Pressió - BBVA Catalunya

Plan Oportunidad BANKIA: els professionals de BBVA no som voltors

A la darrera “píldora de particulares” enviada a tota la xarxa comercial el dilluns 7 d'octubre , a la pàgina 5 figuren diverses iniciatives en la relació al proper tancament de 208 oficines de Bankia a Catalunya. A més de bustiades publicitàries i d'altres, n'hi ha una que s'anomena textualment Gestión a “pie de calle”: captación de nuevos clientes.


Integració Unnim - BBVA Estatal

Reunió amb RRHH – Acord Reestructuració Unnim

Ahir dimecres, 25 de setembre, vàrem mantenir una reunió amb RRHH en la qual se’ns va comunicar el resultat dels darrers 58 llocs de treball oferts segons l’establert a l’acord de reestructuració d’Unnim. (Comunicat en català i castellà).


Ajuda Familiar - BBVA Catalunya

Ajuda Familiar - Col.lectiu Unnim. Nòmina Setembre

Com ja sabeu, en la nòmina del mes de setembre es cobra l’Ajuda Familiar. Recordeu que en la nòmina del mes de maig, el personal provinent d’Unnim ja va cobrar la part proporcional fins el 27 de maig. (Comunicat en català i castellà)


Normativa - BBVA Catalunya

Complir la normativa evita les sancions

Davant la integració d’oficines d’Unnim amb una tipologia diferent a les de BBVA, i preveient el desconeixement d'algunes de les mesures de seguretat obligatòries, creiem convenient recordar a totes les persones relacionades amb el treball de caixa que és responsabilitat seva que es compleixin les mesures de seguretat del banc, prevista per ddificultar els atracaments i furts. Per altra banda, la policia ja ha realitzat i segueix realitzant isites a sucursals del BBVA i ja hi ha hagut sancions per incompliment de normativa. Veure Norma 94.30.001.


Jornada - BBVA Catalunya

Setmana de Festa Major - Horari especial

Per a les persones procedents d'Unnim, l'existència d'un horari especial durant la setmana de festa major de cada poble, vila o ciutat és una novetat. Una novetat molt positiva.


Llenguatge Intern - BBVA Catalunya

Diccionari del BBVA

Converses possibles al BBVA, per surrealistes que semblin:“El TAR li ha dit a la GAC que demà vindria un EAO per ajudar-la”“Al CBC he sentit com l'AFP explicava a la GRV que va fatal en la PBV i no té gens clar si cobrarà l'AVE”“Abans era TOR, però ara l'han posat de RGA a un CBC que té una OTP”


Integració d'Unnim - BBVA Catalunya

Integració, canvis de jornada i funcions: És el moment de fer-ho bé

La integració d'Unnim durant la propera setmana és un fet molt destacat per al banc i per a les persones que hi treballem. Abordar tots els canvis que implica des del respecte al Conveni, als acords col•lectius i al màxim grau de voluntarietat és l'única manera de fer-ho bé, de que el procés sigui positiu per al banc i també per als seus treballadors i treballadores.


Integració d'Unnim - BBVA Catalunya

Una integració manifestament millorable

Des que el passat 26 d'abril es posava en marxa el procés d'integració d'Unnim a BBVA, el banc està portant a terme una sèrie d'accions que s'adiuen poc amb l'eslògan “BBVA, el més important, les persones”.


Nova Executiva - BBVA Catalunya

CCOO: Preparats i treballant

El passat 24 d'abril vam celebrar el Plenari de fusió de les Seccions Sindicals de CCOO del BBVA i Unnim a Catalunya. Ara som una única Secció Sindical, encara més forta i millor preparada per afrontar la nova realitat del BBVA-Catalunya.


Integració d'Unnim - BBVA Catalunya

Novetats de la integració (II)

Prejubilacions i Ave-Dor (INCENTIUS). Al nostre comunicat del 2-5-13 avançàvem alguns dels temes immediats vinculats a la integració, el 27 de Maig, d'Unnim al BBVA. Ara us informem de dues importants qüestions més, relacionades també amb la integració però que no tindran un efecte tan immediat.


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY