Jornada - BBVA Catalunya

Setmana de Festa Major - Horari especial


Per a les persones procedents d'Unnim, l'existència d'un horari especial durant la setmana de festa major de cada poble, vila o ciutat és una novetat. Una novetat molt positiva.


pdf
print
pmail

Recordem el que diu el Conveni de Banca al seu article 25.6

Excepcionalment, en els dies laborables que en cada cas integrin la setmana natural en què cada localitat celebri la seva Festa Major anual, la jornada del personal serà de quatre hores de treball efectiu,...

Així està recollit, també, en els calendaris laborals que cada any presenta el BBVA.

Això significa que, amb independència del model de jornada a la qual estigui adscrit cadascú (continuada, partida i flexible de SSCC o partida i flexible d'oficines SFP), tothom ha de treballar quatre hores els dies laborables d'aquella setmana. Aquest horari es concreta, des de fa molts anys, en treballar de 9 a 13 h., amb obertura al públic de 9 a 12,30. S'instal·len cartellls per informar la clientela d'aquesta circumstància.

Al BBVA, com a d'altres bancs, és una pràctica relativament habitual proposar (no dictar) realitzar l'horari normal aquesta setmana a canvi de dies de llicència (de 2 a 3, segons l'assertivitat de la gent que rep la proposta i la generositat de qui la fa).

Per aquestes situacions, CCOO us volem informar dels criteris a seguir:

1.- Qualsevol canvi de la jornada de 4 hores és voluntari. Acollir-se al que diu el Conveni no requereix cap justificació. És, simplement,  la jornada que pertoca.

2.- Cas que interessi un bescanvi (horari normal per dies de llicència), s'han de fer uns mínims números. La reducció de jornada de la Festa Major va de 12 a 15 hores, segons si els dies laborables són 4 o 5.  Si algun afiliat o afiliada a CCOO vol assegurar-se del càlcul d'hores, que s'adreci a nosaltres.

3.- Les hores treballades de més són legalment hores extraordinàries, que generen el dret a una compensació addicional del 75% (per 12 hores treballades, 21 de compensació).

4.- En qualsevol cas, el mínim raonable és un bescanvi equitatiu d'hores. Davant propostes abusives (per exemple 1 dia), l'única resposta raonable és dir NO i tornar al punt 1.

Reiteradament hem dit al banc que és irracional començar a treballar i obrir al públic a la mateixa hora, i que l'horari d'atenció hauria de ser de 9,30 a 12,30. El banc passa, confiant que els treballadors i treballadores regalarem el nostre temps per solucionar la seva mala fe. Una mala fe que s'estova responent amb serenitat: entrant massivament a les 9, per a que el banc actuï amb la responsabilitat pròpia d'una empresa seriosa.

Seguim treballant, seguirem informant.

27 de juny de 2013Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY