LA PATRONAL DE PERFUMERIA I DROGUERIES NO VOL MILLORAR EL CONVENI

El 14 de juny després de mesos sense que hi hagi hagut reunió de la mesa negociadora, ens hem reunit per continuar amb la negociació del conveni.

- - - - -

LA PATRONAL DE PERFUMERÍA Y DROGUERÍAS NO QUIERE MEJORAR EL CONVENIO

El 14 de junio después de meses sin que haya habido reunión de la mesa negociadora, nos hemos reunido para continuar con la negociación del convenio.


La patronal de perfumeria i drogueries no vol millorar el Conveni

Després de mesos sense que hi haja hagut reunió de la mesa negociadora, aquest dimecres 14 de juny, ens hem reunit per a continuar amb la negociació del Conveni.


La patronal de perfumería y droguerías no quiere mejorar el convenio

cogiendo un pintalabios en la tienda

Tras meses sin que haya habido reunión de la mesa negociadora, este miércoles 14 de junio, nos hemos reunido para continuar con la negociación del convenio.


CCOO firma el III Convenio de Servicios de Prevención

Como anticipamos, hoy hemos conseguido por fin proceder a la firma del Convenio colectivo de Servicios de Prevención, que se publicará en BOE previsiblemente en Agosto, una vez pase el control de legalidad. A la espera de ello, desde CCOO reiteramos nuestra solicitud a las empresas para que anticipen ya en la nómina de Junio los efectos económicos pactados:

Ver III Convenio colectivo nacional de Servicios de Prevención Ajenos -Texto acordado pendiente del control de legalidad (REGCON) y de publicación en el BOE


CCOO firma el III Convenio de Servicios de Prevención

Como anticipamos, hoy hemos conseguido por fin proceder a la firma del Convenio colectivo de Servicios de Prevención, que se publicará en BOE previsiblemente en Agosto, una vez pase el control de legalidad. A la espera de ello, desde CCOO reiteramos nuestra solicitud a las empresas para que anticipen ya en la nómina de Junio los efectos económicos pactados:

Ver III Convenio colectivo nacional de Servicios de Prevención Ajenos -Texto acordado pendiente del control de legalidad (REGCON) y de publicación en el BOE


CCOO firma el III Convenio de Servicios de Prevención

Como anticipamos, hoy hemos conseguido por fin proceder a la firma del Convenio colectivo de Servicios de Prevención, que se publicará en BOE previsiblemente en Agosto, una vez pase el control de legalidad. A la espera de ello, desde CCOO reiteramos nuestra solicitud a las empresas para que anticipen ya en la nómina de Junio los efectos económicos pactados:

Ver III Convenio colectivo nacional de Servicios de Prevención Ajenos -Texto acordado pendiente del control de legalidad (REGCON) y de publicación en el BOE


Ao persoal que traballa no centro aplícaselle ata tres convenios distintos

CCOO denunciamos abusos e discriminacións laborais no Hospital QUIRONSALUD de Pontevedra

concentración Quirón Pontevedra

CCOO denunciamos unha situación de abusos e discriminacións laborais no Hospital Quirónsalud de Pontevedra, onde o persoal, que se ve afectado pola aplicación de ata tres convenios colectivos diferentes, se concentrou diante do hospital Quirón de Pontevedra.

Esta situación está a xerar discriminacións entre os traballadores debido á aplicación de tres convenios distintos: o Convenio Provincial de Limpeza, o Convenio do Quirónsalud e o Convenio Provincial do Metal.

Ademais, CCOO alertamos dunha situación de acoso laboral que afecta á maioría da plantilla, sen que a dirección da empresa ofreza ningunha solución razoable.

Ante esta problemática, CC.OO. esiximos a apertura de negociacións co fin de atopar solucións concretas. En resposta, anunciamos que continuarán as concentracións quincenais ata que se atope unha solución definitiva.

A denuncia de CCOO puxo en evidencia a complexidade da situación laboral no Hospital Quirónsalud de Pontevedra, onde a existencia de múltiples convenios e a falta de medidas para abordar os abusos e discriminacións están a xerar un ambiente laboral adverso para os traballadores.


Convenio de Comercio Alimentación de Lugo: Un enfrontamento que desata a loita por dereitos laborais

Folga comercio alimentación Lugo

A patronal valorou e aceptou a proposta da UGT para a asinatura do convenio a través dunha comunicación co seguinte texto:
___________

"UGT trasládanos unha proposta de asinatura do convenio, con estas peticións por enriba da última proposta empresarial:

Incremento salarial

2022: 5,70% (a parte empresarial propuxera un incremento do 5%)

2023: 4,00%

2024: 3,50%

2025: 3,50% (a parte empresarial propuxera un incremento do 3,25%)

Incremento total no período 2022-2025: 16,70%

Redución da xornada Redución de 13 horas anuais con efectos do 01/01/2024 (a parte empresarial propuxera unha redución de 10 horas anuais)

Esta mesma mañá, a parte empresarial valorou a proposta de asinatura do Convenio trasladada pola UGT, aceptándoa ao entender que, a pesar de superar os límites establecidos para chegar a un acordo, é importante para o sector ter xa un convenio asinado que permita actualizar os salarios.

En consecuencia, a proposta de sinatura do Convenio incluiría os dous puntos mencionados anteriormente, así como os acordos acadados en materia de prima de convenio 2022, revisión salarial, quebranto de moeda, domingos e festivos, dietas, desconexión dixital e as posibles adaptacións do texto do convenio á lexislación vixente.

Desde a parte empresarial solicitamos que valoredes a proposta feita pola UGT e aceptada pola parte empresarial, e nos indiquedes a posición de cada central sindical o máis axiña posible en relación a se sería ou non asinante do Convenio."
___________

 

CCOO rexeita a sinatura do convenio

En resposta a esta solicitude, CCOO contesta que non asinará o convenio. Tras as asembleas realizadas co persoal, quedou claro para nós que a sinatura do convenio debería depender da consecución dos seguintes puntos:

 • Mellora salarial, achegando os salarios ao convenio de Coruña, cunha revisión anual de acordo co IPC.

 • Pago do 100% por incapacidade temporal (IT), para acabar coa discriminación do persoal de Lugo.

 • Redución da xornada anual, con sábados libres, para obter fins de semana de calidade que permitan a conciliación da vida laboral e familiar.

 • Eliminación do Grupo IV do Convenio, deixando o persoal con salarios próximos ao salario mínimo interprofesional (SMI) en empresas con grandes beneficios.

Non entendemos a actitude de quen, ao noso parecer, non ten en conta a opinión do persoal e empurra a súa maioría absoluta para asinar un acordo que o sector non desexa, ademais de non convocar a mesa do convenio para presentar a súa proposta.

Todo isto ocorre sabendo que hai unha manifestación planificada para o próximo domingo, 18 de xuño ás 12:00 hrs con saída no Froiz de Montero Ríos e unha convocatoria de folga para o día 23 de xuño, onde o persoal poderá expresar o seu descontento sobre as condicións do preacordo.

Cada central sindical debe facerse responsable das súas decisións, e o persoal do comercio alimentación de Lugo, tomar nota para futuros procesos electorais e decidir se é conveniente e beneficiosa para as persoas traballadoras deste sector unha maioría absoluta que pase o rolete, sen que exista a opción de ter que negociar os acordos co resto.

Manifestación: día 18 de xuño as 12:00 h. Saída do Froiz de Montero Ríos, pasando polo Gadis de Quiroga Ballesteros e rematando diante da CEL, na Pza de Santo Domingo
Folga: 23 de xuño

 


CCOO valora la convocatoria de la patronal Arte como una oportunidad para "construir sector" en el comercio textil

Tras la convocatoria de la Patronal ARTE a las organizaciones sindicales, promoviendo la negociación del primer convenio colectivo estatal de cadenas comerciales del sector de comercio textil y de calzado, desde CCOO Servicios, como sindicato mayoritario de dicho ámbito y a la espera de un mayor detalle de los planteamientos empresariales, entendemos esta convocatoria como un espacio de oportunidad para la “construcción de sector” a nivel de condiciones laborales y de organización sindical de sus plantillas, avanzando en la homogeneización al alza de sus marcos salariales, de jornada y de contratación.


PREACUERDO PARA EL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Desde la Federación de Servicios de CCOO de Canarias, se les informa a todos los trabajadores y trabajadoras, que en el día de hoy, 12 de junio de 2023, te informamos que se ha consensuado en el día de hoy la redacción del próximo Convenio Colectivo, teniendo el mismo las siguientes mejoras más significativas que te detallamos a continuación:

 

 • Subida salarial para el año 2022 de 1,5% (sobre tabla salarial del año 2019 y aquellas categorías que quedaran por debajo de los 14.000€, se les pondrá el 14.210€) y subida salarial para el año 2023 de 4% (aquellas categorías que quedaran por debajo del 15.120€, se les pondrá 15.120€ como tabla del Convenio Colectivo).
 • Nuevo redactado al artículo 18 del Convenio Colectivo (en relación a la compensación y absorción de salarios al aplicar cualquier subida).
 • Introducción nuevo caso en el Artículo 19 del C.C. “Incremento al 100% de la prestación de I.T. en supuestos de enfermedades oncológicas”.
 • Aclaratoria al uso de 1 día + de Vacaciones (Artículo 25 del C.C.), en relación a días injustificado no generan su uso.
 • Introducción Descanso semanal 2 días a la semana. “CCOO ha reiterado un plazo transitorio de adecuación del descanso de 2 meses + 1 mes si se negocia en Aras de buena fe y así tal cual se ha recogido en el C.C.
 • Introducción 1 día más de Asuntos propios. (Tendremos entonces 2 al año). AQUELLOS QUE TENGAN MÁS DÍAS POR ACUERDO O PACTO, se les respetará su mejora.
 • Acuerdo abrir mesa para Estudio de categorías profesionales “teniendo un plazo máximo de 1 año para arreglar dichas posibles irregularidades”.


Por último, desde CCOO SERVICIOS CANARIAS, vemos que aun así existe margen de mejora en cuanto a derechos en el sector del comercio de la provincia de Las Palmas y por ello, tras la publicación de dicho Convenio Colectivo, realizaremos reuniones con la representación legal de las personas trabajadoras, para conocer de primera mano cuáles son sus propuestas de cara a la nueva negociación, que se empezará a partir del 1 de octubre de 2023.

 

 


Destacadas

CCOO RECLAMA A LAS PATRONALES ADELANTAR EL INICIO DE LA NEGOCIACION DE LOS CONVENIOS DE BANCA, AHORRO Y RURALES


PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACION (PIF)

Queremos poner en tu conocimiento la posibilidad de solicitar un Permiso Individual de Formación (PIF) que permite conciliar trabajo y estudios. Este derecho, que surge a iniciativa del propio trabajador y con autorización de la empresa, posibilita que el trabajador/a pueda dedicar parte de su jornada laboral a realizar una acción formativa reconocida por una acreditación oficial. Es un permiso de hasta 200 horas por año o curso académico del que puede disponer un trabajador o trabajadora asalariado para su formación, contribuyendo a su desarrollo profesional y personal.

 

 


CCOO DEFENDEMOS EL TELETRABAJO EN LA SEXTA OLA DE LA PANDEMIA

Desde la dirección de Wizink se anunció, que como consecuencia del incremento de casos de COVID-19, se ha decido reforzar las medidas de prevención frente a la pandemia y se está trabajando en remoto desde el lunes 20 de diciembre y hasta el lunes 10 de enero. CCOO valoramos positivamente esta decisión para prevenir los contagios en el centro de trabajo.


FIRMADO EL XXIV CONVENIO COLECTIVO DE BANCA

Este viernes, 29 de enero, se ha firmado el XXIV Convenio Colectivo de Banca, que afecta a 90.000 personas trabajadoras. Ha sido suscrito por los sindicatos que ostentan el 82,92% de representación en la Comisión Negociadora, CCOO (48%), UGT (23,38%) y FINE (11,54%) y por la patronal, Asociación Española de Banca (AEB).

Leer comunicado completo

 


ERE en WiZink Bank: Reunión 25-06-20

La empresa nos dice que NO a todas las alternativas al despido colectivo que hemos ido planteando en las anteriores reuniones. Según su criterio, la única solución para que el negocio sea viable en el medio y largo plazo es el despido de un tercio de la actual plantilla.


ERE en WIZINK BANK: reunión 22-06-20

En la reunión celebrada esta mañana de forma presencial en las instalaciones de Ulises, la empresa nos ha hecho entrega de nueva documentación (cuentas provisionales y balance a 31-05-20) que, según su criterio, justificaría la decisión de eliminar 144 puestos de trabajo actuales. La representación de WiZink Bank sigue insistiendo en que la única forma de garantizar la viabilidad futura de la compañía es acometer sin demora el expediente de regulación de empleo. Por nuestra parte indicamos que esta drástica destrucción de empleo no está, en ningún caso, justificada.


ERE en WiZink Bank: Reunión 17-06-20

En la reunión celebrada hoy de forma telemática, WiZink Bank informa de que las causas para iniciar un proceso de despido colectivo son principalmente económicas, como consecuencia de la sentencia del Supremo sobre la intereses usurarios. Asimismo, nos comunica que no se han tenido en cuenta los efectos negativos de la actual crisis sanitaria.


Pon cara a tus delegados y delegadas de CCOO de WiZink Bank

Después de las últimas elecciones sindicales de febrero de 2019, y una vez formalizados los diferentes comités en WiZink Bank, te presentamos a tus representantes de CCOO para los póximos 4 años. Nuestro compromiso es la defensa de los derechos que con tanto esfuerzo hemos conseguido en esta entidad.


Propuesta de CCOO sobre medidas correctoras evaluación Riesgos Psicosociales

En la reunión del Comité de Seguridad y Salud de WiZink Bank  celebrada ayer, los delegados de prevención de CCOO hemos comunicado nuestras propuestas para corregir las situaciones de riesgo para nuestra salud detectadas en la última evaluación de riesgos psicosociales.

Estas medidas se centran en los dos aspectos que han salido peor parados en la mencionada evaluación: carga de trabajo y participación/supervisión.


La nueva nómina: conceptos y tablas

En esta circular tratamos de explicar los cambios introducidos por el nuevo convenio a partir de enero-17.
Por una parte, tenemos un incremento del 1.5% para 2017 y, por otra, se producen una serie de cambios en los conceptos salariales.


Formación Orientación

Formación, orientación y evaluación de competencias profesionales

Consultas laborales

Consultas laborales más frecuentes. Si no la encuentras, pregúntanos.

Convenios Colectivos

Consulta tu convenio colectivo sectorial, territorial o de empresa

Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral 2023

Días festivos estatales y por comunidad 2023

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO


logo CCOO

Logos y Marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original.
RSS por Sectores, Territorios y Empresas

miembro de UITA
logo global union