Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya


La Vanguardia- artícle pubicat 04-04-2020

En defensa de la classe treballadora - Javier Pacheco i Ramón González

En defensa de la classe treballadora

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, i Ramón González, secretari general de CCOO de Serveis de Catalunya, demanen mecanismes per esmorteir la caiguda de rendes per a la població treballadora amb l'estat d'alarma per coronavirus.

- - - - - -

Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, y Ramón González, secretari general de CCOO de Serveis de Catalunya, piden mecanismos para amortiguar la caida de rentas para la población trabajadora con el estado de alarma por el coronavirus.

CCOO de Catalunya - CCOO Serveis

>> L'article "En defensa de la classe treballadora", publicat al diari 'La Vanguardia' - dissabte 4 d'abril de 2020.


CCOO ha rebut la negativa de suspendre l´obertura dels comerços de les zones turístiques en diumenge i festius

La Generalitat considera que cal mantenir els horaris comercials de les zones turístiques tot i l´absència de turistes

Zona Turística - buida

CCOO expressa la seva sorpresa davant la resposta de la Generalitat de no voler ordenar, davant la crisi sanitària del coronavirus, el tancament de diumenges i festius dels comerços en les zones turístiques de Catalunya. Sobreexposant al Covid-19 a les persones treballadores del sector de supermercats de manera innecessària.


Treballadors i treballadores d´ETT no s´han dacomiadar en aquesta crisi, tenen els mateixos drets: suspensions temporals dels seus contractes

Les ETT deixen tirats i abandonats les treballadores i treballadors  amb contractes de 'posada a disposició'

CCOO, junt a UGT a nivell estatal, denunciaran a totes les empreses de treball temporal (ETT) que han deixat tirades i abandonades als centenars, fins i tot milers, de persones que estaven posades a disposició en empreses usuàries i les han acomiadat dels seus llocs de treball i extingit els seus contractes temporals. És vergonyós observar com aquestes empreses estan actuant amb les seves pròpies plantilles en missió, treballadors i treballadores ja de per si en situació de precarietat, afegint a més una situació d'indefensió i de dificultat d'accés a les seves prestacions.


La Generalitat ha elaborat una Instrucció 7/2020 en data 28 de març,

CCOO al capdavant de la lluita de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu

Una de les qüestions que es clarifiquen és que les persones treballadores amb aquesta modalitat contractual sí que poden anar a l’ERTO, és més, han d'estar incloses.


El combat de CCOO contra el COVID19: salvar vides i defensar l´ocupació

CCOO veiem propera, per fi, una resposta a l'exigència

de defensar els drets de les persones treballadores,

especialment les fixes discontínues i eventuals del sector

de l'hostaleria i restauració col·lectiva