Pels anys 2022-2024

Publicat el Conveni col·lectiu d'empreses d'inspecció tècnica de vehicles de Catalunya

RESOLUCIÓ EMT/3826/2023, de 30 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del 6è Conveni col·lectiu d’empreses d’inspecció tècnica de vehicles de Catalunya. (codi de conveni núm. 79002605012007).


Pels anys 2023-2024

Publicat el Conveni Col·lectiu del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni Col·lectiu de Treball del sector del comerç de materials de construcció de la província de Barcelona pels anys 2023-2024 (codi de conveni núm. 08000745011994)


Pels anys 2022-2025

Publicat el Conveni Col·lectiu de Treball de Comerç i Importadors d'Articles Fotogràfics, Vídeo i So de la província de Barcelona.

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2023, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni Col·lectiu de Treball de Comerç i Importadors d'Articles Fotogràfics, Vídeo i So de la província de Barcelona per als anys 2022-2025 (codi de conveni núm. 08000785011994).

 


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya 2022-2024


Signat el conveni col·lectiu de comerç de peix fresc i congelat de Barcelona

El passat dia divendres 3 de novembre, CCOO, UGT i el Gremi de Peixaters de Catalunya signem el nou conveni col·lectiu per al període 2023-2025

 


RESOLUCIÓ EMT/3590/2023, de 21 d'octubre

PUBLICAT EL CONVENI DEL SECTOR D'OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA PER ALS ANYS 2022-2024

RESOLUCIÓ EMT/3590/2023, de 21 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2022-2024 (codi de conveni núm. 79000375011994).


Comunicats per províncies

Comunicats de les taules salarials 2024 del Convenio de Restauración colectiva

Compartim comunicat de les taules salarials 2024 per província (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva. El conveni va ser publicat el dimecres 14 de desembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) amb el codi de conveni: 99100165012016.


Compartimos comunicado de las mesas salariales 2024 por provincia (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva.
El convenio fue publicado el miércoles 14 de diciembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) con el código de convenio: 99100165012016.


CCOO valorem l'acord positivament.

Publicat el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, per als anys 2023 2025

El conveni, que vam signar al juliol d’aquest any, ha estat publicat al BOP de Girona i trasllada l'increment i la revisió salarial recollida a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i millorem drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar.


Publicat el Conveni Col·lectiu de treball del comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles província Barcelona

El dia 26 d'octubre es va publicar el conveni col·lectiu que incorpora, entre altres, un article per la Prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i la integritat moral en el treball i una disposició transitòria que garanteix l'aplicació de l'acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenge i festius a la zona turística de Barcelona.

El conveni, que va signar CCOO, també conté un article referit als plans d'igualtat I les taules salarials pels anys 2023 I 2024.

Ha estat publicat al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)amb el codi de conveni col·lectiu número. 08000755011993)


Conveni Supermercats de Catalunya 2022-2025

Referència:

CCOO hem signat el Conveni de Supermercats de Catalunya per als propers 4 anys (2022-2025)

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)