Incremento de un cuarto de paga de beneficios


20 06 07 Con el fin de que la Comisión Ejecutiva apruebe el abono del cuarto de paga para este mes, si es posible, dirigimos una carta al sr. Juan Cruz Alcalde Merino solicitando el abono del cuarto de paga de beneficios para toda la plantilla del Grupo Banco Sabadell. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Incremento de un cuarto de paga de beneficios


En comunicats anteriors CCOO i UGT ja anunciàrem l’increment d’un quart de paga de beneficis. Una vegada vam estudiar les dades que el Banc ens facilita per calcular la fórmula de l’article 18 del Conveni Col•lectiu de Banca (CCB) –que estableix la quantitat de pagues de beneficis que els treballadors tenim dret a percebre– i després d’unes quantes converses amb l’empresa amb la finalitat d’establir els criteris per fer-ne el càlcul i que la Comissió Executiva aprovi l’abonament del quart de paga per a aquest mes de juny, el dia 19 enviàrem una carta al Sr. Juan Cruz Alcalde Merino en què demanàvem l’abonament del quart de paga de beneficis per a tota la plantilla del grup Banc Sabadell. Aquest quart de paga de beneficis (article 18 del CCB) és consolidable i pensionable. Amb aquest creixement, percebem 2,75 pagues de beneficis: la primera el mes desembre del 2006, una i mitja el març de 2007 i un quart ara. Esperem que, segons la reclamació que hem presentat, aquest increment no s’absorbeixi, perquè els resultats espectaculars de l’entitat no justificarien una altra absorció, la qual cosa ja va succeir amb l’increment del quart de paga de beneficis del 2006.


Sabadell, 21 de juny de 2007