Archivado en Jornada, Salario, Empleo, Carrera profesional, Teletrabajo, Comunicados convenio

Comunicat 01/22 - 01/02/22

Conveni TIC: la nostra proposta es basa en 5 eixos


Ahir va finalitzar el termini que havíem donat a les patronals del sector per donar-nos una resposta a la nostra proposta completa i conjunta, CCOO i UGT, de conveni col·lectiu.

- - - - - - -

Convenio TIC: nuestra propuesta se basa en 5 ejes

Ayer finalizó el plazo que habíamos dado a las patronales del sector para darnos una respuesta a nuestra propuesta completa y conjunta, CCOO y UGT, de convenio colectivo.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

El conveni està vençut des del 31 de desembre de 2019 i en negociació des d'aleshores. No pot ser que les negociacions infinites es converteixin en quelcom endèmic del nostre sector. Per tant, entenem que cal tancar un acord en un termini raonable.

 

La patronal s'ha posat en contacte amb CCOO per sol·licitar-nos uns dies més per tancar una resposta i ens consta que estan treballant amb les empreses del sector en un encaix a la nostra proposta.

 

Us recordem que la nostra proposta es basa en un nou sistema de classificació que reflecteixi el sector, així com unes taules salarials d’acord amb a la seva realitat.

 

La proposta es basa en 5 eixos:

 

  1. Nou sistema de classificació professional.
  2. Proposta d' una jornada anual de 1.742h.
  3. Taules salarials actualitzades.
  4. Regulació de la subcontractació.
  5. Regulació del teletreball.

 

La conjuntura actual de creixement, beneficis i captació de nous projectes requereix d' un acord sectorial a l' alçada d'un dels sectors capdavanters i que més pot aportar a l' economia. No assentar aquest creixement en una regulació justa és un error que no ens podem permetre. Ara està en mans de les empreses del sector tancar una proposta que compleixi amb les expectatives de les plantilles del sector.

 

Us seguirem informant.

- - - - -

Ayer finalizó el plazo que habíamos dado a las patronales del sector para darnos una respuesta a nuestra propuesta completa y conjunta, CCOO y UGT, de convenio colectivo.

 

El convenio está vencido desde el 31 de diciembre de 2019 y en negociación desde entonces. No puede ser que las negociaciones infinitas se conviertan en algo endémico de nuestro sector. Por tanto, entendemos que hay que cerrar un acuerdo en un plazo razonable.

 

La patronal se ha puesto en contacto con CCOO para solicitarnos unos días más para cerrar una respuesta y nos consta que están trabajando con las empresas del sector en un encaje a nuestra propuesta.

 

Os recordamos que nuestra propuesta se basa en un nuevo sistema de clasificación que refleje el sector, así como unas tablas salariales acordes a su realidad.

 

La propuesta se basa en 5 ejes:

 

  1. Nuevo sistema de clasificación profesional.
  2. Propuesta de una jornada anual de 1.742h.
  3. Tablas salariales actualizadas.
  4. Regulación de la subcontratación.
  5. Regulación del teletrabajo.

 

La coyuntura actual de crecimiento, beneficios y captación de nuevos proyectos requiere de un acuerdo sectorial a la altura de unos de los sectores punteros y que más puede aportar a la economía. No asentar este crecimiento en una regulación justa es un error que no nos podemos permitir. Ahora está en manos de las empresas del sector cerrar una propuesta que cumpla con las expectativas de las plantillas del sector.

 

Os seguiremos informando.

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/