Archivado en Mujeres e Igualdad, Condiciones de trabajo, Convocatorias, Unión Comarcal A Coruña, Comercio, Comercio Galicia, Accion sindical

Iniciamos concentracións ante o agravio comparativo con outras áreas da empresa

"En Zara non queremos ser traballadoras de segunda"


Concentración CCOO Zara

O cadro de persoal das tendas está crispado xa que leva moito tempo reivindicando a equiparación de condicións co persoal de loxística, ao que Zara resposta que “non se contempla”.

Cabe salientar que o persoal das tendas é fundamentalmente feminino e na área de loxística masculino, o cal potencia aínda máis a brecha salarial. As tendas están discriminadas en condicións laborais, salarios e beneficios, ademais de sufrir recentemente a redución da posibilidade de acumular horas para utilizar libremente. Ler máispdf
print
pmail

Na área de loxística teñen axudas para as escolas infantís, descontos e axudas nos libros para os fillos, até plus cando chegan á universidade, plus de sábados, plus de vacacións se as gozan fóra dos períodos máis demandados, comen por 25 céntimos na central de Arteixo, o persoal das tendas ten que levar a comida a un recuncho e ningunha desas axudas.

Tamén se producen agravios en relación ás facilidades para conciliar: hai casos de compañeiras ás que non se lles aceptan as reducións de xornada. Solicítanse pero daquela a empresa negocia e obríga a ir sábados ou algunha tarde. Os casos rematan ante o xulgado.

Os postos de responsabilidade en tenda teñen un incentivo por vendas cunhas cantidades de suplementos que ás veces son obscenas e as dependentas non teñen ese plus. Levamos anos pedindo que se reparta, por suposto de forma proporcional ao salario, entre todas as traballadoras da tenda.

Lévase tempo pedindo un plan de xubilacións e de redución de xornadas cando se alcanza unha certa idade. Porque, aínda que non se vexa, nas tendas tamén hai un gran traballo de almacén, con accións repetitivas e transporte de cargas.

Por todo iso hoxe comenzamos mobilizacións no Centro Comercial de Marinaleda de A Coruña para deixar claro que o persoal de tenda tamén pertencen ao grupo Inditex e pedir que a empresa se sente a negociar.