CCOO convoca noves concentracions davant SPAR (Fragadis) a Tortosa per la nul.la voluntat negociadora de l´empresa

Per al proper dijous 26 està convocada una nova concentració davant les botigues de l’SPAR de Tortosa, a les 10 hores a Av. Generalitat i a les 11.15 h al Carrer Berenguer IV.

- - - - - -

CCOO convoca nuevas concentraciones ante SPAR (Fragadis) en Tortosa por la nula voluntad negociadora de la empresa

Para el próximo jueves 26 está convocada una nueva concentración frente a las tiendas del SPAR de Tortosa, a las 10 horas en av. Generalitat ya las 11.15 h en la Calle Berenguer IV.


ASSEGURANCES: CCOO reclama obrir el conveni vigent per pactar increments superiors

Concretades a la Comissió Mixta del Conveni les Taules Salarials revisades de 2022 i les provisionals de 2023

Avui s'ha reunit la Comissió Mixta Paritària del Conveni Col·lectiu d'Assegurances i Mútues per aplicar formalment la revisió salarial prevista als arts. 43 i 44 del vigent conveni.

 - - - - -

CCOO reclama abrir el convenio vigente para pactar incrementos superiores

Concretadas en la Comisión Mixta del Convenio las Tablas Salariales revisadas de 2022 y las provisionales de 2023

Hoy se ha reunido la Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo de Seguros y Mutuas para aplicar formalmente la revisión salarial prevista en los arts. 43 y 44 del vigente convenio.


PEL PODER ADQUISITIU DE LES PLANTILLES DEL SECTOR FINANCER

L'increment de salaris de les cúpules bancàries i la previsió de beneficis rècord el 2022 segueixen marcant les exigències de CCOO

- - - - -

El incremento de salarios de las cúpulas bancarias y la previsión de beneficios récord en 2022 siguen marcando las exigencias de CCOO

POR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PLANTILLAS DEL SECTOR FINANCIERO


NOVETATS EN LA GESTIÓ I CONTROL DE COMUNICACIONS PER INCAPACITAT TEMPORAL (IT) A PARTIR DEL 01/04/23


Novetats 2023 en matèria de Seguretat Social i Prestacions - Entrada en vigor 1/1/2023


Signat el conveni col·lectiu del comerç tèxtil de la província de Tarragona

Avui 13 de gener del 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO i UGT hem signat un nou conveni col•lectiu per al període 2022-2024.

-----

Firmado el convenio colectivo del comercio textil de la provincia de Tarragona

Hoy 13 de enero de 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO y UGT hemos firmado un nuevo convenio colectivo para el periodo 2022-2024.