Desigualdade laboral no sector de comercio alimentación en Galicia: a necesidade dun cambio xusto

Lucía Trenor, stria. xeral de CCOO Servizos, reúnese con delegados/as do sector comercio alimentación en Galicia para abordar reivindicacións comúns

Reunión delegadas delegados CCOO comercio alimentación Galicia

Lucía Trenor, secretaria xeral da Federación de Servizos de CCOO (Comisións Obreiras) en Galicia, asistiu hoxe a unha importante reunión que congregou delegados e delegadas do sector de comercio alimentación de Galicia. O obxectivo deste encontro foi claro: expoñer as necesidades e reivindicacións comúns que afectan ao persoal deste sector e buscar solucións para establecer plans de actuación.

Un dos temas cruciais que se destacou durante a reunión é a notable discrepancia nas condicións retributivas e laborais que enfrontan os traballadores e traballadoras do sector. Salvo as empresas Lidl e Eroski, que operan baixo acordos a nivel nacional, o resto das compañías rixen as súas políticas laborais e salariais en función dos convenios provinciais. Isto tradúcese nunha situación onde os profesionais que realizan o mesmo tipo de traballo teñen condicións moi dispares, o que xera unha profunda desigualdade no sector.

Lucía Trenor sinalou que esta discrepancia nas condicións de traballo non é xusta e debe ser abordada de maneira inmediata. Asegurou que o sindicato está comprometido en loitar para garantir un tratamento equitativo para todos os traballadores e traballadoras do sector de comercio alimentación en Galicia.

Durante a reunión, os delegados e delegadas puideron compartir as súas preocupacións e reivindicacións. Algúns dos temas que se trataron incluíron:

  1. Aumento Salarial: Moitos traballadores expresaron a súa insatisfacción coas súas condicións salariais actuais e demandaron un aumento xusto nos seus salarios para facer fronte ao aumento dos custos de vida.
  2. Melloras nas Condicións Laborais: A seguridade no traballo, a carga de traballo e a conciliación entre a vida laboral e persoal tamén foron temas centrais da reunión. Os delegados e delegadas subliñaron a necesidade de mellorar estas áreas.
  3. Formación e Desenvolvemento Profesional: Algúns asistentes sinalaron a importancia de acceder a oportunidades de formación e desenvolvemento profesional para avanzar nas súas carreiras.
  4. Protección dos Dereitos Laborais: A protección dos dereitos laborais, incluíndo a prevención do acoso laboral e a discriminación, tamén foi un punto clave.

Lucía Trenor comprometeuse a traballar en colaboración co persoal do sector de comercio alimentación para buscar solucións concretas. Ademais, subliñou a importancia da unión dos traballadores e traballadoras neste esforzo colectivo para lograr condicións de traballo xustas e equitativas para todos.

Esta reunión sinala un paso significativo na loita dos traballadores do sector de comercio alimentación en Galicia por un trato xusto e condicións laborais dignas. A medida que avanzan as conversacións e as accións se planifican, queda claro que a Federación de Servizos de CCOO está comprometida en loitar polo benestar e os dereitos de todos os traballadores e traballadoras desta industria vital en Galicia.

 

Reunión delegados delegadas comercio alimentación Galicia


Para o sindicato, esta posibilidade é "prexudicial" para as persoas traballadoras e dificulta aínda máis a conciliación da vida laboral e familiar

CCOO Servizos reitéramoslle á Xunta de Galicia a nosa oposición á apertura dos comercios durante domingos ou festivos

Apertura horarios comerciais en domingos e festivos

A Federación de Servizos de CCOO reiterámoslle á Xunta de Galicia o noso rexeitamento á apertura dos comercios en domingo ou durante festivos. Así llo fixemos saber á Dirección Xeral de Comercio e Consumo ante a consulta trasladada que o departamento autonómico nos trasladou ao sindicato para coñecer a nosa posición ante esta medida.

Cómpre lembrar que o artigo 5.1 da Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia, permite a apertura dos comercios un máximo de dez domingos e festivos ao ano. Asemade, o artigo 6.1 da citada norma sinala que a Xunta consultará —antes do 15 de outubro do ano anterior— esta posibilidade con diversas entidades, entre elas os sindicatos do sector.

Ano tras ano, CCOO rexeitamos esta medida por considerarmola «prexudicial» para as condicións de traballo das persoas que traballan no sector e ser un elemento que contribúe á precariedade a través de prolongacións de xornada, amais de impedir a conciliación da vida laboral e familiar.

Na nosa opinión, sen estas aperturas extraordinarias, o horario comercial "xa abastece suficientemente" as necesidades da poboación, polo que a medida unicamente xeraría un «prexuízo notorio» para os traballadores e traballadoras do comercio.

Acompañamos escrito da Xunta de Galicia e carta de contestación:

Carta Xunta aperturas domingos e festivos   Contestación carta Xunta Galicia aperturas comercio domingos festivos


O sindicato reclama medidas no arranque de negociación dos convenios e mediante negociacións a nivel das empresas

CCOO esixe aos Bancos que revertan os seus beneficios marca no poder adquisitivo do seu persoal e na creación de emprego no sector

CCOO esixe incrementos salariais no sector financeiro

As entidades financeiras do IBEX 35 pecharon o primeiro semestre de 2023 con novas cifras marca na súa marxe de intereses, que se incrementa globalmente un 61% desde os 8.480 aos 13.680 millóns €; de igual forma os beneficios conxuntos a nivel España crecen un 32% até os 12.830 millóns € (antes de impostos) respecto ao ano pasado, e é soamente Unicaja a que desconta aínda os efectos do seu proceso de fusión con Liberbank e rexistra un resultado negativo. Especialmente significativo é o incremento do beneficio en Banco Santander (+86%), Bankinter (67%) e Caixabank (+49%), seguidos por Sabadell (47%) e BBVA (+30%).

Cadro resultados sector financeiro

Esta espectacular mellora dos resultados da gran banca, que supón a continuidade da senda positiva marcada ao peche de 2022 -ano no que o conxunto do sector incrementou os seus beneficios nun 38% e nun 9% a súa rendibilidade sobre fondos propios- vese impulsada polas subidas de tipos de interese adoptadas polas autoridades monetarias como política antiinflacionista, incrementando de forma exponencial as marxes de intereses. É dicir, o efecto colateral da inflación, que produce unha perda do poder adquisitivo do persoal, incrementa as cifras de beneficios das entidades do sector, que absorben sen problemas o efecto do imposto extraordinario que grava a marxe de intereses e as comisións netas do negocio.

Desde CCOO esíxese ás patronais e empresas do sector financeiro que revertan estes beneficios récord no mantemento do poder adquisitivo dos seus cadros de persoal, abordando negociacións a nivel sectorial -próxima negociación dos convenios colectivos- e de empresa, para concretar novas subidas salariais de aplicación universal e medidas que limiten o impacto da evolución dos tipos de interese nos préstamos ao persoal. Ademais, desde CCOO reclámase aos Bancos que estes beneficios sirvan tamén para volver crear emprego no sector, aumentando a dotación de persoal nas oficinas, a fin de reducir a presión comercial e as cargas de traballo, mellorando así un clima laboral cada vez máis insustentable, a calidade de atención á clientela e o cumprimento do fin social do sector: dotar de crédito á economía real, ás familias e empresas, en condicións razoables.


CCOO esiximos mellores condicións laborais e unha aposta pola profesionalización para paliar a falta de man de obra na hostalaría

Rolda prensa HOSTALARÍA GALICIA

A falta de man de obra na hostalaría é unha queixa recorrente nas empresas e patronais do sector, especialmente nos períodos de maior demanda por mor do turismo. Fronte a isto, a Federación de Servizos de CCOO esiximos mellores condicións laborais, pois entendemos que é a razón de fondo que explica esta dificultade para contratar persoal cualificado. Así o expresou o sindicato nunha conferencia de prensa en que interviron Lucía Trenor, secretaria xeral de CCOO-Servizos; Juan Zas, secretario de Acción Sindical de CCOO-Servizos; José Mirás, responsable de hostalaría de CCOO-Servizos.

Catro son os factores principais que cómpre corrixir: política de contratacións, conciliación da vida persoal e laboral, salarios e competencia desleal.

Contratación

A reforma laboral contribuíu a unha «leve mellora» na temporalidade dos contratos de traballo no sector, explica CCOO, cunha taxa do 6 % no subsector dos servizos de aloxamento, pero con cifras do 20 % no resto da hostalaría e restauración. Ao tempo, aumentan os contratos a xornada parcial, con cifras dun 24 % no sector do servizo de aloxamento, «moi por riba da estatal, dun 10,3 %», chegando ao 36 % na restauración.

Conciliación

Os excesos nas xornadas intensivas de traballo, o continuo cambio de quendas horarias e calendarios e o incumprimento dos descansos legais «xeran un grave problema de conciliación» da vida laboral e persoal. De feito, é un dos principais motivos de consultas e reclamacións que canaliza CCOO-Servizos no sector.

Remuneracións

En Galicia hai catro convenios provinciais con condicións moi dispares, tamén no que respecta aos salarios. Por exemplo, as retribucións recollidas no convenio provincial de Lugo para o posto de recepcionista son case 126 euros menores á mesma categoría na Coruña, diferenza que chega aos 136 entre unha camareira de piso de Pontevedra respecto dunha coruñesa.

Actualmente, o convenio de Pontevedra está en plena negociación, mentres que en Lugo «os salarios non son atractivos para quen poida estar interesado en traballar no sector».

Competencia desleal e masificación

Doutra banda, CCOO salienta os problemas derivados da afluencia masiva de turistas e a «competencia desleal e negativa» dos pisos de alugamento turístico, que no último ano aumentaron en Galicia case un 16 %, máis do dobre ca a media estatal (7 %). En concreto, pasouse de 12.695 a 14.775 na comunidade autónoma, mentres no Estado o aumento foi de 285.868 a 305.136.


CCOO convoca ao persoal de H&M a máis xornadas de mobilizacións tras o éxito masivo da folga

Mobilizacións condicións laborais H&M

Tras o éxito, tanto da concentración do 22 de xuño, como da folga de 24 horas -cun seguimento da convocatoria de máis do 80% en todo o territorio, CCOO chama ao persoal a un novo seguimento masivo o sábado 1 de xullo e anticipa a convocatoria de novas xornadas de folga de cara á nova convocatoria do SIMA.

Desde Comisións Obreiras valoramos de éxito rotundo a primeira convocatoria de mobilizacións - 20 de xuño (paro parcial) e 22 de xuño (folga de 24 horas) - cun seguimento masivo en todo o territorio do 80% do persoal pechando, ambos os días, un cento de tendas do Grupo H&M (H&M, COS, OTHER STORIES, WEEKDAY).

Estas mobilizacións enmárcanse nun contexto de inicio da tempada de rebaixas para este verán, e é que desde CCOO queremos salientar non só que cada ano se adianta esta data, tamén as condicións laborais e salariais precarias - ás que xa está sometida o persoal de H&M - que se acusan pola falta de persoal e, polo tanto, a carga de traballo para as 3.700 mulleres e 400 homes traballadores.

A nosa disposición e vontade para negociar sempre está aberta, por este motivo, esta semana volveremos ao SIMA. Desde CCOO continuaremos coas mobilizacións de folgas de 24 horas en defensa dos dereitos laborais e condicións salariais:

Sábado 1 de xullo: folga de 24 horas
Sábado 8 de xullo: folga de 24 horas

 

 

 

 


Asinado o convenio de comercio téxtil de Ourense

Convenio Comercio Téxtil Ourense

Este acordo, con vixencia para o período 2023-2024, introduce cambios significativos nas condicións laborais das persoas traballadoras do sector.

Un dos aspectos máis destacados do acordo é a introdución dun sobresoldo do 75% para o traballo nocturno, o cal supón unha importante mellora no pagamento das horas realizadas nesa franxa horaria.

No que respecta á xornada laboral, establécese que os traballadores con xornada intensiva deberán finalizar o seu turno ás 15:30 horas, mentres que aqueles con xornada parcial o farán ás 14:30 horas. Neste último caso, o persoal recibirá unha compensación do 50% do valor da hora ordinaria por cada hora realizada a partir das 15:00 horas e do 30% do tempo excedente desde as 14:30 horas. Ademais, aquel que traballe máis de 5 horas terá dereito a un descanso retribuído de 20 minutos, mentres que aqueles que realicen xornadas intensivas de 8 ou máis horas poderán gozar dun descanso de 30 minutos, dos cales 20 serán retribuídos.

No que respecta aos sábados, aquel traballador que desempeñe a súa actividade nun establecemento con xornada continua durante todo o ano terá dereito a gozar de dez sábados libres ao ano, agás no mes de decembro. A elección dos días libres será acordada entre a empresa e o traballador, aínda que poderá ser denegada por razóns organizativas. Con todo, garantirase que os traballadores poidan gozar destes días ao longo de todo o ano. Para o ano 2023, cada traballador terá un día libre por cada mes completo que reste ata o remate do ano, excluíndo decembro. Estes dez sábados libres para o ano 2024 deberán ser reflictidos no calendario anual de horarios. É importante destacar que o gozo destes días libres non implicará unha redución da xornada laboral. Ademais, contémplase un permiso non retribuído de 30 días naturais, que deberá ser solicitado por escrito con 30 días de antelación.

O acordo tamén establece que o calendario de persoal deberá ser negociado e asinado antes do 1 de decembro para a súa aplicación a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte. Nas empresas con menos de 4 traballadores manteranse os prazos establecidos no texto anterior.

En canto á redución da xornada por motivos de garda legal, amplíase a posibilidade de reducir a xornada ata os 14 anos, sen especificar o horario concreto.

Outra modificación importante é a eliminación da categoría de Axudante. O acordo tamén inclúe unha definición clara de grupos e categorías profesionais, co obxectivo de proporcionar máis claridade e transparencia no ámbito laboral.

No que respecta aos aspectos salariais, establécese un incremento do 3% para o ano 2023 e do 3% para o ano 2024. Ademais, se a suma do IPC real dos anos 2023 e 2024 supera o 6%, con límite do 8%, as táboas salariais serán actualizadas coa diferenza como base para a negociación do ano 2025.

Con este novo acordo, os traballadores do comercio téxtil de Ourense poderán gozar dunhas mellores condicións laborais e salariais para os próximos dous anos.


Ao persoal que traballa no centro aplícaselle ata tres convenios distintos

CCOO denunciamos abusos e discriminacións laborais no Hospital QUIRONSALUD de Pontevedra

concentración Quirón Pontevedra

CCOO denunciamos unha situación de abusos e discriminacións laborais no Hospital Quirónsalud de Pontevedra, onde o persoal, que se ve afectado pola aplicación de ata tres convenios colectivos diferentes, se concentrou diante do hospital Quirón de Pontevedra.

Esta situación está a xerar discriminacións entre os traballadores debido á aplicación de tres convenios distintos: o Convenio Provincial de Limpeza, o Convenio do Quirónsalud e o Convenio Provincial do Metal.

Ademais, CCOO alertamos dunha situación de acoso laboral que afecta á maioría da plantilla, sen que a dirección da empresa ofreza ningunha solución razoable.

Ante esta problemática, CC.OO. esiximos a apertura de negociacións co fin de atopar solucións concretas. En resposta, anunciamos que continuarán as concentracións quincenais ata que se atope unha solución definitiva.

A denuncia de CCOO puxo en evidencia a complexidade da situación laboral no Hospital Quirónsalud de Pontevedra, onde a existencia de múltiples convenios e a falta de medidas para abordar os abusos e discriminacións están a xerar un ambiente laboral adverso para os traballadores.


Convenio de Comercio Alimentación de Lugo: Un enfrontamento que desata a loita por dereitos laborais

Folga comercio alimentación Lugo

A patronal valorou e aceptou a proposta da UGT para a asinatura do convenio a través dunha comunicación co seguinte texto:
___________

"UGT trasládanos unha proposta de asinatura do convenio, con estas peticións por enriba da última proposta empresarial:

Incremento salarial

2022: 5,70% (a parte empresarial propuxera un incremento do 5%)

2023: 4,00%

2024: 3,50%

2025: 3,50% (a parte empresarial propuxera un incremento do 3,25%)

Incremento total no período 2022-2025: 16,70%

Redución da xornada Redución de 13 horas anuais con efectos do 01/01/2024 (a parte empresarial propuxera unha redución de 10 horas anuais)

Esta mesma mañá, a parte empresarial valorou a proposta de asinatura do Convenio trasladada pola UGT, aceptándoa ao entender que, a pesar de superar os límites establecidos para chegar a un acordo, é importante para o sector ter xa un convenio asinado que permita actualizar os salarios.

En consecuencia, a proposta de sinatura do Convenio incluiría os dous puntos mencionados anteriormente, así como os acordos acadados en materia de prima de convenio 2022, revisión salarial, quebranto de moeda, domingos e festivos, dietas, desconexión dixital e as posibles adaptacións do texto do convenio á lexislación vixente.

Desde a parte empresarial solicitamos que valoredes a proposta feita pola UGT e aceptada pola parte empresarial, e nos indiquedes a posición de cada central sindical o máis axiña posible en relación a se sería ou non asinante do Convenio."
___________

 

CCOO rexeita a sinatura do convenio

En resposta a esta solicitude, CCOO contesta que non asinará o convenio. Tras as asembleas realizadas co persoal, quedou claro para nós que a sinatura do convenio debería depender da consecución dos seguintes puntos:

  • Mellora salarial, achegando os salarios ao convenio de Coruña, cunha revisión anual de acordo co IPC.

  • Pago do 100% por incapacidade temporal (IT), para acabar coa discriminación do persoal de Lugo.

  • Redución da xornada anual, con sábados libres, para obter fins de semana de calidade que permitan a conciliación da vida laboral e familiar.

  • Eliminación do Grupo IV do Convenio, deixando o persoal con salarios próximos ao salario mínimo interprofesional (SMI) en empresas con grandes beneficios.

Non entendemos a actitude de quen, ao noso parecer, non ten en conta a opinión do persoal e empurra a súa maioría absoluta para asinar un acordo que o sector non desexa, ademais de non convocar a mesa do convenio para presentar a súa proposta.

Todo isto ocorre sabendo que hai unha manifestación planificada para o próximo domingo, 18 de xuño ás 12:00 hrs con saída no Froiz de Montero Ríos e unha convocatoria de folga para o día 23 de xuño, onde o persoal poderá expresar o seu descontento sobre as condicións do preacordo.

Cada central sindical debe facerse responsable das súas decisións, e o persoal do comercio alimentación de Lugo, tomar nota para futuros procesos electorais e decidir se é conveniente e beneficiosa para as persoas traballadoras deste sector unha maioría absoluta que pase o rolete, sen que exista a opción de ter que negociar os acordos co resto.

Manifestación: día 18 de xuño as 12:00 h. Saída do Froiz de Montero Ríos, pasando polo Gadis de Quiroga Ballesteros e rematando diante da CEL, na Pza de Santo Domingo
Folga: 23 de xuño

 


CCOO ademais propón unha manifestación para o domingo 18

CCOO súmase á folga do sector do comercio de alimentación de Lugo

Folga comercio alimentación Lugo

CCOO lembra que o persoal deste sector foi considerado esencial durante a pandemia, «expoñendo a nosa saúde e a das nosas familias para atender a toda a cidadanía e evitar desabastecementos en momentos tan complicados».

Pasado ese momento delicado, e despois de que as empresas «tivesen amplos beneficios», o sindicato reclama negociar o convenio colectivo, tanto para recoñecer o traballo do persoal, como para evitar unha «situación crítica» para as traballadoras e traballadores por mor da inflación.

CCOO esixe «acabar coa indecencia» de soldos próximos do salario mínimo en empresas con grandes beneficios. Tamén quere reducir a xornada anual, de 1812 horas, unha das maiores do comercio.

Outras demandas son acabar coa discriminación pola que o persoal deste sector en Lugo «é o único que non percibe o 100% do salario en caso de baixa médica», así como garantir a desconexión dixital e a conciliación familiar e laboral.


CCOO Servizos asinamos o convenio para o comercio vario de A Coruña

convenio comercio vario coruña

CCOO logramos hoxe un acordo de convenio colectivo para o sector do comercio vario de A Coruña, que afecta a case 22.000 traballadores e traballadoras. O convenio supón un incremento salarial acumulado do 18.29%. Estos incrementos significan unha actualización inmediata de salario do 11,5% no momento da súa entrada en vigor, ao que hai que engadir un 3% no 2024 e outro 3% no 2025. Ademais inclúense outras melloras sociais e laborais.

O acordo pon fin a unha situación de conxelación salarial que se prolongaba desde 2019 e que provocou unha perda de poder adquisitivo pola subida do IPC. Ademais, o convenio inclúe medidas como o pago de 25 ou 30 euros por traballar en domingos e festivos, o aumento dos permisos por matrimonio ou parella de feito a 20 días, a incorporación do persoal da venda de mobles ao ámbito do convenio ou un plus compensatorio de beneficios para as empresas con máis de mil empregados na provincia.

CCOO consideramos que a sinatura do convenio é un acto de responsabilidade que dignifica as condicións dun sector moi feminizado e precarizado. 

CCOO instamos á Administración a axilizar o máximo posible o rexistro do convenio para que os traballadores e traballadoras poidan percibir canto antes a subida salarial pactada.

Poden consultarse máis detalles no documento adxunto.


Destacadas

CCOO RECLAMA A LAS PATRONALES ADELANTAR EL INICIO DE LA NEGOCIACION DE LOS CONVENIOS DE BANCA, AHORRO Y RURALES


PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACION (PIF)

Queremos poner en tu conocimiento la posibilidad de solicitar un Permiso Individual de Formación (PIF) que permite conciliar trabajo y estudios. Este derecho, que surge a iniciativa del propio trabajador y con autorización de la empresa, posibilita que el trabajador/a pueda dedicar parte de su jornada laboral a realizar una acción formativa reconocida por una acreditación oficial. Es un permiso de hasta 200 horas por año o curso académico del que puede disponer un trabajador o trabajadora asalariado para su formación, contribuyendo a su desarrollo profesional y personal.

 

 


CCOO DEFENDEMOS EL TELETRABAJO EN LA SEXTA OLA DE LA PANDEMIA

Desde la dirección de Wizink se anunció, que como consecuencia del incremento de casos de COVID-19, se ha decido reforzar las medidas de prevención frente a la pandemia y se está trabajando en remoto desde el lunes 20 de diciembre y hasta el lunes 10 de enero. CCOO valoramos positivamente esta decisión para prevenir los contagios en el centro de trabajo.


FIRMADO EL XXIV CONVENIO COLECTIVO DE BANCA

Este viernes, 29 de enero, se ha firmado el XXIV Convenio Colectivo de Banca, que afecta a 90.000 personas trabajadoras. Ha sido suscrito por los sindicatos que ostentan el 82,92% de representación en la Comisión Negociadora, CCOO (48%), UGT (23,38%) y FINE (11,54%) y por la patronal, Asociación Española de Banca (AEB).

Leer comunicado completo

 


ERE en WiZink Bank: Reunión 25-06-20

La empresa nos dice que NO a todas las alternativas al despido colectivo que hemos ido planteando en las anteriores reuniones. Según su criterio, la única solución para que el negocio sea viable en el medio y largo plazo es el despido de un tercio de la actual plantilla.


ERE en WIZINK BANK: reunión 22-06-20

En la reunión celebrada esta mañana de forma presencial en las instalaciones de Ulises, la empresa nos ha hecho entrega de nueva documentación (cuentas provisionales y balance a 31-05-20) que, según su criterio, justificaría la decisión de eliminar 144 puestos de trabajo actuales. La representación de WiZink Bank sigue insistiendo en que la única forma de garantizar la viabilidad futura de la compañía es acometer sin demora el expediente de regulación de empleo. Por nuestra parte indicamos que esta drástica destrucción de empleo no está, en ningún caso, justificada.


ERE en WiZink Bank: Reunión 17-06-20

En la reunión celebrada hoy de forma telemática, WiZink Bank informa de que las causas para iniciar un proceso de despido colectivo son principalmente económicas, como consecuencia de la sentencia del Supremo sobre la intereses usurarios. Asimismo, nos comunica que no se han tenido en cuenta los efectos negativos de la actual crisis sanitaria.


Pon cara a tus delegados y delegadas de CCOO de WiZink Bank

Después de las últimas elecciones sindicales de febrero de 2019, y una vez formalizados los diferentes comités en WiZink Bank, te presentamos a tus representantes de CCOO para los póximos 4 años. Nuestro compromiso es la defensa de los derechos que con tanto esfuerzo hemos conseguido en esta entidad.


Propuesta de CCOO sobre medidas correctoras evaluación Riesgos Psicosociales

En la reunión del Comité de Seguridad y Salud de WiZink Bank  celebrada ayer, los delegados de prevención de CCOO hemos comunicado nuestras propuestas para corregir las situaciones de riesgo para nuestra salud detectadas en la última evaluación de riesgos psicosociales.

Estas medidas se centran en los dos aspectos que han salido peor parados en la mencionada evaluación: carga de trabajo y participación/supervisión.


La nueva nómina: conceptos y tablas

En esta circular tratamos de explicar los cambios introducidos por el nuevo convenio a partir de enero-17.
Por una parte, tenemos un incremento del 1.5% para 2017 y, por otra, se producen una serie de cambios en los conceptos salariales.


Formación Orientación

Formación, orientación y evaluación de competencias profesionales

Consultas laborales

Consultas laborales más frecuentes. Si no la encuentras, pregúntanos.

Convenios Colectivos

Consulta tu convenio colectivo sectorial, territorial o de empresa

Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral 2023

Días festivos estatales y por comunidad 2023

Simuladores y utilidades

Simuladores y calculadoras, laboral y social

Fotos Servicios CCOO

Canal de Servicios CCOO en Flickr

Vídeos Servicios CCOO

Canal de Youtube de Servicios CCOO

Falacias y mentiras

Falacias, mentiras y verdades sobre los sindicatos

Histórico

Histórico de artículos de Servicios CCOO


logo CCOO

Logos y Marcas propiedad de sus respectivos autores
Se permite la reproducción total o parcial de todos los contenidos siempre que se cite la fuente y se enlace con el original.
RSS por Sectores, Territorios y Empresas

miembro de UITA
logo global union