Campanya solidària "Cap infant sense joguina"

Recollim als nostres locals de @ccoocatalunya fins el proper 3 de gener, joguines noves i no bel·licistes, que lliurarem a la @La_SER per a la seva tradicional campanya solidària.

 

Participa-hi!, és important…

Com cada any la CCOO Serveis, fem l’aportació a la campanya "Cap infant sense joguina".


CCOO hem signat el Conveni de Supermercats de Catalunya per als propers 4 anys (2022-2025)

CCOO valorem de manera molt positiva el nou conveni per al sector. La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Però a més, la nostra major representativitat ha servit per frenar els intents de la patronal de voler retallar drets, com ara el complement a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal (baixes mèdiques per contingències comunes).

- - - - - -

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)

CCOO valoramos de manera muy positiva el nuevo convenio para el sector. La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo. Pero además, nuestra mayor representatividad ha servido para frenar los intentos de la patronal de querer recortar derechos, como por ejemplo, el complemento a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal (bajas médicas por contingencias comunes).


El conveni d´Oficines i Despatxos estancat

Després de 17 reunions, fa més de dos mesos sense que s'avanci el mínim. Tot i tenir una proposta raonable sobre la taula, ens trobem amb la manca de compromís de les patronals, FOMENT i PIMEC, per tirar endavant un acord que ens sembla que ja té prou entitat.

Des de CCOO volem que el conveni sigui una eina per millorar la professionalitat i la capacitat d'oferir serveis de qualitat al nostre sector. Per això és imprescindible establir unes condicions dignes i raonables.

- - - - - -

El convenio de oficinas y despachos estancado

Después de 17 reuniones, llevamos más de dos meses sin que se avance lo más mínimo. Pese a tener una propuesta razonable sobre la mesa, nos encontramos con la falta de compromiso de las patronales, FOMENTO y PIMEC, para sacar adelante un acuerdo que nos parece que ya tiene suficiente entidad.

Desde CCOO queremos que el convenio sea una herramienta para mejorar la profesionalidad y la capacidad de ofrecer servicios de calidad en nuestro sector. Para eso es imprescindible establecer unas condiciones dignas y razonables.


CCOO, UGT i la Unió Patronal Metal·lúrgica signem el conveni del comerç del metall de Barcelona

CCOO valora positivament la inclusió de la regulació de nous drets laborals, la recuperació de la garantia per limitar la compensació i absorció perquè els increments salarials pactats siguin reals, així com l'ampliació dels permisos retribuïts i, per tant, la reducció de la jornada.

 - - - - - -

CCOO, UGT y la Unió Patronal Metal·lúrgica firmamos el convenio del comercio del metal de Barcelona

CCOO valora positivamente la inclusión de la regulación de nuevos derechos laborales, la recuperación de la garantía para limitar la compensación y absorción para que los incrementos salariales pactados sean reales, así como la ampliación de los permisos retribuidos y, por lo tanto, la reducción de la jornada.


CCOO assoleix un acord amb Glovo Groceries que millora les condicions laborals i retributives

L’acord sindical que hem liderat a Glovo Groceries aconsegueix millores retributives i la introducció de la primera flota de motocicletes elèctriques a Glovo Groceries. La mesura forma part d'un procés de negociació en què s'ha millorat el pagament del quilometratge i s'han corregit problemes en el sistema de pagaments de diumenges i festius.

- - - - - -

CCOO alcanza un acuerdo con Glovo Groceries que mejora las condiciones laborales y retributivas

El acuerdo sindical que hemos liderado en Glovo Groceries consigue mejoras retributivas y la introducción de la primera flota de motocicletas eléctricas en Glovo Groceries. La medida forma parte de un proceso de negociación en el que se ha mejorado el pago del kilometraje y se han corregido problemas en el sistema de pagos de domingos y festivos.


Assolit un principi d´acord en la negociació del conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball.

- - - - - -

Alcanzado un principio de acuerdo en la negociación del convenio colectivo de comercio textil de Barcelona

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.