CONVENI COL·LECTIU D´ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT 2022

Així NO. Sense pujada salarial, hi haurà mobilització.

Pot ser que a les empreses no els importi la plantilla. Però a CCOO sí que ens importa i continuarem lluitant per aconseguir les millors condicions laborals.

- - - - - - 

Así NO. Sin subida salarial, habrá movilización.

Puede que a las empresas no les importe la plantilla. Pero a CCOO sí que nos importa y seguiremos luchando para conseguir las mejores condiciones laborales.


Negociació Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya 2022

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Després de set reunions amb les organitzacions patronals, l’únic avenç que veiem és que s’aclareixen les postures. Els sindicats plantegem diferents millores o adaptacions de la llei que garanteixin els nostres drets.

- - - - - - - -

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Después de siete reuniones con las organizaciones patronales, el único avance que vemos es que se aclaran las posturas. Los sindicatos planteamos diferentes mejoras o adaptaciones de la ley que garanticen nuestros derechos.


CCOO i UGT traslladaran a les Big Four les seves protestes pel desbloqueig del conveni de consultoria

Els sindicats es concentraran el proper 26 de maig a les portes de les quatre grans consultores (EY, Deloitte, PwC, KPMG) per tot el país. CCOO: “Els va tocar escoltar allò que opinen de les seves propostes de conveni els qui els generen milers de milions en beneficis cada any”.

- - - - - - - - -

CCOO y UGT trasladarán a las Big Four sus protestas por el desbloqueo del convenio de consultoría

Los sindicatos se concentrarán el próximo 26 de mayo a las puertas de las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, PwC, KPMG) por todo el país. CCOO: “Les va tocar escuchar lo que opinan de sus propuestas de convenio quienes les generan miles de millones en beneficios cada año”.

>> Comunicat Concentracions TIC 26M (PDF català)

>> Comunicado Concentraciones TIC 26M (PDF castellano)

Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'apuntes? I no oblidis donar-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFÍLIA-T’HI!


CCOO impulsa un projecte pilot per elevar la qualitat i professionalització del sector turístic

A través de la iniciativa “Hotels Justos” en col·laboració amb la Universitat de Màlaga i UGT, el sindicat inicia una campanya de conscienciació sobre la necessitat que la innovació i la qualitat al sector turístic vagin inexorablement unides a uns hotels laboralment responsables.

- - - - - - -

CCOO impulsa un proyecto piloto para elevar la calidad y profesionalización del sector turístico

A través de la iniciativa “Hoteles Justos” en colaboración con la Universidad de Málaga y UGT, el sindicato inicia una campaña de concienciación sobre la necesidad de que la innovación y la calidad en el sector turístico vayan inexorablemente unidas a unos hoteles laboralmente responsables.


#AvuiLluitem

17 de maig - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

Apostem per una societat feminista, integradora, plural i diversa.

Les persones LGTBI+ tenim dret a ser com vulguem ser

 

CCOO manté el seu compromís de treball en la denúncia constant contra les situacions de discriminació que el col·lectiu ve patint i que es fonamenten en una societat que encara manté grans estereotips i prejudicis contra les persones LGTBI+.

 

17 de mayo - DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA

 

Apostamos por una sociedad feminista, integradora, plural y diversa. Las personas LGTBI+ tenemos que ser como queramos ser.

 

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en la denuncia constante contra las situaciones de discriminación que el colectivo viene padeciendo  y que se fundamenta en una sociedad que aún mantiene grandes estereotipos y perjuicios contra las personas LGTBI+.

 


CCOO xifra en un 85% la participació a la vaga de Contact Center

Resposta massiva de les treballadores de Contact Center davant de la primera de la sèrie de vagues de 24 hores convocades cada mes en sector amb motiu del bloqueig de la patronal CEX a la negociació del VII Conveni Sectorial. Hi estan convocades: les plantilles del sector, les de les ETTs i empreses multiserveis que operen en empreses de Contact Center, 120.000 persones aproximadament.

- - - - - - -

CCOO cifra en un 85% la participación en la huelga de Contact Center

Respuesta masiva de las trabajadoras de Contact Center ante la primera de la serie de huelgas de 24 horas convocadas cada mes en sector con motivo del bloqueo de la patronal CEX a la negociación del VII Convenio Sectorial. Están convocadas a las mismas: las plantillas del sector, las de las ETTs y empresas multiservicios que operan en empresas de Contact Center, 120.000 personas aproximadamente.