Archivado en Acuerdos, Comunicados, Empleo, Reforma Laboral, ERE

Acord en l´ERO de BBVA que rebaixa en 863 les persones afectades


S’ha aconseguit un acord en l’ERO plantejat al BBVA que rebaixa l'afectació per sota de les 3.000 persones, aconsegueix la major adscripció voluntària i sense clàusula d'equilibri generacional. Un text que es desmarca molt positivament als signats en els últims temps en el sector i que marca el camí dels que seguiran a aquest.

- - - - - - 

Alcanzado acuerdo en el ERE de BBVA que rebaja en 863 las personas afectadas

Conseguimos un acuerdo que rebaja la afectación por debajo de las 3.000 personas, consigue la mayor adscripción voluntaria y sin cláusula de equilibrio generacional. Un texto que se desmarca muy positivamente de los firmados en los últimos tiempos en el sector y que marca el camino de los que van a seguir a éste.


Des de CCOO s’ha enfocat des del primer dia aquest acomiadament col·lectiu, en què BBVA plantejava la baixa forçosa de gairebé 4.000 persones, en tres línies de defensa: Rebaixar el nombre de persones afectades (inicialment 3.798), que l'adscripció voluntària pogués arribar al 100% dels casos i que no hi hagués clàusula d'equilibri generacional.

Gràcies a la fermesa del sindicat i a la mobilització de la plantilla, s'ha aconseguit rebaixar 863 afectacions, fixant-se en 2.935. A la xarxa, que concentrava un 80% de la

afectació, han rebaixat la xifra inicial en un 35%. També s’ha aconseguit un ampli catàleg d'opcions de sortida, que ha de permetre que no hi hagi cap sortida forçosa. S’ha eliminat la clàusula d'equilibri generacional que obligava a la sortida del 50% dels afectats i afectades menors de 50 anys. En aquest acord, es produiria una sortida prevista d'un 72% de majors de 50 anys i un 28% de menors d'aquesta edat.

Sobre la base d'aquests objectius, CCOO ha apostat clarament per la signatura d'aquest acord.

- - - - - -

Alcanzado acuerdo en el ERE de BBVA que rebaja en 863 las personas afectadas

Conseguimos un acuerdo que rebaja la afectación por debajo de las 3.000 personas, consigue la mayor adscripción voluntaria y sin cláusula de equilibrio generacional. Un texto que se desmarca muy positivamente de los firmados en los últimos tiempos en el sector y que marca el camino de los que van a seguir a éste.

Desde CCOO se ha enfocado desde el primer día este despido colectivo, en el que BBVA planteaba la baja forzosa de casi 4.000 personas, en tres líneas de defensa: Rebajar el número de personas afectadas (inicialmente 3.798), que la adscripción  voluntaria pudiera llegar al 100% de los casos y que no hubiera cláusula de equilibrio generacional.

Gracias a la firmeza del sindicato y en la movilización de la plantilla, se ha conseguido rebajar 863 afectaciones, fijándose en 2.935.  En la red, que concentraba un 80% de la

 afectación, han rebajado la cifra inicial en un 35%.  También se ha logrado un amplio catálogo de opciones de salida, que debe permitir que no haya ninguna salida forzosa.  Se ha eliminado la cláusula de equilibrio generacional que obligaba a la salida del 50% de los afectados y afectadas menores de 50 años.  En este acuerdo, se produciría una salida prevista de un 72% de mayores de 50 años y un 28% de menores de esta edad.

Sobre la base de estos objetivos, CCOO ha apostado claramente por la firma de este acuerdo.