CCOO COMPROMETIDOS COA XENTE TRABALLADORA

Gadis atende as demandas de CCOO e decide pechar as suas tendas o xoves santo.

inhábil xoves santo

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia valoramos como positiva a medida tomada por Gadis de pechar o Xoves Santo, dándolle así dous días de descanso ao seu persoal, no sentido correcto de salvagardar a saúde das persoas e contribuir á prevención e contención do virus.

Tamén consideramos como moi oportuna a achega dunha gratificación ao seu persoal, como xa fixeron outras marcas, para compensar o sobreesforzo, entrega e xenerosidade amosada por un persoal que leva traballando ao límite desde o inicio desta crise.

Esperamos e desexamos que está medida sexa implantada polo resto de empresas do sector, supermercados e hipermercados, así como que atendan a demanda de non abrir os domingos.

Insistimos na necesidade da derrogación inmediata pola Xunta de Galicia da medida adoptada respecto da Liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade. Debe acometerse a modificación da RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, para os establecementos comerciais cuxa apertura se definiu baixo principios de abastecemento esencial, xustamente para definir os seus horarios de apertura baseándose nos devanditos principios e a limitación de permanencia para a contención da emerxencia sanitaria.

Cuarto. Todos os establecementos comerciais de primeira necesidade exceptuados da suspensión no Acordo do Consello de la Xunta de Galicia do 13 de marzo e neste acordo, e que, polo tanto, poden continuar abertos, terán liberdade horaria para fixaren sen limitacións os horarios dos seus establecementos comerciais”.


CCOO Servizos pídelle á Xunta que o Xoves Santo sexa declarado inhábil no sector da alimentación

descanso

Desde a Federación de Servizos de CCOO entendemos que, a pesar de que a lei permite a apertura nese festivo, dada a actual situación cómpre tomar medidas para a prevención e a contención do virus. Recollemos así as demandas de numerosas traballadoras e traballadores do sector.

CCOO Servizos instamos a Xunta de Galicia a que non permita que o sector da alimentación abra o Xoves Santo, en pleno estado de alarma. Todos os anos, a fixación de festivos para a apertura xera un forte debate entre empresarios e sindicatos, pero este ano abrir o Xoves Santo, ademais, é inseguro e innecesario.

Cremos que é prioritario asegurar a protección das persoas traballadoras, especialmente expostas nesta situación, e abrir nun festivo como este resulta contrario ao sentido común. Hai que ter en conta, ademais, que ante a enorme presión sufrida por estas traballadoras, a necesidade de descanso é evidente.

A Federación de Servizos de CCOO subliñamos que con esta petición recollemos o sentir de centos de traballadoras e traballadores que cada día acoden ao seu posto de traballo con inquietude e preocupación.

Abundando na mesma idea, consideramos que debe acometerse a modificación da RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, para os establecementos comerciais cuxa apertura se definiu baixo principios de abastecemento esencial, xustamente para definir os seus horarios de apertura baseándose nos devanditos principios e a limitación de permanencia para a contención da emerxencia sanitaria.

Moi especialmente, entendemos que a regulación relativa á definición de “zonas de grande afluencia turística” (ZGAT) e aperturas en domingo debe suspenderse todo o tempo que prolongue o estado de alarma, xa que —ocioso é dicilo—, pola súa propia definición carece de sentido nunha situación como a presente, incluíndo a curto prazo o referente ao período de Semana Santa.

Cremos que debe ser compatible a debida garantía de acceso a produtos básicos alimentarios ou de hixiene coa seguridade e saúde dos cadros de persoal; e pensamos que recentes normativas liberalizadoras son inconvenientes e poden ter “un efecto chamada” xusto no momento de maior confinamento da poboación, polo que deberían restrinxirse e racionalizarse os horarios de atención nos días festivos.

Por último, tamén queremos recoñecer a enorme tarefa das traballadoras e traballadores do sector da alimentación. Son moitas as profesións que están sendo clave nesta crise, son moitas as persoas que están a traballar para poder pasar esta situación dunha mellor maneira e, sen dúbida, este sector tamén merece o noso aplauso.


CCOO Servizos solicitoulle, mediante unha carta, á ministra Reyes Maroto que unifique a definición de horarios de apertura dos establecementos comerci

Carta ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo: CCOO solicita que equipare en todas as CCAA os horarios de apertura de establecementos comerciai

equiparación horarios establecementos comerciais

O art. 10 do RD 463/2020 supón unha redefinición dos establecementos comerciais comerciantes polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, en termos de sector esencial para garantir o abastecemento da poboación nesta situación, asegurándose de que "a permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida (sexa) ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade".

Por iso, CCOO Servicios considera que debe abordarse os termos de aplicación presentes e concretos da Lei 1/2004, de 21 de Decembro, de horarios comerciais, para os establecementos comerciais cuxa apertura se definiu baixo principios de abastecemento esencial, xustamente para definir os seus horarios de apertura en base aos devanditos principios e á limitación de permanencia para a contención da emerxencia sanitaria. Ler máis


Carta á Xunta de Galicia: A liberdade de horarios vai en contra da saúde

non á liberdade de horarios

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia, entendemos como «inapropiada e inadecuada» a resolución sobre liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade, recollida no DOG núm. 51 do 15 de marzo de 2020.

O acceso aos bens imprescindibles xa está garantido polo RD no que o Goberno declarou o estado de alarma, ademais da garantía expresada en múltiples comunicados por parte das grandes distribuidoras de alimentación, que indican que o abastecemento de todos os supermercados e hipermercados desta comunidade autónoma, ademais dos do resto do país, está garantido.

A maioría das empresas do sector tomaron a decisión de reducir o seu horario comercial, co fin de poder atender tanto a reposición de mercadoría, como a desinfección dos centros, e así preservar as garantías de saúde do persoal e dos propios clientes, polo que non cabe facer normas que alenten un efecto chamada cara aos comercios de alimentación, cando o importante é que prevaleza a mensaxe á cidadanía #QuedaNaCasa Ler máis


Exposición ao contaxio: Os Comités de empresa de Gadis Pontevedra ratifican a denuncia de CCOO Servizos ante a empresa

GADIS COVID19

Con data 14 de marzo CCOO Servizos denunciamos ante a dirección da empresa Gadis (Mercartabria Coruña) unha serie de carencias que colocaban nunha situación de vulnerabilidade ao persoal ante a ameazada de infección por COVID19.

Hoxe os comités de empresa de Gadis Pontevedra ratifican que en Gadis seguen prevalecendo os intereses económicos por diante da saúde do persoal, xa que a día de hoxe mantén o horario habitual, cando a maioría de supermercados e hipermercados acurtaron o tempo de apertura como medida preventiva.

Xuntamos carta dirixida á dirección da empresa por parte de CCOO Servizos e comunicado emitido polos comités de Gadis Pontevedra


CCOO tivo coñecemento da intención por parte do Corte Inglés, de abrir os domingos a partir de mañá mesmo e mentres dura a situación de alerta.

El Corte Inglés pon en perigo a saúde do seu persoal co COVID19

perigo Covid19 El Corte Inglés

NON IMPORTA A SAÚDE, nestes momentos para O Corte Inglés prevalece a súa ansia carroñeira e o seu afán de usar esta epidemia para facer caixa e incrementar os seus beneficios.Cando todas as indicacións sanitarias parecen dirixirse cara ao contrario, diminuír a presenza do persoal nos centros de traballo para tentar deter esta pandemia, O Corte inglés, nunha actitude mercantilista e que só pensa en beneficios económicos, decidiu expor durante máis tempo ao virus, tanto aos seus traballadores e traballadoras como aos seus clientes.

CCOO entende isto como un acto de IRRESPONSABILIDADE, pero hai que deixar claro que conta co visto e prace e aval da Xunta de Galicia, que co seu decreto de liberdade horaria presentado polo Presidente Feijoo xusto antes da situación de alerta, permite esta calamidade.

Como acto irresponsable o entenderon a maioría de empresas do sector de hipermercados e supermercados, xa que todas reduciron o seu horario, con excepción do grupo GADISA, empresa á que xa interpelamos tamén mediante escrito á súa dirección pola súa irresponsabilidade ao manter o horario de apertura. Ler máis


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones