Archivado en Salario, Empleo, Convocatorias

CCOO convoca mobilitzacions a calçats Marlo´s per exigir les responsabilitats laborals i empresarials dels seus propietaris


Les empreses Ángel Rodríguez i Codica estan abandonant el seu propi negoci de calçats Marlo’s i les seves responsabilitats laborals, devent el sou de part de la plantilla des de desembre passat, i fiscals, on l’Agència Tributària ha intervingut embargant caixes de botigues. L’empresa ha passat de tenir a la província de Barcelona 25 botigues amb més de 100 de persones treballadores en el 2015 a 13 botigues amb 76 treballadores i treballadors al 2022 i va reduint plantilla.

- - - - - - -

 

CCOO convoca movilizaciones en calzados Marlo's para exigir las responsabilidades laborales y empresariales de sus propietarios


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

L’empresa de 50 anys d’història, ha mostrat en els darrers anys el seu abandonament empresarial, plantejant diferents acomiadaments col·lectius, expedients de regulació (ERO i ERTO) que han acabat o bé sense aplicar o sense acord.

L’empresa deu el salari des de desembre a part de la plantilla, de manera arbitrària, com una mesura més de pressió. El passat 1 de març varen actuar agents de l’Agència Tributària per procedir a l’embargament de la caixa de varies botigues i de la seu central de Vilassar de Mar.

Des de CCOO i el comitè d’empresa s’ha reclamat sense resposta diverses reunions per plantejar les demanandes del personal i s’ha intervingut amb accions legals denunciant a la Inspecció de Treball i demanar la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya. L’empresa segueix enquistada i CCOO segueix exigint solucions per acabar amb la desidia de la direcció.

Vist que no s’aconseguix cap canvi en la gestió empresarial ni política laboral, la plantilla cansada de patir inseguretat económica i angoixa per la incertesa del seu futur laboral, convoca una primera concentració el proper divendres 10 de març, de 13 a 14 hores, davant la botiga calçats Marlo´s del carrer Mar, núm. 48 de Badalona.

 

 

Concentración viernes 10 de marzo frente a la tienda de calzados Marlo's, calle Mar 48 de Badalona a las 13 horas

CCOO convoca movilizaciones en calzados Marlo's para exigir las responsabilidades laborales y empresariales de sus propietarios

Las empresas Ángel Rodríguez y Codica están abandonando su propio negocio de calzados Marlo's y sus responsabilidades laborales, debiendo el sueldo de parte de la plantilla desde diciembre pasado, y fiscales, donde la Agencia Tributaria ya ha intervenido embargando cajas de tiendas. La empresa ha pasado de tener en la provincia de Barcelona 25 tiendas con más de 100 personas trabajadoras en el 2015 a 13 tiendas con 76 trabajadoras y trabajadores en 2022 y va reduciendo plantilla.

La empresa de 50 años de historia, ha mostrado en los últimos años su abandono empresarial, planteando diferentes despidos colectivos, expedientes de regulación (ERE y ERTO) que han terminado o bien sin aplicar o sin acuerdo.

La empresa debe el salario desde diciembre a parte de la plantilla, de forma arbritaria, como una medida más de presión. El pasado 1 de marzo actuaron agentes de la Agencia Tributaria para proceder al embargo de la caja de varias tiendas y de la sede central de Vilassar de Mar.

Desde CCOO y el comité de empresa se ha reclamado sin respuesta varias reuniones para plantear las demandas del personal y se ha intervenido con acciones legales denunciando a la Inspección de Trabajo y solicitar la mediación del Tribunal Laboral de Catalunya. La empresa sigue enquistada y CCOO sigue exigiendo soluciones para acabar con la desidia de la dirección.

Visto que no se logra ningún cambio en la gestión empresarial ni política laboral, la plantilla cansada de sufrir inseguridad económica y angustia por la incertidumbre de su futuro laboral, convoca una primera concentración el próximo viernes 10 de marzo, de 13 a 14 horas, frente a la tienda calzados Marlo´s de la calle Mar, núm. 48 de Badalona.


Concentració divendres 10 de març davant la botiga de calçats Marlo’s, carrer Mar 48 de Badalona a les 13 hores

Concentración viernes 10 de marzo frente a la tienda de calzados Marlo's, calle Mar 48 de Badalona a las 13 horas