CONVENI D\'HOSTALERIA DE CATALUNYA

Volem un conveni per dignificar les condicions laborals del sector

Ahir dia 19 d'abril del 2022 va tenir lloc una reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya.

- - - - - - - -

Queremos un convenio para dignificar las condiciones laborales del sector

Ayer día 19 de abril de 2022 tuvo lugar una reunión para la negociación del Convenio Interprovincial de Hostelería de Catalunya.


Publicat al BOE Conveni col·lectiu general d´àmbit estatal per al sector d´entitats d´assegurances, reassegurances i mútues

Entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (17/01/2022).

Publicado en el BOE Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas

Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (17/01/2022).


Publicat i editat el Conveni Col·lectiu d´estalvi 2019-2023


Convenio colectivo marco del sector de la distribución de mayoristas de alimentación de Catalunya

distribucion aimentacion

Las partes firmantes coincidieron en la conveniencia social y necesidad de reordenar el sector con la firma del I acuerdo marco de mayoristas de Catalunya. Para lo cual suscribieron en fecha 27 de noviembre de 2015 el primer acuerdo marco para el sector en Catalunya, que lo fue al amparo del artículo 83.2 del ET. Y publicada el 24 de febrero de 2016, a lA resolución TSF/384/2016 de fecha 15 de febrero del Departament de Treball y Afers Socials y Familias y el texto del meritado acuerdo marco. (Código de convenio núm. 79100145012016


Conveni Col·lectiu Oficines i Despatxos de Catalunya


Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç minorista de productes d'alimentació, d'ultramarins i queviures de la província de Tarragona


Conveni Tèxtil Barcelona (2019-2021)


Conveni col·lectiu del sector del comerç al detall d'òptiques de les comarques de Lleida per als anys 2019 i 2020


Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç d'òptica al detall de la província de Barcelona


Convenio colectivo para el sector de las empresas organizadoras del juego del bingo en Catalunya 2019 2022