VI Conveni d´ITV Catalunya

Per apropar posicions, exigim un conveni just

En la passada reunió del 25 de maig de negociació del conveni, cadascuna de les organitzacions hem explicat quines són les nostres prioritats en aquesta negociació amb la idea d'anar apropant posicions

- - - - - -

Para acercar posiciones, exigimos un convenio justo

En la pasada reunión del 25 de mayo de la negociación del convenio, cada una de las organizaciones hemos explicado cuáles son nuestras prioridades en esta negociación con la idea de ir acercando posiciones.


Conveni Hostaleria Catalunya

No falta personal el que falten són millors condicions de treball

Des de CCOO pensem que el problema són les condicions de treball. A moltes empreses no es compleixen els contractes de treball ni els convenis (excés de jornada, hores no retribuïdes, incompliment del descans setmanal i entre jornades, etc.). A més, és un sector on la conciliació de la vida personal i laboral és difícil i els salaris són baixos.

- - - - - - -

No falta personal lo que faltan son mejores condiciones de trabajo

Desde CCOO pensamos que el problema son las condiciones de trabajo. En muchas empresas no se cumplen los contratos de trabajo ni los convenios (exceso de jornada, horas no retribuidas, incumplimiento del descanso semanal y entre jornadas, etc.). Además, es un sector dónde la conciliación de la vida personal y laboral es difícil y los salarios son bajos.


CCOO  es concentrarà davant Ernst & Young per protestar pel bloqueig del conveni del sector de consultores

Els sindicats CCOO i UGT es concentraran el 26 de maig a les portes de les quatre grans consultores (EY, Deloitte, PwC, KPMG) per tot el país per exigir el desbloqueig de les negociacions del conveni sectorial. CCOO: “Els tocarà escoltar allò que opinen de les seves propostes de conveni els qui els generen milers de milions en beneficis cada any”.

- - - - - -

CCOO se concentrará ante Ernst & Young para protestar por el bloqueo del conveni del sector de consultoría

Los sindicatos CCOO y UGT se concentrarán el 26 de mayo a las puertas de las cuatro grandes consultoras (EY, Deloitte, PwC, KPMG) por todo el país para exigir el desbloqueo de las negociaciones del convenio sectorial. CCOO: “Les tocará escuchar lo que opinan de sus propuestas de convenio quienes les generan miles de millones en beneficios cada año”.

La concentració a Barcelona del dijous 26 de maig davant Ernst & Young d’Avinguda Sarrià 106 de 12 a 13 hores

>> Fotografies de la concentració 26M davant Ernst &Young (Facebook)


Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya.- La mobilització és imprescindible

Ens hem reunit ja set cops amb la Patronal (FOMENT i PIMEC). La situació actual és d’estancament. Només s'està avançant en els canvis que suposen una adaptació del text a la nova normativa sense implicacions (cost).

- - - - - - - - -

La movilización es imprescindible

Nos hemos reunido ya siete veces con la Patronal (FOMENT y PIMEC). La situación actual es de estancamiento. Solo se está avanzando en los cambios que suponen una adaptación del texto a la nueva normativa sin implicaciones (coste).


CONVENI COL·LECTIU D´ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT 2022

Així NO. Sense pujada salarial, hi haurà mobilització.

Pot ser que a les empreses no els importi la plantilla. Però a CCOO sí que ens importa i continuarem lluitant per aconseguir les millors condicions laborals.

- - - - - - 

Así NO. Sin subida salarial, habrá movilización.

Puede que a las empresas no les importe la plantilla. Pero a CCOO sí que nos importa y seguiremos luchando para conseguir las mejores condiciones laborales.


Negociació Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya 2022

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Després de set reunions amb les organitzacions patronals, l’únic avenç que veiem és que s’aclareixen les postures. Els sindicats plantegem diferents millores o adaptacions de la llei que garanteixin els nostres drets.

- - - - - - - -

LA CEGUERA DE LA PATRONAL

Después de siete reuniones con las organizaciones patronales, el único avance que vemos es que se aclaran las posturas. Los sindicatos planteamos diferentes mejoras o adaptaciones de la ley que garanticen nuestros derechos.