Archivado en Condiciones de trabajo, Comunicados convenio, Union Comarcal Vigo, Union Comarcal Pontevedra, Accion sindical

sinatura convenio comercio vario Pontevedra

O convenio do comercio vario mellora as condicións laborais de máis de 13000 persoas na provincia de Pontevedra

Desde CCOO queremos valorar moi positivamente este acordo, porque con el dáse un paso moi importante, conseguindo aglutinar nun só convenio a gran parte do comercio, como a venda polo miúdo (retail) de tecidos en xeral, pezas confeccionadas, alfombras e tapices, paquetería, mercería, quincallería, comercio polo miúdo de xoguetes, artigos deportivos, comercio de bazares, artigos de agasallo, adorno e reclamo; tendas denominadas de “miniprezos" e similares
En xeral, aquelas adicadas ao comercio de artigos múltiples sen predominio dentro do mesmo establecemento tales como comercio da pel, venda por xunto de tecidos, mercería e paquetería en xeral, pezas confeccionadas, alfombras e tapices, zapatos, e tamén nas que no futuro se encadren ou agora non teñan convenio de referencia.
Ler máis.


Este artículo se publicó originalmente en GALICIA (Federación de Galicia) ,


pdf print pmail

 • Un convenio a 3 anos: 2022-2024.
 • Categorías profesionais: Actualización dá clasificación, definición de funcions e promoción profesional..
 • Xornada laboral: Definición dás quendas de traballo de maña e tarde (07:00 a 16:00 e 14:00 a 22:00)
 • Incrementos Salaris: 2022 – 6,5%; 2023 – 3%; 2024 – 3%
 • Abono dunha paga de 400€ non consolidables, que pode aboarse fraccionado, nun período máximo de catro meses desde a publicación do convenio.
 • Revisión salarial: As táboas salariais serán revisadas con carácter retroactivo o 31 de Decembre de 2024, si a suma dos IPCs reais de 2023 e 2024 supera a suma dos incrementos salariais dos mesmos anos (6%). Sen embargo o incremento terá un tope do 10% para os dous anos, de tal forma que a revisión salarial máxima será dun 4% (6% + 4%).
 • Pagas extras: Conformación Xeral de catro pagas extras, marzo, xuño, setembro, decembro.
 • Nadal, Domingos e festivos: Abono de 5€ por hora traballada desde as 16:00h dos días 24 e 31 de decembro.
 • Traballo en festivos voluntario, con tope de 7 horas día e abono de horas ao 175%
 • Contratación:
 • Contrato Fixos Descontinuos: Chamamento mínimo 4 meses a xornada completa, con aviso previo de 15 días e consolidación do tempo traballado que supere os 4 meses de referencia nun período de tres anos, con prioridade de incorporación, antes de celebrarse contratos de duración determinada ou temporal e tamén prioridade para ocupar vacantes permanentes indefinidas.
 • Contratos Tempo parcial: Xornada mínima de 24H e 30H máximo para empresas de menos de 14 traballadores/as e para 15 ou máis, xornada mínima de 27H e máxima de 30H. Non poderase realizar distribución irregular dá xornada. Preferencia a hora de ocupar vacantes a Tempo Completo.
 • Excedencias: Contemplando diferentes casuísticas.
 • Excedencia por coidados.
 • Especial de 3 a 6 meses con reserva do posto de traballo.
 • Excedencia Especial de verán.
 • Incapacidade Temporal: Contemplando o pago do 100% da retribución.


Artículos más leídos hoy

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es