CCOO, UGT i la Unió Patronal Metal·lúrgica signem el conveni del comerç del metall de Barcelona

CCOO valora positivament la inclusió de la regulació de nous drets laborals, la recuperació de la garantia per limitar la compensació i absorció perquè els increments salarials pactats siguin reals, així com l'ampliació dels permisos retribuïts i, per tant, la reducció de la jornada.

 - - - - - -

CCOO, UGT y la Unió Patronal Metal·lúrgica firmamos el convenio del comercio del metal de Barcelona

CCOO valora positivamente la inclusión de la regulación de nuevos derechos laborales, la recuperación de la garantía para limitar la compensación y absorción para que los incrementos salariales pactados sean reales, así como la ampliación de los permisos retribuidos y, por lo tanto, la reducción de la jornada.


CCOO assoleix un acord amb Glovo Groceries que millora les condicions laborals i retributives

L’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques a Glovo Groceries. La mesura forma part d'un procés de negociació en què s'ha millorat el pagament del quilometratge i s'han corregit problemes en el sistema de pagaments de diumenges i festius.

- - - - - -

CCOO alcanza un acuerdo con Glovo Groceries que mejora las condiciones laborales y retributivas

El acuerdo sindical que hemos liderado en Glovo Groceries consigue mejoras retributivas y la introducción de la primera flota de motocicletas eléctricas en Glovo Groceries. La medida forma parte de un proceso de negociación en el que se ha mejorado el pago del kilometraje y se han corregido problemas en el sistema de pagos de domingos y festivos.


Assolit un principi d´acord en la negociació del conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball.

- - - - - -

Alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de comercio textil de Barcelona

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.CCOO inicia mobilitzacions per rebutjar l´ERO d?Indra BPO a Sant Joan Despí on l´empresa vol desentendre´s de 56 persones

 

CCOO mostra el seu rebuig a una nova mesura per ajustar la plantilla a Indra on queden afectades 56 persones treballadores d’Indra Business Process Outsourcing (BPO) i la direcció no mostra cap interès en cercar recolocacions en altres serveis, no ofereix un pla de formació i no accepta la voluntarietat per a les possibles sortides per aquest col·lectiu, tot i que ho ha vingut fent en els darrers mesos i on l’empresa està actualment publicitant noves ofertes de treball. 

- - - - -

CCOO inicia movilizaciones para rechazar el ERE de Indra BPO en Sant Joan Despí donde la empresa quiere desentenderse de 56 personas

CCOO muestra su rechazo a una nueva medida para ajustar la plantilla a Indra donde quedan afectadas 56 personas trabajadoras de Indra Business Process Outsourcing (BPO) y la dirección no muestra ningún interés en buscar recolocaciones en otros servicios, no ofrece un plan de formación y no acepta la voluntariedad para las posibles salidas por este colectivo, aunque lo ha venido haciendo en los últimos meses y donde la empresa está actualmente publicitando nuevas ofertas de trabajo.

CONCENTRACIONS: dies 16, 19 i 20 de desembre, hora d’11 a 12 h, c/Samontà, 25 Sant Joan Despí


Revisión Salarial 2023 - XXIV Convenio Colectivo de BANCA - Preguntas y respuestas