Acord sobre les vacances


12 01 06 Acord d´aplicació a tot el personal en actiu que presti els seus serveis a Banc Sabadell o a qualsevol de les seves filials participades al 100%: 31 dies laborals de vacances sense comptar els dissabtes. (pdf.cast)