Archivado en Campañas, Noticias, Mujeres e Igualdad

CCOO celebra els nous supòsits d'incapacitat temporal amb perspectiva de gènere


L'1 de juny entraran en vigor tres nous supòsits d’incapacitat temporal per contingències comunes a fi de conciliar el dret a la salut amb l’ocupació de les dones en cas de menstruació incapacitant secundària, interrupció de l'embaràs i a partir del primer dia de la setmana 39 de gestació.


Este artículo se publicó originalmente en PAIS VALENCIANO (Servicios CCOO País Valencià) ,

La Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. La norma estableix drets a dones joves de 16 i 17 anys i dones amb discapacitat; incorpora novetats en salut sexual i reproductiva i estableix pautes en qüestions com l'objecció de consciència del personal sanitari en interrupcions voluntàries de l'embaràs.

Quant a l'àmbit laboral, inclou tres supòsits amb regles especials que atenen necessitats específiques:

· En cas de menstruació incapacitant secundària. No s'exigeix cotització prèvia. El subsidi es pagarà per la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.

· Després d'una interrupció de l'embaràs, voluntària o no, mentre reba assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estiga impedida per a treballar. No s'exigeix cotització prèvia. El subsidi es pagarà per l'empresa el dia de la baixa en el treball i a partir de l'endemà, per la Seguretat Social.

· Des del primer dia de la trenta-novena setmana de gestació. S'exigeixen els mateixos períodes mínims de cotitzacions segons l'edat per a l'accés a la prestació per naixement i cura de menor. El subsidi es pagarà per l'empresa el dia de la baixa i a partir de l'endemà, per la Seguretat Social.

L'objectiu és oferir una regulació adequada a aquestes situacions amb la finalitat d'eliminar qualsevol tipus de biaix negatiu en l'àmbit laboral.