Comunicats per províncies

Comunicats de les taules salarials 2024 del Convenio de Restauración colectiva

Compartim comunicat de les taules salarials 2024 per província (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva. El conveni va ser publicat el dimecres 14 de desembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) amb el codi de conveni: 99100165012016.


Compartimos comunicado de las mesas salariales 2024 por provincia (Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida) del Convenio Colectivo de Restauración colectiva.
El convenio fue publicado el miércoles 14 de diciembre de 2022, al BOE (Boletin Oficial del Estado) con el código de convenio: 99100165012016.


CCOO valorem l'acord positivament.

Publicat el Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç en general de la província de Girona, per als anys 2023 2025

El conveni, que vam signar al juliol d’aquest any, ha estat publicat al BOP de Girona i trasllada l'increment i la revisió salarial recollida a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i millorem drets per a la conciliació de la vida laboral i familiar.


Publicat el Conveni Col·lectiu de treball del comerç de cansaladers-xarcuters, carnissers, menuts comestibles província Barcelona

El dia 26 d'octubre es va publicar el conveni col·lectiu que incorpora, entre altres, un article per la Prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i la integritat moral en el treball i una disposició transitòria que garanteix l'aplicació de l'acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenge i festius a la zona turística de Barcelona.

El conveni, que va signar CCOO, també conté un article referit als plans d'igualtat I les taules salarials pels anys 2023 I 2024.

Ha estat publicat al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona)amb el codi de conveni col·lectiu número. 08000755011993)


Signem l'acord amb Tripadvisor per minimitzar l'ERO de l'empresa

L’acord garanteix un 70% de voluntarietat, una borsa de recuperació d’ocupació i millores econòmiques per sobre de les indemnitzacions legalment establertes.


Avui ens envaeix una gran tristor a La Sirena i a les CCOO de Catalunya.

Ens ha arribat la trista notícia de la mort del nostre estimat amic i company, Raül González.

Volem manifestar el nostre condol més sincer a la seva família, els seus amics i els seus companys de CCOO on era responsable de Comunicació al territori del Vallès Oriental, Maresme i Osona.


Conveni col·lectiu amb una vigència de tres anys (2023-2025)

CCOO NO SIGNA EL CONVENI COL·LECTIU DEL COMERÇ DE LLEIDA

CCOO, que no va signar el conveni col·lectiu anterior perquè ja contemplava pujades salarials molt per sota de l'IPC, esperaven poder corregir aquesta pèrdua de poder adquisitiu al nou conveni col·lectiu. Desgraciadament, l’acord signat el passat 10 d’octubre amb una vigència de tres anys (2023-2025) no contempla una millora que, des del nostre punt de vista, ajudi a recuperar aquesta pèrdua.