Nova Executiva - BBVA Catalunya

CCOO: Preparats i treballant


El passat 24 d'abril vam celebrar el Plenari de fusió de les Seccions Sindicals de CCOO del BBVA i Unnim a Catalunya. Ara som una única Secció Sindical, encara més forta i millor preparada per afrontar la nova realitat del BBVA-Catalunya.


pdf
print
pmail


Ara som una única Secció Sindical, encara més forta i millor preparada per afrontar la nova realitat del BBVA-Catalunya. A partir d’ara, la Secretaria General està a càrrec de la companya Tere Solà Ortega (Unnim) amb el suport d’en Bartomeu Homar Giol (BBVA), a la vicesecretaria.

La comissió executiva està formada també per les següents persones:

Carles Alonso Ciruelos, Eva Bernad Claramunt, Joan Cerqueda i Malé, Olga Gornals Ferré, Miquel Àngel Madrid Subirana, Manel Novo Tejerina, Josep Pellicer Ferrer, Estíbaliz Pous de Blas, Joan Salmerón Crosas, David Vilar Ginesta, Albert Villena Soler

Comfia-CCOO hem estat la garantia imprescindible perquè la reestructuració  d'Unnim s'hagi fet sense acomiadaments ni mesures traumàtiques, a més d'haver aconseguit consolidar el salari d'Unnim. Aquest resultat té molt a veure amb el fet que CCOO siguem el primer sindicat a BBVA i Unnim.

El nostre document “Aportem solucions”, que vam elaborar, distribuir i plantejar al banc abans de l’inici de les negociacions, va esdevenir el full de ruta i pràcticament tot el seu contingut ha estat recollit a l’Acord de reestructuració. Les mobilitzacions promogudes per CCOO i la participació i suport de la plantilla també van ser elements cabdals.  Així és com vam passar de 1.218 acomiadaments, suposadament inevitables, a la situació actual (prejubilacions, trasllats voluntaris, excedències remunerades i baixes incentivades voluntàries). I seguirem vigilants fins el tancament de l'ERO que ja hem demanat que es produeixi aquest mateix mes.

El 27 de Maig iniciem una nova etapa, la de la integració de la plantilla d'Unnim a BBVA i la fusió d'ambdues estructures, començant a treballar com una sola marca. La prioritat de CCOO continuarà essent l'ocupació, però ja estem treballant en tots els altres aspectes: el tancament de les 125  oficines (91 a Catalunya), la formació adequada per a la integració informàtica, la mobilitat geogràfica, la nova assignació de funcions, les obres a realitzar a les oficines,... Aspectes ens els que CCOO, amb el vostre suport, vetllarem per garantir el respecte a les condicions laborals que tenim negociades.

Ja hem explicat que aquesta nova etapa significarà la prejubilació de centenars de companys i companyes  del BBVA que s’ho mereixen sobradament, element derivat de l'Acord de reestructuració. Persones que trobaran en CCOO el millor assessorament i el millor càlcul sobre salaris i conveni especial amb la Seguretat Social.

Una nova etapa, també, per a la promoció professional de tota la plantilla del nou BBVA, començant per la participació en el concurs d'ascens per capacitació (fins el Nivell VIII). I una nova etapa, perquè no, per acabar amb alguns vicis i rèmores de la vella banca del segle passat: la discriminació de gènere, les prolongacions de jornada, la política d'incentius escandalosos per a l'alta direcció,... Comfia-CCOO apostem per una empresa igualitària, amb responsabilitat social i amb un clima laboral saludable, un objectiu més d'actualitat que mai.

Per a dirigir la nova Secció Sindical, amb 2.600 persones afiliades (de les prop de 9.000 de CCOO a tot el BBVA) i 90 delegats i delegades (el 53,25% de la representació sindical del BBVA-Catalunya), hem escollit una Comissió Executiva d'homes i dones, que combina experiència i renovació i que representa tots els territoris de Catalunya, sumant la força i la capacitat de les dues Seccions Sindicals d'origen.

En la reunió que vam tenir el 30 d'abril amb els responsables de RRHH, Srs. Lajusticia i Penades, volíem iniciar la nova etapa de relacions laborals reiterant, com a primera força sindical, els nostres valors: rigor en les propostes, fermesa i responsabilitat en les negociacions, capacitat de lluita quan sigui necessària, defensa de les persones que representem, atenció als seus problemes individuals i col·lectius.

Comfia-CCOO som el millor instrument per a la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores del nou BBVA-Catalunya. Amb la teva afiliació encara serem més forts i estarem millor preparats per a seguir.

Aportant solucions, millorant els teus drets.
Maig de 2013

llegir Comunicat en pdf


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY