Archivado en Salario, Empleo, Condiciones de trabajo, Comunicados convenio

A Barcelona, concentració davant edifici de Primark de Plaça Catalunya, 23.

CCOO es mobilitza a Primark


Demà, 1 de març, davant l'immobilisme i falta de voluntat negociadora de l'empresa, la plantilla de Primark es mobilitzarà de 12:00 a 13:00 a múltiples botigues arreu de l’estat.

- - - - - -

CCOO se moviliza en Primark

Mañana, 1 de marzo, ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa,  la plantilla de Primark se va a movilizar de 12:00 a 13:00 en múltiples tiendas de toda la geografía española


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

En plena negociació del Conveni de Primark i davant la manca d'acords, CCOO s'ha vist abocat a pujar el nivell de tensió en el conflicte convocant una primera fase de mobilitzacions a tot el país per intentar donar un cop de timó a la deriva precaritzadora que està adquirint l’empresa.

El sindicat vol reclamar un tracte just per part de l'empresa, perquè sense la plantilla, la cadena no avança, no creix i no continua tenint grans beneficis. Aquestes concentracions pretenen ser el punt d'inflexió a través del qual l'empresa accepti les propostes que CCOO defensa des de la primera reunió del Conveni, que se sintetitzen a:

  • Increment salarial al nivell de l'IPC, 6% addicional el 2023, 6% el 2024 i si l'empresa vol que el Conveni sigui de tres anys, haurà d'acceptar un altre 6% el 2025.
  • Diumenges: augmentar els 30€ proposats per l'empresa i reduir encara més el límit a treballar.
  • Descansos qualificats: Els 12 dissabtes + diumenges.
  • Eliminar el torn 1 de vacances que comença al maig, la referència ha de ser el 21 de juny.

Sistema per augmentar les hores del contracte de manera progressiva.

Per la defensa d'aquestes juntament amb altres propostes que CCOO vol introduir al Conveni de Primark, perquè sigui just i compensi a la plantilla pel seu esforç en els últims anys, es convoca els i les treballadores a les següents ciutats:

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, ALICANTE, A CORUÑA, BILBAO, TENERIFE, SEVILLA, VALLADOLID y OVIEDO

El punt de BARCELONA: Plaça Catalunya, 23

 

CCOO se moviliza en Primark

Mañana, 1 de marzo, ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa,  la plantilla de Primark se va a movilizar de 12:00 a 13:00 en múltiples tiendas de toda la geografía española

En plena negociación del Convenio de Primark y ante la falta de acuerdos, el sindicato se ha visto abocado a elevar el nivel de tensión en el conflicto convocando una primera fase de movilizaciones en todo el país para tratar de dar un golpe de timón a la deriva precarizadora que está adquiriendo la empresa.

El sindicato quiere reclamar un trato justo por parte de la empresa, porque sin su plantilla, la cadena no avanza, no crece y no continua teniendo abultados beneficios. Estas concentraciones pretenden ser el punto de inflexión a través del cual la empresa acepte las propuestas que CCOO defiende desde la primera reunión del Convenio, que se sintetizan en:

  • Incremento salarial al nivel del IPC, 6% adicional en 2023, 6% en 2024 y si la empresa quiere que el Convenio sea de tres años, tendrá que aceptar otro 6% para 2025.
  • Domingos: aumentar los 30 € propuestos por la empresa y reducir todavía más el límite a trabajar.
  • Descansos cualificados: Los 12 sábados + domingos.
  • Eliminar el turno 1 de vacaciones que da comienzo en mayo, la referencia debe ser el 21 de junio.
  • Sistema para aumentar las horas del contrato de forma progresiva.

Por la defensa de éstas junto a otras propuestas que el sindicato quiere introducir en el Convenio de Primark, para que sea justo y compense a la plantilla por su esfuerzo en los últimos años se convoca a los y las trabajadoras en las siguientes ciudades:

BARCELONA, MADRID, VALENCIA, ALICANTE, A CORUÑA, BILBAO, TENERIFE, SEVILLA, VALLADOLID y OVIEDO.

El punto de BARCELONA: Plaça Catalunya, 23