Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Empleo, Condiciones de trabajo, Convocatorias, Comunicados convenio

Exigim el desbloqueig de les negociacions del Conveni d´Oficines i despatxos


Des de CCOO volem denunciar el bloqueig a què ha arribat la negociació del conveni d'oficines i despatxos de Catalunya. Les patronals, FOMENT i PIMEC, han portat la negociació a un punt en què és impossible avançar. Fa 4 mesos que, després d'haver assumit part dels seus plantejaments, segueixen sense acceptar el compromís que significa adaptar els salaris de manera efectiva a la situació actual: IPC's elevats i augment considerable dels beneficis empresarials.

- - - - -

Exigimos el desbloqueo de las negociaciones del Convenio de Oficinas y despachos

Desde CCOO denunciamos el bloqueo a que ha llegado la negociación del convenio de oficinas y despachos de Catalunya. Las patronales, FOMENTO y PIMEC, han llevado la negociación a un punto en que es imposible avanzar. Llevamos 4 meses en que, después de haber asumido parte de sus planteamientos, siguen sin aceptar el compromiso que significa adaptar los salarios de forma efectiva a la situación actual: IPC’s elevados y aumento considerable de los beneficios empresariales.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

uni_p

Ara mateix les organitzacions patronals s'oposen a:

  • Increment mínim efectiu per a tota la plantilla: la no compensació i absorció del 50% de la pujada pactada. Cal recordar que s'arribà a un acord en els percentatges de pujada, i aquesta era una solució a la negativa d'incorporar una clàusula d'actualització salarial lligada a l'IPC real.
  • Establir una quantitat mínima de compensació de despeses per feina a distància d'1,5 euros diaris.
  • Garantir una activitat mínima anual i una jornada mínima setmanal als contractes fixos discontinus a jornada parcial

Tal com hem repetit diverses vegades:

  • El conveni ha de ser una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.
  • Moltes empreses estan obtenint importants beneficis, i el conveni recull mecanismes perquè les que passen per una situació difícil puguin resoldre'l.

Després de més d'un any de negociació, creiem que hem arribat a un punt on l'única manera de solucionar aquesta situació de bloqueig és a través de l'acció sindical. Per això, CCOO de manera coordinada amb la UGT, hem decidit convocar:

MOBILITZACIONS

ASSEMBLEA TELEMÀTICA

Dilluns 27 de febrer -  16:00 h (rebreu la invitació al compte de correu)

 

CONCENTRACIÓ A LA SEU DE PIMEC:

Divendres 3 de març – 12.00 a 13.00 h - -Viladomat, 174, 08015 Barcelona

 

CONCENTRACIÓ A LA SEU DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL:

-Divendres 10 de març – 12:00 a 13:00 h - -Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

- - - - - - - - - -
uni_p
uni_pExigimos el desbloqueo de las negociaciones del Convenio de Oficinas y despachos

Desde CCOO denunciamos el bloqueo a que ha llegado la negociación del convenio de oficinas y despachos de Catalunya. Las patronales, FOMENTO y PIMEC, han llevado la negociación a un punto en que es imposible avanzar. Llevamos 4 meses en que, después de haber asumido parte de sus planteamientos, siguen sin aceptar el compromiso que significa adaptar los salarios de forma efectiva a la situación actual: IPC’s elevados y aumento considerable de los beneficios empresariales.

Ahora mismo las organizaciones patronales se oponen a:

  • Incremento mínimo efectivo para toda la plantilla: la no compensación y absorción del 50% de la subida pactada. Debemos recordar que se llegó a un acuerdo en los porcentajes de subida, y esta era una solución a la negativa de incorporar una cláusula de actualización salarial ligada al IPC real.
  • Establecer una cantidad mínima de compensación de gastos por trabajo a distancia de 1,5 euros diarios.
  • Garantizar una actividad mínima anual y una jornada mínima semanal en los contratos fijos discontinuos a jornada parcial

Tal como hemos repetido varias veces:

  • El convenio debe ser una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.
  • Muchas empresas están obteniendo importantes beneficios, y el convenio recoge mecanismos para que aquellas que pasan por una situación difícil puedan resolverlo.

Después de más de un año de negociación, creemos que hemos llegado a un punto en que la única forma de solucionar esta situación de bloqueo es a través de la acción sindical. Por ello, CCOO de forma coordinada con UGT, hemos decidido convocar:

MOVILIZACIONES

ASAMBLEA TELEMÁTICA

Lunes 27 de febrero - 16:00h  (recibiréis la invitación en vuestra cuenta de correo)

CONCENTRACIÓN EN LA SEDE DE PIMEC:

Viernes 3 de marzo – 12:00 a 13:00 horas

-Viladomat, 174, 08015 Barcelona

CONCENTRACIÓN EN LA SEDE DE FOMENT DEL TREBALL NACIONAL:

Viernes 10 de marzo – 12:00 a 13:00 horas -Vía Laietana, 32, 08003 Barcelona