convenio hostalaría pontevedra

Tras 18 reunións da mesa negociadora que comezaron o dous de marzo de 2017, o pasado dezaoito de xuño asinamos o Convenio de Hostalería da provincia de Pontevedra, que manterá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2021. (segue)


A principal mellora introducida no novo convenio asinado é O incremento salarial que vai supoñer a recuperación en táboas do IPC dos anos 2016 e 2017, o establecemento do salario base máis baixo en 15.000 EUR no ano 2019, o incremento do salario base hora máis baixo a 8?33 EUR no ano 2019 e a garantía de IPC real para os dous últimos anos de vixencia. O que se concreta nos seguintes incrementos cada un dos anos:

  • Ano 2018: 2?7% máis 20 EUR lineais. Na categoría máis baixa supón un incremento de 44 EUR por 15 pagas e en porcentaxe o 4?98%.

  • Ano 2019: Desaparece o plus de transporte que se integra no salario base e establécese un salario base para a categoría máis baixa de 15.000 EUR anuais (1000 EUR mensuais por 15 pagas), o que en porcentaxe medio supón en torno ó 2?80%.

  • Anos 2020 e 2021: O incremento será o IPC real do ano anterior en cada un dos anos.

Por outra banda incrementamos de 16 a 18 días a posibilidade de acumulación da lactación, limitamos a posibilidade de utilización de traballadores e traballadoras en formación DUAL a un máximo dun 10% do total do persoal por areas funcionais, e introdúcese a subrogación segundo o disposto no ALEH. Ao  mesmo tempo modificamos a redacción doutros artigos do convenio como o funcionamento da Comisión Paritaria e o cobro do premio de permanencia para as situacións de Invalidez Permanente Absoluta.

Para CCOO o máis positivo da sinatura de este convenio, que rematara a súa vixencia en decembro de 2015, está en conseguir o seu desbloqueo, mantendo en 2018 o poder adquisitivo nas táboas salariais e logrando no ano 2019 o obxectivo de establecer o salario base mínimo garantido nos 15.000 EUR anuais. Tamén valoramos moi positivamente a inclusión do plus de transporte no salario base, que suporá un incremento directo no salario hora, na percepción do complemento por IT e no valor das horas nocturnas.

Poñemos á vosa disposición o texto asinado, lembrando que a aplicación definitiva queda pendente da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.