Llenguatge Intern - BBVA Catalunya

Diccionari del BBVA


Converses possibles al BBVA, per surrealistes que semblin:“El TAR li ha dit a la GAC que demà vindria un EAO per ajudar-la”“Al CBC he sentit com l'AFP explicava a la GRV que va fatal en la PBV i no té gens clar si cobrarà l'AVE”“Abans era TOR, però ara l'han posat de RGA a un CBC que té una OTP”


pdf
print
pmail

Prop de la meitat de persones que treballem al BBVA-Catalunya acaba d'incorporar-se a la seva nova empresa, procedent d'Unnim. Una de les característiques de la cultura corporativa del BBVA és la seva inclinació per les sigles i acrònims, fins el punt de generar  un parallenguatge d'impossible comprensió fora de la casa (i de vegades, també dintre).

El coneixement d'aquest parallenguatge requereix anys d'experiència. No cal angoixar-se, doncs, per la ignorància d'algunes de les denominacions que s'utilitzen al dia a dia laboral.

CCOO, en consonància amb la nostra actitud constructiva, volem fer una contribució més a l'èxit de la recent integració: un breu diccionari que serveixi de recordatori per a la gent procedent de BBVA i d'aclariment i benvinguda als companys i companyes procedents d'Unnim. Cal recordar que les sigles són en castellà, tot i que en algun cas coincideixin amb el català, així que aquest serà un minidiccionari bbva-castellà.

AFP: Asesor/a Financiero Personal. També pot ésser remot. Agrupa 5 nivells. Com gestors comercials, però amb cartera de clients pròpia. Única funció per a la que hi ha un acord d'aplicació de jornada partida, més reduïda que la de SSCC, amb un plus pactat (1.807 € anuals) i com a mínim amb el Nivell VIII.
AVE: Asignación Voluntaria Extraordinaria. Inseparable, és clar, del DOR (Dirección Orientada a Resultados).
CBC: Centro de Banca Comercial. Es van crear amb el projecte CLIMA (Cliente-Matriz, us en recordeu?). N'hi ha 159 a Catalunya.
EAO: Equipos de Apoyo Operativo. També s'utilitza per a persones (un/a EAO) dedicades  a la cobertura de vacants o al suport administratiu a oficines.
GAC: Gestor/a de Atención al Cliente. Vaja, el caixer/a de tota la vida.
GRV: Gestor/a de Riesgos Vencidos. Amb 4 nivells per a la mateixa funció.
OTP: Oficina a Tiempo Parcial. En realitat, de vegades és a temps total. Un sol empleat.
PBV: Productividad Basada en Valor. Element essencial del sistema DOR, i determinant per a la percepció, o no, de l'AVE (ho heu entès o què?).
RGA: Responsable de Gestión Administrativa. N'hi ha un/a a cada CBC.
TAR: Técnico de Apoyo a la Red. Com a mínim, un per Zona. Del TAR depenen els EAO.
TOR: Técnico Operaciones Red. Funció de l'àmbit de banca d'empreses.

Quan aquí parlem de nivells, en minúscula, no ens referim als Nivells de veritat, els de Conveni (del I al XI), sinó als diferents nivells que assigna el banc dins de cada funció. I un nivell diferent comporta una diferent bonus de referència i habitualment també un diferent CVP (aquest no l'havíem dit: CVP, Complemento Voluntario Personal, principal concepte regular de retribució extra-conveni, no consolidat, absorbible i compensable amb qualsevol increment del salari de Conveni).

Esperem que el mini-diccionari hagi servit per entendre les hipotètiques converses inicials i per alguna cosa més important: saber que treballem en una empresa molt gran, molt complicada i amb un gust desmesurat per les decisions unilaterals i les divisions, subdivisions i recontradivisions dels treballadors i treballadores.

Seguim treballant, seguirem informant.

Maig 2013


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY