Archivado en Acuerdos, Mujeres e Igualdad, plan de igualdad

CCOO signem nous protocols de compromís per la igualtat


El passat 25/01/2023 CCOO varem signar el segon protocol d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a la feina i el segon protocol per a les víctimes de violència de gènere amb vigència fins al 31/12/2025.

- - - - - -

CCOO firmamos nuevos protocolos de compromiso por la igualdad

El pasado 25/01/2023 CCOO firmamos el segundo protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo y el segundo protocolo para las víctimas de violencia de género con vigencia hasta el 31/12/2025.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,

Aquests Protocols recullen propostes que durant l'any 2022 CCOO hem realitzat a l'empresa, en línia amb el nostre compromís per la igualtat i com a sindicat feminista. Aquests protocols ens doten mesures per mantenir un àmbit laboral lliure d'assetjament i visibilitzar el suport a les víctimes de violència de gènere.

Us animem a llegir aquests protocols, ja que la lluita per la igualtat no és exclusiva de les nostres delegades de CCOO, sinó de tota la plantilla. És una normativa interna d'ARCASA i cal complir-la.

Anirem traient comunicats per informar-vos sobre el treball que realitzem CCOO al comitè d'igualtat el correu del qual és comisiondeigualdad@arcasagrup.com, per recollir les vostres inquietuds i/o denúncies.

- - - - -

CCOO firmamos nuevos protocolos de compromiso por la igualdad

El pasado 25/01/2023 CCOO firmamos el segundo protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo y el segundo protocolo para las víctimas de violencia de género con vigencia hasta el 31/12/2025.

Estos Protocolos recogen propuestas que durante  el  año 2022 CCOO hemos realizado  a la empresa, en línea con nuestro compromiso por la igualdad y como sindicato feminista. Estos protocolos nos dotan de medidas para mantener un ámbito laboral libre de acoso y visibilizar el apoyo a las víctimas de violencia de género.

Os animamos a leer estos protocolos, ya que la lucha por la igualdad no es exclusiva de nuestras delegadas de CCOO, sino de toda la plantilla.  Es una normativa interna de ARCASA y debe cumplirse.

Iremos sacando comunicados para informaros sobre el trabajo que realizamos CCOO en el comité de igualdad cuyo correo es comisiondeigualdad@arcasagrup.com, para recoger vuestras inquietudes y/o denuncias.

 

Gener 2023

CCOO Serveis