Archivado en Acuerdos, Comunicados, plan de igualdad

CCOO signa el II Pla d'igualtat en paradors


Avui matí, 18 de juliol, CCOO signem juntament amb la totalitat de la representació sindical en la Mesa de Negociació, el II Pla d’igualtat en paradors.


Este artículo se publicó originalmente en PAIS VALENCIANO (Servicios CCOO País Valencià) ,

Destaquem com a fet rellevant, que juntament al Pla d'igualtat hem negociat un protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe, en el qual es dona un paper a la representació de les persones treballadores, que donarà garanties al procés.

Per a tot aquest procés, CCOO hem assumit la responsabilitat que ens vau atorgar en les urnes en el moment en què es va constituir la Mesa de Negociació sent el sindicat majoritari.

Entre les mesures més rellevants destaquen:

  • La Comissió de Seguiment tindrem informació sobre les sol·licituds d'adaptació de jornada, així com dels seus resultats.
  • Mesures d'acció positiva que donen prioritat d'accés a les dones, en els llocs on estan infrarepresentades.
  • Es garanteix el principi d'igualtat i de transparència retributives, a través d'instruments innovadors com són el registre salarial, les auditories salarials i el sistema de valoració de llocs de treball, analitzant en tot moment igualtat salarial en treballs d'igual valor.
  • S'ha promogut la conciliació corresponsable, incorporant-hi una bossa d'hores recuperables del 5 % de la jornada anual de les persones treballadores, per a cures i l'atenció de familiars o persones convivents, a més de crear una excedència de 2 mesos amb reserva de lloc quan es produïsca la defunció del cònjuge o fill/a.
  • La comunicació millorarà amb una guia de llenguatge inclusiu.

CCOO valorem la signatura d'aquest Pla d'igualtat i t'animem a contactar amb els delegats/ades de CCOO, per a consultar qualsevol dubte sobre aquest.

A partir d'aquest moment, es crea la comissió de seguiment, on CCOO estarem presents, per a efectuar seguiment i revisió de les mesures a través dels indicadors marcats i estimular i promoure els compromisos adoptats.

Continuem avançant, continuem treballant, continuarem informant