Publicació del Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024

Avui dia 20 de gener del 2023 s'ha publicat el conveni col·lectiu de comerç metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. Aquest conveni té efectes des de l'1 de gener del 2022 i la seva aplicació és des de la seva publicació.


Publicat al BOE el Conveni de Restauració Col·lectiva

Per fi el dia que tant anhelàvem ha arribat. El dimecres 14 de desembre de 2022, el Conveni de Restauració Col•lectiva ha estat publicat al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).

Emplacem les empreses que abonin immediatament els endarreriments a les plantilles.

- - - - - - -

Publicado en el BOE el Convenio de Restauración Colectiva

Por fin el día que tanto ansiábamos ha llegado. El miércoles 14 de diciembre de 2022, el Convenio de Restauración Colectiva ha sido publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Emplazamos a las empresas a que abonen inmediata mente los atrasos a las plantillas.

 


Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç del Metall, de la província de Tarragona

Ver en el BOPT el texto completo del Conveni col·lectiu de treball del sector de Comerç del Metall, de la província de Tarragona (2021-2022)


Conveni col·lectiu de treball del sector dels càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona

camping, listo para pasar las vacaciones

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Barcelona el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2021-2023 (codi de conveni núm. 08000365011994).


CONVENI D\'HOSTALERIA DE CATALUNYA

Volem un conveni per dignificar les condicions laborals del sector

Ahir dia 19 d'abril del 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - - -

Queremos un convenio para dignificar las condiciones laborales del sector

Ayer día 19 de abril de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


Convenio colectivo de trabajo del comercio de muebles de Catalunya

vendedora con clientes en una tienda de exposición y venta de muebles

Publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el texto del Convenio colectivo de trabajo del sector del comercio de muebles de Cataluña para los años 2021 - 2022 (código de convenio núm. 79001695012000).


Convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Catalunya

fábrica de huevos

Publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el texto del Convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Cataluña para los años 2021 - 2022 (código de convenio núm. 79100145012016).


Convenio colectivo del sector del comercio de Cataluña para subsectores y empresas sin convenio propio

venta de conservas de legumbres, guisantes

Publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el texto del Convenio colectivo del sector del comercio de Cataluña para subsectores y empresas sin convenio propio para los años 2021 - 2022 (código de convenio núm. 79000285011994).


Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de les comarques de Lleida


Conveni col·lectiu de treball del sector del Comerç en general de la província de Girona

caja registradora de un comercio

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona el text del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, per als anys 2021 - 2022 (codi de conveni núm. 17000035011994)