Integració d'Unnim - BBVA Catalunya

Novetats de la integració (I)

Calendari i moviments previstos, Formació DUO, Horari Comercial i Ascensos per Capacitació. El dia 30 d’abril, la Secció Sindical de CCOO a BBVA-Catalunya, ens hem reunit amb els Srs. Lajusticia i Penades, responsables de RRHH a Catalunya, per fer la presentació de la nova comissió executiva sorgida de la fusió de les Seccions Sindicals de CCOO d’Unnim i BBVA, i per a tractar diversos temes relatius a la integració dels dos Bancs.


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY