Archivado en Empleo, Huelga, ERE, Convocatorias

CCOO convoca a la plantilla del Banc de Sabadell a participar en les aturades parcials i jornades de vaga contra l´ERO salvatge


CCOO convoca a la plantilla del Banco de Sabadell a participar en los paros parciales y jornadas de huelga contra el ERE salvaje


CCOO convoca a la plantilla del Banc de Sabadell a participar en les aturades parcials i jornades de vaga contra l’ERO salvatge

 

La plantilla de Banc Sabadell continua amb les mobilitzacions arreu de l'estat contra l'ERO que afecta a 1.720 persones iniciant un seguit d’aturades parcials (4 i 5 d’octubre) i jornades de vaga previstes pel 6 i 8 d’octubre.

Banc Sabadell va anunciar un ERO que afectava a més de 1.900 persones treballadores. Només unes condicions econòmiques de sortida bones per a prejubilacions i baixes incentivades faran possible que l’adhesió a aquest ERO sigui voluntària. Tot i la final rebaixa a 1.730 persones afectades, CCOO creu que encara és insuficient per garantir la voluntarietat. Cal una proposta ferma i per escrit, amb una millora considerable de les condicions de sortida i CCOO continuarà construint propostes per aconseguir un bon acord que afavoreixi els interessos de la plantilla.

Alhora en el marc d'aquestes mobilitzacions, demà dimarts, 5 d'octubre tindrà lloc una concentració a la seu de l'entitat a Sant Cugat, en l'hora de vaga convocada, de 10 a 11 hores, c/ Sena, 12 - Polígon Sant Joan de Sant Cugat.

I els dies de vaga del 6 i 8 estan convocades concentracions d’11 a 13 hores davant l’Edifici Torre Sabadell (Balmes/Diagonal) de Barcelona.

CCOO convoca a la plantilla del Banco de Sabadell a participar en los paros parciales y jornadas de huelga contra el ERE salvaje

 

La plantilla de Banco Sabadell continúa con las movilizaciones en todo el estado contra el ERE que afecta a 1.720 personas iniciando una serie de paros parciales (4 y 5 de octubre) y jornadas de huelga previstas para el 6 y 8 de octubre .

Banco Sabadell anunció un ERE que afectaba a más de 1.900 personas trabajadoras. Sólo unas condiciones económicas de salida buenas para prejubilaciones y bajas incentivadas harán posible que la adhesión a este ERE sea voluntaria. Aunque la final rebaja a 1.730 personas afectadas, CCOO cree que todavía es insuficiente para garantizar la voluntariedad. Es necesaria una propuesta firme y por escrito, con una mejora considerable de las condiciones de salida y CCOO continuará construyendo propuestas para conseguir un buen acuerdo que favorezca los intereses de la plantilla.

Asimismo en el marco de estas movilizaciones, mañana martes, 5 de octubre tendrá lugar una concentración en la sede de la entidad en Sant Cugat, en la hora de huelga convocada, de 10 a 11 horas, c / Sena, 12 - Polígono San Juan de Sant Cugat.

Y los días de huelga del 6 y 8 están convocadas concentraciones de 11 a 13 horas ante el Edificio Torre Sabadell (Balmes / Diagonal) de Barcelona.


ATURADES I VAGUES A BANC SABADELL:

4 d'octubre, 15 minuts de VAGA - de 10 a 10.15 hores

5 d'octubre, 60 minuts de VAGA - de 10 a 11 hores - Concentració c/ Sena, 12 - Polígon Sant Joan de Sant Cugat

6 d'octubre VAGA TOTA LA JORNADA Concentració de 11 a 13 hores a Edifici Torre Sabadell (Balmes/Diagonal) BCN

8 d'octubre VAGA TOTA LA JORNADA Concentració de 11 a 13 hores a Edifici Torre Sabadell (Balmes/Diagonal) BCN