CCOO denuncia que INDRA planteja un ERO duríssim i desproporcionat

ERO ERE INDRA ACOMIADAMENTS DESPIDOS

Indra Solucions TI. ha posat sobre la taula l'acomiadament de 1.036 persones amb una indemnització de 20 dies per any treballat i màxim una anualitat. Per a CCOO aquest ERO és totalment desproporcionat i injustificat.


Jornada "La funció dels CEE en les polítiques europees de futur", 20 d?octubre de 2020

CCOO aposta per una millor democratització dels centres de treball com un dels objectius dels comités europeus

Sota el títol “La funció dels CEE en les polítiques europees de futur”, les CCOO de Catalunya ha organitzat una jornada al voltant dels comitès d'empresa europeus de les federacions d'Indústria, Serveis a la Ciutadania i la de Serveis amb una important aportació i participació. A la jornada hi han assistit de forma telemàtica unes 70 persones.

- - - - - - - - - - -

Jornada "La función delsCEE en los políticas europeas de futuro", 20 de octubre de 2020

CCOO apuesta por una mejor democratización de los centros de trabajo como uno de los objectivos de los comités europeos

Con el título "La función de los CEE en los políticas europeas de futuro", CCOO de Catalunya ha organizado una jornada sobre los Comités de empresa europeos de las federaciones de Industria, Servicios a la Ciutadania y la de Servicios con una importante aportación y participación.En la jornada han asistido de forma telemática unas 70 persones.

 

 

 


CCOO i UGT comencen les negociacions en el procés de transformació digital del grup Inditex

Les organitzacions sindicals tenen com a objectiu prioritari el manteniment de l'ocupació de tota la plantilla.

- - - - - - - - - - - - -

CCOO y UGT comienzan las negociaciones en el proceso de transformación digital del grupo Inditex

Las organizaciones sindicales tienen como objetivo prioritario el mantenimiento del empleo de toda la plantilla


Personal Fix Discontinu: seguim lluitant!

Des de CCOO SERVEIS us vam informar fa uns dies que no s'havien realitzat la major part de crides dels fixos discontinus del sector en els menjadors escolars.


CCOO hem signat a ARCASA el protocol contra l´assetjament sexual i per raó de sexe

Des de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya celebrem haver impulsat i signat aquest protocol contra l'assetjament sexual. No només suposa una millora sobre l'anterior protocol al separar l'assetjament moral i el sexual, sinó que a més recull la necessitat de crear ambients de treball adequats i amb la clara intenció d'establir i defensar tolerància zero davant de possibles casos.


Conveni de Supermercats de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ) declara legals les limitacions a la contractació a través d´ETT del Conveni Supermercats Cat.

El passat 13 d'octubre se'ns ha notificat la sentència amb data de 30 de setembre.

Des de CCOO valorem de manera molt positiva aquesta sentència ja que consoliden, confirmen i permeten aquelles clàusules que intenten tallar la precarietat laboral derivada de la temporalitat injustificada dels convenis col·lectius negociats i acordats pels agents socials.