Archivado en Comunicados, Nota de prensa, Jornada, Comercio, Comercio Galicia, Accion sindical

CCOO Servizos solicitoulle, mediante unha carta, á ministra Reyes Maroto que unifique a definición de horarios de apertura dos establecementos comerci

Carta ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo: CCOO solicita que equipare en todas as CCAA os horarios de apertura de establecementos comerciai


equiparación horarios establecementos comerciais

O art. 10 do RD 463/2020 supón unha redefinición dos establecementos comerciais comerciantes polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, en termos de sector esencial para garantir o abastecemento da poboación nesta situación, asegurándose de que "a permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida (sexa) ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade".

Por iso, CCOO Servicios considera que debe abordarse os termos de aplicación presentes e concretos da Lei 1/2004, de 21 de Decembro, de horarios comerciais, para os establecementos comerciais cuxa apertura se definiu baixo principios de abastecemento esencial, xustamente para definir os seus horarios de apertura en base aos devanditos principios e á limitación de permanencia para a contención da emerxencia sanitaria. Ler máispdf
print
pmail

Moi especialmente, CCOO Servicios entende que debe suspenderse sempre que prolongue o estado de alarma, a regulación relativa á definición de "zonas de gran afluencia turística". No mesmo sentido, deberían suspenderse durante o estado de alarma normativas autonómicas de liberalización de horarios comerciais, existentes ou que puidesen articularse.

En definitiva, o sindicato entende que deberían unificar a definición de horarios de apertura dos establecementos comerciais previstos no RD 463/2020 baixo os criterios xa indicados de garantía de abastecemento esencial e seguridade para persoais e clientela. O que iría na liña das recomendacións da Guía de Boas Prácticas de Prevención da Saúde recentemente publicada polos ministerios de Sanidade e de Industria, Comercio e Turismo

Desde CCOO Servicios enténdese que é moi recomendable tentar que as quendas e os horarios sexan sustentables e máis reducidos para uns persoais que están a facer un sobre esforzo considerable, acumulando cargas de traballo e véndose reducidas polos contagios e os consecuentes procesos de corentena, que aparellan protexer a toda a contorna.