Fundació Paco Puerto, us ofereix 7 cursos de l´àmbit del Comerç i el Màrqueting

Fundación Paco Puerto ofrece 7 cursos del ámbito del Comercio y el Marketing.


CCOO signa el II Pla d´Igualtat d´ARCASA

El 13/07/2020 passat CCOO va signar el segon pla d'igualtat d'ARCASA, que ha quedat registrat el 26/07/2022.

- - - - - - -

CCOO firma el II Plan de Igualdad de ARCASA

El pasado 13/07/2020 CCOO firmó el segundo plan de igualdad de ARCASA, que ha quedado registrado el 26/07/2022.


PÒLISSA D'ASSEGURANCES PER A L'AFILIACIÓ PREJUBILADA O JUBILADA

PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN PREJUBILADA O JUBILADA


Novena reunió CONVENI COL·LECTIU ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILITAT I MANCA DE RECONEIXEMENT A LES SEVES PLANTILLES

INCREMENT MÍNIM I UN DIA MÉS DE VACANCES

- - - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

INCREMENTO MÍNIMO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES


CCOO avança en les negociacions amb el Consolat Argentí per la qual cosa es desconvoca les properes jornades de vaga

Després de les reunions mantingudes durant el mes de juliol, s'han acostat postures i s'han fet ofertes concretes en matèria de revisió salarial a la plantilla del Consolat Argentí, per la qual cosa després de la reunió de dimecres 27 de juliol les parts han acordat continuar treballant en un escalat de retribucions i la seva reclassificació professional corresponent, d'acord amb les funcions exercides.

------------

CCOO avanza en las negociaciones con el Consulado Argentino por lo que se desconvoca las próximas jornadas de huelga

 

Tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio, se acercaron posturas y se realizaron ofertas concretas en materia de revisión salarial en la plantilla del Consulado Argentino, por lo que tras la reunión del miércoles 27 de julio las partes han acordado continuar trabajando en un escalado de retribuciones y su correspondiente reclasificación profesional, de acuerdo con las funciones desempeñadas.


Pendents de decidir sobre el preacord del Conveni d´Hostaleria de Catalunya

En la reunió del 26 de juliol de la negociació del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hi va haver un principi d’acord verbal (pendent de signatura) entre UGT i la patronal del sector. Per part de CCOO vam dir que no subscrivim el preacord però que iniciarem assemblees i consultes per determinar la nostra posició, si signarem o no, el proper dia 20 de setembre de 2022.

- - - - -

Pendientes de decidir sobre el preacuerdo del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

En la reunión del 26 de juliol de la negociación del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hubo un principio de acuerdo verbal (pendiente de firma) entre UGT y la patronal del sector. Por parte de CCOO dijimos que no suscribimos el preacuerdo pero que vamos a iniciar asambleas y consultas para determinar nuestra posición, si firmaremos o no, el próximo día 20 de septiembre de 2022.