Archivado en Negociacion Colectiva, Salario, Comunicados convenio

SALARI O CONFLICTE Conveni d\'Oficines i Despatxos de Catalunya TRENQUEM EL BLOQUEIG!


Situació actual de les negociacions:

Situación actual de las negociaciones:


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

El 13/04 CCOO i UGT ens vam reunir al Departament de Treball per explicar la nostra postura. A la setmana següent el Departament de Treball es va reunir amb les patronals, PIMEC i FOMENT.

Com ja sabeu estem bloquejats pels tres temes prioritaris per a nosaltres:

  • No compensació i absorció del 50% de la pujada
  • Regulació dels contractes de duració determinada i de la jornada parcial.
  • Establiment d’un import mínim de compensació per treball a distància.

En aquests moments estem pendents de realitzar la mediació al Departament de Treball.

Quan hi hagi novetats rellevants les comunicarem i en el moment en què sigui convenient convocarem una assemblea per debatre la situació.

Seguirem informant!
Situación actual de las negociaciones:

El 13/04 CCOO y UGT nos reunimos con el  Departament de Treball para explicar nuestra posición. La semana siguiente el Departament de Treball se reunión con las patronales, PIMEC i FOMENT.

Como ya sabéis estamos bloqueados por tres temas prioritarios para nosotros/as:

  • No compensación y absorción del 50% de la subida
  • Regulación de los contratos de duración determinada y de la jornada parcial.
  • Establecimiento de un importe mínimo de compensación por trabajo a distancia.

En estos momentos estamos pendientes de realitzar la mediación en el Departament de Treball.

Cuando haya novedades relevantes las comunicaremos, y en el momento en que sea conveniente convocaremos una asamblea para debatir la situación.

 

¡Seguiremos informando!