Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Empleo, Digital, Condiciones de trabajo

Importants avanços en la negociació el protocol laboral per a la transformació digital a Inditex


transformación digital Inditex
Avui 22 d'octubre s'ha celebrat la segona reunió amb la direcció del grup INDITEX de cara a establir un protocol que pugui servir de base en els procediments que s'han de negociar en cadascuna de les cadenes del grup.

- - - - - - -

Importantes avances en la negociación del protocolo laboral para la transformación digital en Inditex


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) , s.Comerç (Sectorial de Comerç CCOO Serveis Catalunya) ,
22 d'octubre de 2020. En aquesta reunió s'han produït avenços importants en els quals tant empresa com sindicats (CCOO i UGT) estem d'acord:
  • Quan es produeixin absorció de botigues s'oferiran vacants en altres botigues, a la cadena afectada i a la resta de cadenes.
  • Es fixa com a màxim un límit quilomètric de 25 km per als trasllats a altres botigues com a conseqüència de la cobertura de vacants.
  • Tota la plantilla del grup seran tinguts en compte amb preferència a la contractació externa en les necessitats de Promoció interna als Serveis Centrals de les diferents cadenes comercials.
  • Aquelles persones que decideixin no acceptar la proposta de canvi de lloc de treball o trasllat tindran dret a una indemnització per acomiadament improcedent, extinció a la qual podran optar en qualsevol moment durant el primer any de l'absorció de la botiga.
  • S'inclou la posada en marxa d'un observatori amb participació sindical que servirà per veure l'evolució i implantació de l'procés de transformació digital de les botigues.
Tot queda per tancar alguns textos, tot i això esperem poder tancar l'acord i signar-la setmana que ve.
Les dues organitzacions valorem positivament els avenços que s'estan produint en la negociació, que van encaminats a complir l'objectiu que ens havíem proposat que és el manteniment de l'ocupació en aquest procés de transformació digital de les botigues.

- - - - - - - - - - - - -

Importantes avances en la negociación del protocolo laboral para la transformación digital en Inditex

Hoy 22 de octubre se ha celebrado la segunda reunión con la dirección del grupo INDITEX de cara a establecer un protocolo que pueda servir de base en los procedimientos que se tienen que negociar en cada una de las cadenas del grupo

22 de octubre de 2020. En esta reunión se han producido avances importantes en los cuales  tanto empresa como sindicatos (CCOO y UGT) estamos de acuerdo:

  • Cuando se produzcan absorción de tiendas se ofrecerán vacantes en otras tiendas, en la cadena afectada y en el resto de cadenas.
  • Se fija como máximo un límite kilométrico de 25 km para los traslados a otras tiendas como consecuencia de la cobertura de vacantes.
  • Toda la plantilla del grupo serán tenidos en cuenta con preferencia a la contratación externa en las necesidades de Promoción interna a los Servicios Centrales de las distintas cadenas comerciales .
  • Aquellas personas que decidan no aceptar la propuesta de cambio de puesto de trabajo o traslado tendrán derecho a una indemnización por despido improcedente, extinción a la que podrán optar en cualquier momento durante el primer año de la absorción de la tienda
  • Se incluye la puesta en marcha de un observatorio con participación sindical que servirá para ver la evolución e implantación del proceso de transformación digital de las tiendas.

Aun queda por cerrar algunos textos, no obstante esperamos poder cerrar el acuerdo y firmarlo la semana que viene.

Ambas organizaciones valoramos positivamente los avances que se están produciendo en la negociación, que van encaminados a cumplir el objetivo que nos habíamos propuesto que es el mantenimiento del empleo en este proceso de transformación digital de las tiendas.

CCOO Servicios

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/