Archivado en Comunicados, Empleo, Huelga, ERE, Convocatorias

CCOO exigeix a Douglas que ´doni marxa enrere al seu ERO salvatge´ després de la massiva mobilització de la plantilla a la vaga del 14 de març


CCOO exige a Douglas que “dé marcha atrás en su ERE salvaje” tras la masiva movilización de la plantilla en la huelga del 14 de marzo


 

El sindicat destaca que s'ha viscut una “jornada històrica” de vaga a Douglas, amb seguiment massiu per part del 95% de les persones treballadores dels magatzems, que “han protagonitzat un exemple de lluita amb la seva participació a la vaga i la seva implicació a les concentracions”. Per a CCOO “s'ha donat una mostra clara de capacitat de mobilització i s'ha enviat un missatge clar a la direcció de Douglas: La plantilla no admetrà un ERO salvatge de 1.000 acomiadaments i l'obertura d'un article 41 de l'Estatut dels Treballadors que segueixi empitjorant les condicions de treball”.

 

El 14 de març, la plantilla dels magatzems de Douglas va respondre amb contundència davant de les pretensions de l'empresa secundant massivament la vaga convocada pels sindicats. El divendres 18, en vigílies del Dia del Pare (una data assenyalada pel significatiu augment de vendes), està convocada una nova vaga, aquesta vegada adreçada a les plantilles de les oficines i de la xarxa de botigues.

 

Les protestes tenen com a objectiu dir no al tancament de 136 botigues de les 202 que queden a Espanya, a l'acomiadament de 1.000 persones i l'empitjorament de les condicions de la plantilla que continuï treballant per a Douglas. S'ha de mantenir una postura ferma davant de l'abús d'un consell de direcció que va guanyar una mitjana per persona de 131.000€ anuals en plena pandèmia i que l'única sortida que veu la gestió pèssima és la de l'acomiadament i l'empobriment de les classes treballadores.

 

Des de CCOO s'emplaça a la direcció de Douglas perquè “prengui bona nota del missatge que el conjunt de plantilla ha donat, i abordi aquest procés amb la intenció real d'assolir un acord, llençant al calaix el seu plantejament inicial de 1.000 acomiadaments i buscant solucions negociades basades en la voluntarietat, i no en utilitzar la digitalització com a coartada per destruir feina”.

 

- - - - - - -

 

CCOO exige a Douglas que “de? marcha atra?s en su ERE salvaje” tras la masiva movilizacio?n de la plantilla en la huelga del 14 de marzo

El sindicato destaca que se ha vivido una “jornada histo?rica” de huelga en Douglas, con seguimiento masivo por parte de 95% de las personas trabajadoras de los almacenes, que “han protagonizado un ejemplo de lucha con su participacio?n en la huelga y su implicacio?n en las concentraciones”. Para CCOO “se ha dado una muestra clara de capacidad de movilizacio?n y se ha mandado un mensaje claro a la direccio?n de Douglas: La plantilla no va a admitir un ERE salvaje de 1.000 despidos y la apertura de un articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores que siga empeorando las condiciones de trabajo”.

El 14 de marzo, la plantilla de los almacenes de Douglas respondio? con contundencia ante las pretensiones de la empresa secundando masivamente la huelga convocada por los sindicatos. El viernes 18, en vi?speras del Di?a del Padre (una fecha sen?alada por el significativo aumento de ventas), esta? convocada una nueva huelga, esta vez dirigida a las plantillas de las oficinas y de la red de tiendas.

Las protestas tienen como objetivo decir no al cierre de 136 tiendas de las 202 que quedan en Espan?a, al despido de 1.000 personas y el empeoramiento de las condiciones de la plantilla que continue trabajando para Douglas. Se debe mantener una postura firme ante al abuso de un consejo de direccio?n que gano? una media por persona de 131.000€ anuales en plena pandemia y que la u?nica salida que ve a su pe?sima gestio?n es la del despido y el empobrecimiento de las clases trabajadoras.

Desde CCOO se emplaza a la direccio?n de Douglas para que “tome buena nota del mensaje que el conjunto de plantilla ha dado, y aborde este proceso con la intencio?n real de alcanzar un acuerdo, tirando al cajo?n su planteamiento inicial de 1.000 despidos y buscando soluciones negociadas basadas en la voluntariedad, y no en utilizar la digitalizacio?n como coartada para destruir empleo”.

 

 


>> PROPERA JORNADA DE VAGA: 18 de març a les BOTIGUES