Archivado en Campañas, Jornada, Salario, Condiciones de trabajo, Convocatorias

CCOO convoca concentracions davant FREMAP per exigir condicions dignes per les mútues, un sector públic amb  gestió privada


Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions privades d’empresaris que gestionen més de 13.000 milions d’euros,  protegim 18.813.530 persones, és a dir 9 de cada 10 persones treballadores reben tractament sanitari i cobren el seu sou gràcies a les mútues. Tot així, la nostra tasca esta infravalorada per la societat.

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas, un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 personas trabajadoras reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

Concretament el personal de FREMAP realitza 2.452.917 assistències mèdiques, 13.524 intervencions quirúrgiques anuals, però les condicions laborals deixen molt que desitjar, mentre la gerència té sous per sobre de 200.000 euros anuals de diners públics, els treballadors i treballadores tenim sous precaris i retallades aplicades al sistema públic, sent la nostra gestió privada.

Per aquestes i moltes altres injustícies, el dia 25 de maig, CCOO convoca conjuntament amb la resta de sindicats presents en l’empresa i ens concentrem a l’Hospital FREMAP de Barcelona, per reivindicar millores laborals, i dir prou a les condiciones precàries que patim.

 

Reivindiquem:

 • Jornades de 35h
 • Disminució de les càrregues de treball
 • Teletreball digne
 • Plus caps de setmana
 • Promocions internes
 • Retorn de les carreres professionals
 • Conciliació familiar real
 • Sous dignes
 • Etc...

 

CCOO convoca concentraciones ante FREMAP para exigir condiciones dignas por las mutuas a un sector público con gestión privada

Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son asociaciones privadas de empresarios que gestionan más de 13.000 millones de euros, protegemos a 18.813.530 personas, es decir 9 de cada 10 españoles reciben tratamiento sanitario y cobran su sueldo gracias a las mutuas. Sin embargo, nuestra labor está infravalorada por la sociedad.

Concretamente el personal de FREMAP realiza 2.452.917 asistencias médicas, 13.524 intervenciones quirúrgicas anuales, pero las condiciones laborales dejan mucho que desear, mientras la gerencia tiene sueldos por encima de 200.000 euros anuales de dinero público, los trabajadores y trabajadoras tenemos sueldos precarios y aplicadas al sistema público, siendo nuestra gestión privada.

Por estas y otras muchas injusticias, el día 25 de mayo, CCOO convoca conjuntamente con el resto de sindicatos presentes en la empresa y nos concentramos en el Hospital FREMAP de Barcelona, ??para reivindicar mejoras laborales, y decir lo suficiente a las condiciones precarias que sufrimos.

Reivindicamos:

 • Jornadas de 35h
 • Disminución de las cargas de trabajo
 • Teletrabajo digno
 • Plus fines de semana
 • Promociones internas
 • Regreso de las carreras profesionales
 • Conciliación familiar real
 • Sueldos dignos
 • Etc...

>> Comunicat públic Mobilitzacions a FREMAP - sector de les mútues (PDF Cat i cast)

DIA dijous 25 de maig de 2023

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 13.30-16.30h (hora de més afluència esperada de 15 a 15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo núm. 8 (Barcelona)