Secretaria de Estado de Empleo y Comunidades Autónomas, suscribiéndose de manera oficial los compromisos adquiridos en la reunión del grupo de trabajo del pasado 18 de mayo.


content_copy Más información

Calendario Laboral

Calendario Laboral 2023

 Días festivos estatales y por comunidad 2023

Utilidades Herramientas simuladores y calculadoras

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social

Fotografías Sindicales

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr

Vídeos de Servicios CCOO

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO

Falacias y mentiras sobre los sindicatos

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos

Histórico de Artículos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es