Archivado en Comunicados, Negociacion Colectiva, Empleo, ERE

Els sindicats de CaixaBank responen al Pla de Recol·locació Externa de la Direcció


Los sindicatos de CaixaBank responden al Plan de Recolocación Externa de la Direcció


Els sindicats de CaixaBank responen al Pla de Recol·locació Externa de la Direcció

 

 

Comunicat secció sindical de CCOO a CaixaBank

 

 

Aquest matí, la Direcció ha presentat el seu pla de recol·locació externa, que interpretem com un mer rentat d'imatge.

 

Junts, tots els sindicats hem reiterat el nostre absolut rebuig als acomiadaments forçosos, a les mesures traumàtiques i a la retallada de les condicions laborals que pretén la Direcció.

 

També hem presentat la nostra proposta d'indemnitzacions per a les sortides amb un termini d'execució de tres anys:

    • Grup A: Treballadors nascuts el 1969 i anteriors.

70% del total salari brut anual dels últims 12 mesos.

    • Grup B: Treballadors nascuts el 1970, 1971 i 1972.

El 65% del total salari brut anual dels últims 12 mesos.

    • Grup C: Resta de Treballadors.

50 dies del total salari brut per any de treball, amb un mínim de 36 mensualitats.

 

Com a continuació de les accions de mobilització i protesta, els sindicats, ens hem dirigit a la Fundació Bancària "la Caixa" i al FROB en la seva condició de primer i segon accionistes de l'entitat, instant-los que s'involucrin activament per frenar aquest procés salvatge i injustificat, així com perquè votin en sentit contrari a les pujades salarials dels directius proposades a la propera Junta General d'Accionistes.

 

Accés a les cartes remeses:

Carta als FROB: https://www.ccoocaixabank.net/documentacio/fulls_pdf/CARTA_FROB_SINDICATOS.pdf

Carta a la Fundació Bancària "la Caixa": https://www.ccoocaixabank.net/documentacio/fulls_pdf/CARTA_FUNDACION.pdf

La propera reunió tindrà lloc l’11 de maig a Barcelona, ??en què s'iniciarà el període formal de la negociació.

- - - - 

 

Los sindicatos de CaixaBank responden al Plan de Recolocación Externa de la Dirección

 

 

 Comunicado sección sindical de CCOO en CaixaBank

 

 

 Esta mañana, la Dirección ha presentado su plan de recolocación externa, que interpretamos como un mero lavado de imagen.

 

 Juntos, todos los sindicatos hemos reiterado nuestro absoluto rechazo a los despidos forzosos, a las medidas traumáticas y al recorte de las condiciones laborales que pretende la Dirección.

 

 También hemos presentado nuestra propuesta de indemnizaciones para las salidas con un plazo de ejecución de tres años:

     • Grupo A: Trabajadores nacidos en 1969 y anteriores.

 70% del total salario bruto anual de los últimos 12 meses.

     • Grupo B: Trabajadores nacidos en 1970, 1971 y 1972.

 El 65% del total salario bruto anual de los últimos 12 meses.

     • Grupo C: Resto de Trabajadores.

 50 días del total salario bruto por año de trabajo, con un mínimo de 36 mensualidades.

 

 Como continuación de las acciones de movilización y protesta, los sindicatos, nos hemos dirigido a la Fundación Bancaria "la Caixa" y al FROB en su condición de primer y segundo accionistas de la entidad, instándoles a que se involucren activamente  para frenar este proceso salvaje e injustificado, así como para que voten en sentido contrario a las subidas salariales de los directivos propuestas en la próxima Junta General de Accionistas.

 

 Acceso a las cartas remitidas:

 Carta a FROB: https://www.ccoocaixabank.net/documentacio/fulls_pdf/CARTA_FROB_SINDICATOS.pdf

 Carta a la Fundación Bancaria "la Caixa": https://www.ccoocaixabank.net/documentacio/fulls_pdf/CARTA_FUNDACION.pdf

 La próxima reunión tendrá lugar el 11 de mayo en Barcelona, ??en el que se iniciará el período formal de la negociación.

 

CCOO SERVEIS CAIXABANK