Archivado en Comunicados, Empleo

CCOO valora positivament la sanció a Glovo app per falsos autònoms


Després de la reunió que hem mantingut avui amb Inspecció de Treball a Barcelona, des de CCOO de Serveis de Catalunya valorem positivament la seva actuació contundent davant la problemàtica dels treballadors/es repartidors/es a domicili, que han estat com a falsos autònoms a l'empresa Glovo, des del 2017 fins a l'agost del 2021.

- - - - - -

CCOO valora positivamente la sanción en Glovo app por falsos autónomos

Después de la reunión que hemos mantenido hoy con Inspección de Trabajo en Barcelona, desde CCOO de Serveis de Catalunya valoramos positivamente su actuación contundente ante la problemática de los trabajadores/as repartidores/as a domicilio, que han sido como falsos autónomos en el empresa Glovo, desde 2017 hasta agosto de 2021.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

La sanció a Barcelona puja a més de 39 milions d'euros per falta d'altes a la Seguretat Social, i a més de 24 milions per liquidació de quotes a la Seguretat social. Això se suma a les sancions imposades el juliol d'aquest mateix any a Tarragona (gairebé 569.000 euros), a Lleida (al voltant de 420.000 euros) i a Girona (més d'1 milió d'euros). A Barcelona són 8.331 treballadors/es que es beneficien d'aquesta actuació, 7.059 dels quals són homes i 1.272 dones. A tots ells, se'ls ha donat d'alta d'ofici en el règim general de la seguretat social.

Posem en valor el treball pioner, sindical i col·lectiu que s'ha coordinat des de CCOO de Catalunya, fet que ha significat que des de Barcelona s'hagi liderat el procés d'inspecció i organització de les reclamacions, que han portat la lluita per la laboralització del sector i que està donant resultats favorables. És per això també que des del sindicat ens presentarem com a part interessada en el procediment sancionador.

Continuarem reclamant condicions justes per a tots i totes les treballadores de plataformes digitals i el compliment de la Llei Rider, i durem a terme les accions necessàries per aconseguir la seva laboralització, així com la contractació en condicions dignes i amb els drets que els corresponen.

 

CCOO valora positivamente la sanción en Glovo app por falsos autónomos

Después de la reunión que hemos mantenido hoy con Inspección de Trabajo en Barcelona, desde CCOO de Serveis de Catalunya valoramos positivamente su actuación contundente ante la problemática de los trabajadores/as repartidores/as a domicilio, que han sido como falsos autónomos en el empresa Glovo, desde 2017 hasta agosto de 2021.

La sanción en Barcelona asciende a más de 39 millones de euros por falta de altas en la Seguridad Social, y además de 24 millones por liquidación de cuotas a la Seguridad social. Esto se suma a las sanciones impuestas en julio de ese mismo año en Tarragona (casi 569.000 euros), en Lleida (alrededor de 420.000 euros) y en Girona (más de 1 millón de euros). En Barcelona son 8.331 trabajadores que se benefician de esta actuación, 7.059 de los cuales son hombres y 1.272 mujeres. A todos ellos se les ha dado de alta de oficio en el régimen general de la seguridad social.

Ponemos en valor el trabajo pionero, sindical y colectivo que se ha coordinado desde CCOO de Catalunya, lo que ha significado que desde Barcelona se haya liderado el proceso de inspección y organización de las reclamaciones, que han llevado a la lucha por la laboralización del sector y que está dando resultados favorables. Por eso también que desde el sindicato nos presentaremos como parte interesada en el procedimiento sancionador.

Continuaremos reclamando condiciones justas para todos y todas las trabajadoras de plataformas digitales y el cumplimiento de la Ley Rider, y realizaremos las acciones necesarias para conseguir su laboralización, así como la contratación en condiciones dignas y con los derechos que les corresponden.