SALARI O CONFLICTE. La cara "B" del sector financer en la seva setmana de presentació de beneficis


 

Per un model laboralment just i sostenible

En la prèvia a la setmana de presentació de resultats del 3er trimestre de 2022, el Secretari General de CCOO Servicios recorda en declaracions a la Ser (https:// www .youtube.com/watch?v=-iqfmtebdnm) que CCOO ve denunciant de manera reiterada que el model de negoci imposat pels Bancs és laboralment insostenible per a les seves plantilles:

- - - - - 

SALARIO O CONFLICTO. La cara "B" del sector financiero en su semana de presentación de beneficiós

Por un modelo laboralmente justo y sostenible.

En la previa a la semana de presentación de resultados del 3er trimestre de 2022, el Secretario General de CCOO Servicios recuerda en declaraciones a La Ser que CCOO viene denunciando de forma reiterada que el modelo de negocio impuesto por los Bancos es laboralmente insostenible para sus plantillas:


El paper de les plantilles en el futur del sector financer” (2019) “

Imprescindibles: El principal actiu del sector financer” (2020)

Imprescindibles: Per un sector laboralment responsable” (2022)

En aquests Informes propositius, acompanyats d'una campanya sostinguda d'actuacions, CCOO ha analitzat i denunciat:

- Que l'ajust net de plantilla en més de 115.000 persones des de 2008 situa a Espanya com el país de la UE on les plantilles del sector financer suporten la major càrrega d'atenció.

- Que aquest procés, unit al tancament de més de la meitat d'oficines i els processos de digitalització, ha incrementant de manera exponencial la sobrecàrrega de treball: gestió comercial i bancària, risc jurídic, formació obligatòria, càrrega administrativa… concentrat en la meitat de persones.

- Que a aquesta sobrecàrrega, amb constatables conseqüències sobre la salut, es sumen prolongacions de jornada, objectius comercials inassumibles, pressions desmesurades... portant a una situació límit per a plantilles estressades, cremades i desmotivades. Un model laboralment insostenible que ha de cessar immediatament.

- Que, mentre les cúpules del sector descuren i ignoren a les plantilles, a més de negar-se a compensar la seva pèrdua de poder adquisitiu per una inflació imprevista, es cuiden a si mateixos: Entre 2018 i 2021 els beneficis de les principals entitats han pujat un 34,17% i els sous de Presidents i CEOs un 37,77%.

Des d'aquesta setmana, que la Banca presentarà nous beneficis rècord, CCOO es mobilitzarà per a reivindicar un altre model laboral en el que es cuidi a les plantilles, el principal actiu del sector: Per l'ocupació i el poder adquisitiu (“Salari o Conflicte”), les delegades i delegats de CCOO ens mobilitzarem el #28O en diferents punts d'Espanya i el #3N en la gran manifestació a Madrid.

- - - - - - - -

SALARIO O CONFLICTO. La cara "B" del sector financiero en su semana de presentación de beneficiós

Por un modelo laboralmente justo y sostenible.

En la previa a la semana de presentación de resultados del 3er trimestre de 2022, el Secretario General de CCOO Servicios recuerda en declaraciones a La Ser que CCOO viene denunciando de forma reiterada que el modelo de negocio impuesto por los Bancos es laboralmente insostenible para sus plantillas:

El papel de las plantillas en el futuro del sector financiero” (2019)

Imprescindibles: El principal activo del sector financiero” (2020)

Imprescindibles: Por un sector laboralmente responsable” (2022)

En estos Informes propositivos, acompañados de una campaña sostenida de actuaciones, CCOO ha analizado y denunciado:

Que el ajuste neto de plantilla en más de 115.000 personas desde 2008 sitúa a España como el país de la UE donde las plantillas del sector financiero soportan la mayor carga de atención.

Que este proceso, unido al cierre de más de la mitad de oficinas y los procesos de digitalización, ha incrementando de forma exponencial la sobrecarga de trabajo: gestión comercial y bancaria, riesgo jurídico, formación obligatoria, carga administrativa… concentrado en la mitad de personas.

Que a esta sobrecarga, con constatables consecuencias sobre la salud, se suman prolongaciones de jornada, objetivos comerciales inasumibles, presiones desmedidas... llevando a una situación límite para plantillas estresadas, quemadas y desmotivadas. Un modelo laboralmente insostenible que debe cesar de inmediato.

Que, mientras las cúpulas del sector descuidan e ignoran a las plantillas, además de negarse a compensar su pérdida de poder adquisitivo por una inflación imprevista, se cuidan a sí mismos: Entre 2018 y 2021 los beneficios de las principales entidades han subido un 34,17% y los sueldos de Presidentes y CEOs un 37,77%.

Desde esta semana, que la Banca presentará nuevos beneficios récord, CCOO se movilizará para reivindicar otro modelo laboral en el que se cuide a las plantillas, el principal activo del sector: Por el empleo y el poder adquisitivo (“Salario o Conflicto”), las delegadas y delegados de CCOO nos movilizaremos el #28O en distintos puntos de España y el #3N en la gran manifestación en Madrid.