Asinado o convenio de comercio téxtil de Ourense

Convenio Comercio Téxtil Ourense

Este acordo, con vixencia para o período 2023-2024, introduce cambios significativos nas condicións laborais das persoas traballadoras do sector.

Un dos aspectos máis destacados do acordo é a introdución dun sobresoldo do 75% para o traballo nocturno, o cal supón unha importante mellora no pagamento das horas realizadas nesa franxa horaria.

No que respecta á xornada laboral, establécese que os traballadores con xornada intensiva deberán finalizar o seu turno ás 15:30 horas, mentres que aqueles con xornada parcial o farán ás 14:30 horas. Neste último caso, o persoal recibirá unha compensación do 50% do valor da hora ordinaria por cada hora realizada a partir das 15:00 horas e do 30% do tempo excedente desde as 14:30 horas. Ademais, aquel que traballe máis de 5 horas terá dereito a un descanso retribuído de 20 minutos, mentres que aqueles que realicen xornadas intensivas de 8 ou máis horas poderán gozar dun descanso de 30 minutos, dos cales 20 serán retribuídos.

No que respecta aos sábados, aquel traballador que desempeñe a súa actividade nun establecemento con xornada continua durante todo o ano terá dereito a gozar de dez sábados libres ao ano, agás no mes de decembro. A elección dos días libres será acordada entre a empresa e o traballador, aínda que poderá ser denegada por razóns organizativas. Con todo, garantirase que os traballadores poidan gozar destes días ao longo de todo o ano. Para o ano 2023, cada traballador terá un día libre por cada mes completo que reste ata o remate do ano, excluíndo decembro. Estes dez sábados libres para o ano 2024 deberán ser reflictidos no calendario anual de horarios. É importante destacar que o gozo destes días libres non implicará unha redución da xornada laboral. Ademais, contémplase un permiso non retribuído de 30 días naturais, que deberá ser solicitado por escrito con 30 días de antelación.

O acordo tamén establece que o calendario de persoal deberá ser negociado e asinado antes do 1 de decembro para a súa aplicación a partir do 1 de xaneiro do ano seguinte. Nas empresas con menos de 4 traballadores manteranse os prazos establecidos no texto anterior.

En canto á redución da xornada por motivos de garda legal, amplíase a posibilidade de reducir a xornada ata os 14 anos, sen especificar o horario concreto.

Outra modificación importante é a eliminación da categoría de Axudante. O acordo tamén inclúe unha definición clara de grupos e categorías profesionais, co obxectivo de proporcionar máis claridade e transparencia no ámbito laboral.

No que respecta aos aspectos salariais, establécese un incremento do 3% para o ano 2023 e do 3% para o ano 2024. Ademais, se a suma do IPC real dos anos 2023 e 2024 supera o 6%, con límite do 8%, as táboas salariais serán actualizadas coa diferenza como base para a negociación do ano 2025.

Con este novo acordo, os traballadores do comercio téxtil de Ourense poderán gozar dunhas mellores condicións laborais e salariais para os próximos dous anos.


A secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez, reitera que haberá conflito se non se produce un incremento salarial

«Ou salario ou conflito», advirte a secretaria xeral de CCOO

"Levámolo dicindo durante todo o verán, despois de que a CEOE se erguese da mesa de negociación: "salario ou conflito". É unha cuestión de principios", sinalou a dirixente sindical ante os medios de comunicación.

"A clase traballadora non pode pagar o custo da crise. Fálase moito de pacto de rendas, pero a patronal só quere oír falar del cando os traballadores e as traballadoras sexan quen asuman o custo da crise, por iso cómpre actuar tamén sobre os beneficios empresariais", clarificou a sindicalista.

Hoxe venres, 7 de otubro, a secretaria xeral de CCOO, canda o seu homólogo da UGT, estarán na concentración convocada en Ourense, ás 12 horas, diante da patronal provincial.


A empregada, con máis de 25 anos de antigüidade, tiña xornada a tempo parcial e solicitara ampliala para traballar a tempo completo

Carrefour Ourense deberá aumentarlle a xornada a unha traballadora e indemnizala polo lucro cesante

demanda Carrefour Ourense

O Xulgado do Social núm. 1 de Ourense condena a Centros Comerciales Carrefour, S. A., de Ourense a lle aumentar a xornada laboral a unha traballadora e a indemnizala economicamente polo lucro cesante. A empregada, con máis de 25 anos de antigüidade, tiña xornada a tempo parcial e solicitara ampliala para traballar a tempo completo, ao considerar que se reunían os requisitos fixados no convenio colectivo. Ler máis


Máis de 6.000 persoas acudimos ás mobilizacións convocadas

CCOO BBVA: Rotundo éxito das Mobilizacións do persoal de BBVA en 15 cidades do Estado

concentración BBVA ERE

O Banco alega razóns organizativas e económicas para acometer o despedimento masivo de 3.798 persoas, mentres a cúpula directiva consolida remuneracións de centenares de millóns de euros anuais. Por iso, 6.000 empregadas e empregados do banco e parte das súas familias, manifestámonos fronte á sede territorial de quince cidades de todo o territorio estatal, para dicir basta a este Despedimento Colectivo.

Unha clara demostración de unidade do persoal e os seus representantes sindicais, que nos dá forza para afrontar unha negociación que empezou o pasado día 6 de maio coa entrega do Informe Técnico e que continuará o vindeiro mércores día 12 de maio.

 O persoal e as organizacións sindicais falaron e BBVA debe escoitarnos, porqué non estamos dispostos a calar ante esta maiúscula inxustiza.

É incrible a actitude de desprezo do Banco pretendendo pechar centenares de oficinas, deixando en risco de exclusión financeira a amplos sectores sociais, como o das persoas maiores ou co peche da única oficina de moitas poboacións e, por iso, tamén cara ás traballadoras e traballadores das devanditas sucursais.


Con detalle de festivos locais e aperturas comercio

CALENDARIO LABORAL DE GALICIA 2021

Calendario Laboral 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Na actualidade traballan en espazos comúns sen a seguridade necesaria

Protestas en Unitono Ourense para reclamar teletraballo

Concenrtración Unitono Ourense

Na actualidade, UNITONO é o único provedor de MAPFRE CETEX que ten a todos os seus axentes traballando en plataforma a pesar de estar nunha situación de pandemia mundial.

As cinco seccións sindicais que conforman os comités de Ourense e Madrid (UGT, CCOO, CIG, CGT e USO), interpuxeron unha SIMA para tentar chegar a un acordo coa empresa para activar novamente o teletrabajo para este servizo, recollendo así o sentir de todos os traballadores e traballadoras que ven perigar a súa saúde compartindo salas e espazos comúns sen a seguridade necesaria. Ler máis


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones