Archivado en Convenios Colectivos, Negociacion Colectiva

CCOO valora positivament que l'Audiència Nacional avale el Conveni estatal de restauració moderna davant dels sindicats ELA, CIG i LAB


L'Audiència Nacional ha desestimat íntegrament la impugnació d’ELA i de CIG en la seua Sentència número 60/2023, de la demanda interposada pels sindicats ELA i CIG, a la qual es va adherir LAB, en matèria d'impugnació per il·legalitat del Conveni col·lectiu estatal de marques de restauració moderna, per entendre que aquest respecta l'estructura de la negociació col·lectiva prevista en el V Acord laboral estatal del sector de l'hostaleria, en permetre aquest últim negociar les condicions d'un concret subsector d'activitat. Descarta que l'àmbit funcional del Conveni es fixe entorn del concepte de marca, en sustentar-se sobre elements objectius que defineixen el seu àmbit d'aplicació i nega l'existència de frau de llei ni condicions laborals globalment més perjudicials que les previstes en els convenis sectorials.


Este artículo se publicó originalmente en PAIS VALENCIANO (Servicios CCOO País Valencià) ,

L'Audiència Nacional entén que el Conveni respecta l'estructura de la negociació col·lectiva prevista en el V Acord estatal del sector de l'hostaleria, en permetre aquest últim negociar les condicions d'un concret subsector d'activitat. Descarta que l'àmbit funcional del Conveni es fixe entorn del concepte de marca, en sustentar-se sobre elements objectius que defineixen el seu àmbit d'actuació i nega l'existència de frau de llei ni condicions laborals globalment més perjudicials que les previstes en els convenis sectorials.

Aquesta sentència revalida jurídicament i sindicalment la nostra aposta federal per la concreció d'aquest nou marc sectorial, una aposta clau que ha dotat de certeses el sector, que ha concretat avanços quantitatius i qualitatius de molt d’interés en comparació amb els anteriors convenis d'empresa i que obri el camí per a revertir la precarització del sector, dignificant i homogeneïtzant les condicions laborals en el conjunt de l'Estat, marques i territoris, a més d’obrir -entorn de tot això- oportunitats de desenvolupament sindical i organitzatiu del sector, en la línia d'uns altres sectors (per exemple, restauració col·lectiva).

Raona l'Audiència Nacional que la negociació col·lectiva no és estàtica i que ha de respondre a procurar la millora de les condicions laborals de sectors o subsectors d'activitat fins a la data inexistents. I continua sentenciant que el Conveni ara impugnat, persegueix amb la delimitació del seu àmbit funcional, dotar d'homogeneïtat en les condicions de treball un sector creixent, alié a l'activitat de l'hostaleria tradicional, per molt que s'al·legue que les esmentades activitats coincidisquen en l'essencial o tinguen el mateix CNAE ja que, no pot obviar-se que també difereixen en aspectes substancials com la conceptuació dels mètodes de treball, les tècniques de gestió del negoci, i l'oferta de productes nous davant dels existents fins hui, sota una imatge de marca comuna i implantació rellevant en el sector.

El Conveni col·lectiu estatal de marques de restauració moderna

Recordatori va ser firmat el 29 de setembre de 2022 i publicat en el Butlletí oficial de l’Estat el 08 de desembre d'aqueix mateix any.