Archivado en Campañas, Elecciones sindicales

CCOO guanya per vuitena vegada les eleccions sindicals a les entitats bancàries a Catalunya


CCOO ha obtingut 120 representants de les treballadores i treballadors de les entitats bancàries a Catalunya de 259 representants escollits el 15 de febrero de 2023. Amb aquestes votacions la Federació de Serveis de CCOO Catalunya revalida per vuitena vegada seguida els resultats obtinguts en anteriors eleccions (2019, 2015, 2010, 2006, 2002, 1998 i 1994), de ser la primera força sindical en el sector.

- - - - - -

CCOO gana por octava vez las elecciones sindicales en las entidades bancarias en Catalunya

CCOO ha obtenido 120 representantes de las trabajadoras y trabajadores de las entidades bancarias en Cataluña de 259 representantes escogidos el 15 de febrero de 2023. Con estas votaciones la Federación de Servicios de CCOO Catalunya revalida por octava vez seguida los resultados obtenidos en anteriores elecciones (2019, 2015, 2010, 2006, 2002, 1998 y 1994), de ser la primera fuerza sindical en el sector.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , GIRONA (Sindicat Intercomarcal de CCOO Serveis Comarques Gironines) , TARRAGONA (Serveis CCOO Tarragona) , LLEIDA (Serveis CCOO Terres de Lleida) , VOCC-CATC (Serveis CCOO Vallès Occidental - Catalunya Central) , VORMAROS (Serveis CCOO Vallès Oriental - Maresme - Osona) , BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) ,

S’han realitzat eleccions sindicals en 7 entitats, on CCOO ha presentat candidatures gairebé en la totalitat de les circumscripcions, 254 candidates i candidats de les 259 persones escollides en total.

També s’ha realitzat eleccions sindicals a la caixa rural de Bantierra a Lleida on ha estat escollit un delegat de CCOO.

En aquestes eleccions s’han escollit 35 representants menys que en les anteriors, degut a la reducció de plantilles per les continues reestructuracions i el procés de digitalització del sector.

En còmput global, CCOO ha assolit el 46,33% de la representació, que es reparteixen en les diferents entitats segons el següent quadre:

Des de la Federació de Serveis de CCOO volem agrair el suport rebut amb el major nombre de vots i la disponibilitat i compromís amb les respectives candidatures. Esperem que aquest reconeixement rebut doni més força per seguir responent amb fermesa als reptes que es presentin en el futur.

 

15 de febrer de 2023

 

CCOO gana por octava vez las elecciones sindicales en las entidades bancarias en Catalunya

CCOO ha obtenido 120 representantes de las trabajadoras y trabajadores de las entidades bancarias en Cataluña de 259 representantes escogidos el 15 de febrero de 2023. Con estas votaciones la Federación de Servicios de CCOO Catalunya revalida por octava vez seguida los resultados obtenidos en anteriores elecciones (2019, 2015, 2010, 2006, 2002, 1998 y 1994), de ser la primera fuerza sindical en el sector.

Se han realizado elecciones sindicales en 7 entidades, en las que CCOO ha presentado candidaturas casi en la totalidad de las circunscripciones, 254 candidatas y candidatos de las 259 personas escogidas en total.

También se ha realizado elecciones sindicales en la caja rural de Bantierra en Lleida, donde ha sido elegido un delegado de CCOO.

En estas elecciones se han escogido 35 representantes menos que en las anteriores, debido a la reducción de plantillas por las continuas reestructuraciones y el proceso de digitalización del sector.

En cómputo global, CCOO ha alcanzado el 46,33% de la representación, que se reparten en las distintas entidades según el siguiente cuadro:

Desde la Federació de Serveis de CCOO queremos agradecer el apoyo recibido con el mayor número de votos y la disponibilidad y compromiso con sus respectivas candidaturas. Esperamos que este reconocimiento recibido dé más fuerza para seguir respondiendo con firmeza a los retos que se presenten en el futuro.

15 de febrero de 2023