Precisament per la situació sanitària, econòmica, legislativa

Per a CCOO cal avançar i no suspendre la negociació del conveni d´hostaleria

El dia 25 de gener del 2022 va tenir lloc la primera reunió per a la negociació del Conveni Interprovincial d'Hostaleria de Catalunya, després que es constituís la comissió negociadora el passat dia 23 de novembre del 2021.


Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Lleida

camarera y camarero en la barra de un café

Publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida el text del Conveni col·lectiu de treball del sector de la Indústria d’hostaleria i turisme de Lleida per al període 1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2023 (codi de conveni núm. 25100025012013).


Més de 2.500 persones treballadores del sector de l´hostaleria en ERTO, afectades per l´impagament de la prestació al mes de novembre

Más de 2.500 personas trabajadoras del sector de la hostelería en ERTO, afectadas por el impago de la prestación en el mes de noviembre

CCOO alerta de que el impago, por parte del SEPE, de la nómina de noviembre dejará a muchas familias en situación de vulnerabilidad y exige el ingreso urgente antes de finalizar el año

- - - - - -

CCOO alerta que l’impagament, per part del SEPE, de la nòmina de novembre deixarà moltes famílies en situació de vulnerabilitat i exigeix l’ingrés urgent abans d’acabar l’any.


Signat el conveni col·lectiu d´hostaleria de Lleida

Firmado el convenio colectivo de hostelería de Lleida


La Xarxa d´Acció Solidària (XAS) inicia la 9a campanya de recollida de joguines

La campanya destaca que és molt important que les joguines no siguin sexistes ni bèl·liques.

- - - - -

La campaña destaca que es muy importante que los juguetes no sean sexistas ni bélicos.

>> Cartell per imprimir

CCOO Serveis ja ha fet la seva aportació !


Conveni Hostaleria Catalunya - Comunicat 01 - 24/11/21

Iniciem les negociacions del nostre conveni d\'hostaleria

Dimarts 23 de novembre s'ha constituït la mesa negociadora per al Conveni Interprovincial d'Hostaleria i Turisme de Catalunya. Com a preàmbul es va exposar les línies generals de les nostres reivindicacions.

- - - -

El martes 23 de noviembre se ha constituido la mesa negociadora para el Convenio Interprovincial de Hostelería y Turismo de Catalunya. Como preámbulo se expuso las líneas generales de nuestras reivindicaciones.