ACORD DE PENSIONS

Una reforma de gran importància basada en dos pilars, més ingressos i més protecció


CCOO ACORDA EL PRIMER PLA D´IGUALTAT DEL GRUP INDITEX

CCOO SUBSCRIU (30/03/23) EL PRIMER PLA D'IGUALTAT DEL GRUP INDITEX: UN ACORD HISTÒRIC EN MATÈRIA D'IGUALTAT a través de la Federació de Serveis, ha subscrit el primer Pla d'Igualtat al grup empresarial espanyol INDITEX (Serveis Centrals i botigues: Zara, Lefties, Pull&Bear  , Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho i Zara Home)

- - - - -

CCOO ACUERDA EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL GRUPO INDITEX

CCOO SUSCRIBE (30/03/23) EL PRIMER PLAN DE IGUALDAD DEL GRUPO INDITEX: UN ACUERDO HISTÓRICO EN MATERIA DE IGUALDAD a través de su Federación de Servicios, ha suscrito el primer Plan de Igualdad en el grupo empresarial español INDITEX (Servicios Centrales y tiendas: Zara, Lefties, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home


CCOO convoca una nova concentració davant calçats Marlo´s per reclamar el pagament del salari de quatre mensualitats

Davant el no compliment per part de calçats Marlo’s de la resolució d’Inspecció de Treball d’abonar els salaris en plaç i forma, es convoca una nova concentració per demà 31 de març a les 18 hores davant la botiga de Marlo’s que té a c/Mar, 48 de Badalona.

- - - - -

CCOO convoca una nueva concentración ante calzados Marlo's para reclamar el pago del salario de cuatro mensualidades

Ante el no cumplimiento por parte de calzados Marlo's de la resolución de Inspección de Trabajo de abonar los salarios en plazo y forma, se convoca una nueva concentración para mañana 31 de marzo a las 18 horas frente a la tienda de Marlo's que tiene en ??c/Mar , 48 de Badalona.

Nova concentració davant Marlo´s Badalona

Dia: divendres 31 de març

Hora: 18 hores

Lloc: c/ Mar, 48 - Badalona


Conveni Col·lectiu d´Establiments Financers de Crèdit: corregim desigualtats però necessitem més salaris

Celebrada el 28 de març la quarta reunió de la mesa negociadora del Conveni Col·lectiu d'Establiments Financers de Crèdit i compartida la necessitat d'una negociació curta que agilitzi una pujada salarial que compensi la tendència inflacionària, es van avançar algunes propostes de tancament que marcarien la possibilitat de tenir un acord abans d’estiu.

- - - - - -

Corregimos desigualdades pero necesitamos más salarios

 

Celebrada el 28 de marzo la cuarta reunión de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Establecimientos Financieros de Crédito y compartida la necesidad de una negociación corta que agilice una subida salarial que compense la tendencia inflacionaria, se avanzaron algunas propuestas de cierre que marcarían la posibilidad de tener un acuerdo antes de verano.


CCOO i UGT emplacen les Patronals per tancar el text del conveni de Consultories i Estudis de Mercat el dia 11 d´Abril

Tal com vam comentar en el comunicat del passat 4 de gener, després de la signatura del preacord que assentava les bases per al nou Conveni de Consultoria, calia desenvolupar el redactat per procedir a la signatura definitiva.

- - - - -

CCOO y UGT emplazan a las Patronales para cerrar el texto del convenio de Consultorías y Estudios de Mercado el día 11 de abril

Tal y como comentamos en el comunicado del pasado 4 de enero, tras la firma del preacuerdo que sentaba las bases para el nuevo Convenio de Consultoría, había que desarrollar el redactado para proceder a la firma definitiva.


Mediació Assegurances Privades      Comunicat 3              27/03/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Negociació Capítols III, IV i VI

Amb data 27 de març, s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per tractar els articles relatius als capítols III Política d'ocupació, IV Període de prova i VI Formació professional.

- - - - -

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos III, IV y VI

Con fecha 27 de marzo se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos III Política de empleo, IV Período de prueba y VI Formación profesional.