Archivado en Documentacion, Comunicados, Salud Laboral, Divulgacion

Info SALUT LABORAL - febrer 2018 - Eines per a l'acció sindical a l'empresa


>> Criteris Federals d'actuació en les negociacions sindicals de protocols d'assetjament.
>> Guia sindical per a la investigació d'accidents
>> Instrument pràctic per a comunicar a l'empresa riscos i incidències concretes en salut laboral


pdf
print
pmail

INFORMACIÓ

SALUT LABORAL

febrer 2018
A l'atenció dels delegats i delegades de CCOO Serveis Catalunya


>> CRITERIOS ANTE LA NEGOCIACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL (pdf)

Criteris Federals d'actuació en les negociacions sindicals de protocols d'assetjament

En l'últim període de temps, s'han vingut incrementant les consultes sobre protocols d'assetjament moral en les empreses. En aquest context i davant la inclusió de l'assetjament moral en el codi penal, la Federació de Serveis ha elaborat uns criteris per a la negociació de protocols d'assetjament laboral.

Abans de la seva consideració com a delicte, CCOO va negociar protocols per a l'abordatge d'aquest tipus d'assetjament en moltes empreses. L'experiència ens ha demostrat que aquests protocols són utilitzats per les empreses única i exclusivament per tractar cada cas individual de manera independent, amb escasses garanties en la recerca interna i amb l'objectiu de "rentar els draps bruts" dins de l'empresa. D'altra banda, en l'actualitat tenim més vies jurídiques per abordar-ho.

Per tot això, la Federació de Serveis no recomana proposar ni impulsar aquest tipus de protocols. Per a aquells casos en els quals ens veiem obligats a negociar-los, us presentem els criteris de la Federació.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte: mperezc@serveis.ccoo.cat>>INVESTIGACIÓN SINDICAL DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO (doc-7pàg.)
Guía sindical per a la investigació d'accidents

La investigació d'accidents és una obligació empresarial assenyalada en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i que ha de tenir com a objectius conèixer les causes per eliminar el risc en el seu origen i evitar que es torni a produir l'accident

No obstant, ens trobem amb moltes investigacions d'accidents en empreses on es fa un anàlisis molt superficial i es culpabilitza al treballador/a que ha patit l'accident, concloent que no és necessària cap mesura preventiva o n'hi ha prou amb formar al treballador/a.

Des de la Federació de Serveis hem creat aquesta eina que pretén servir de guia perquè com delegats/es puguem realitzar la nostra pròpia recerca d'accidents, mai amb la finalitat de substituir la responsabilitat empresarial, sinó com a eina d'acció sindical que ens permeti fer propostes i esmenes a l'informe de recerca de l'empresa.

Instrument pràctic per a comunicar a l'empresa riscos i incidències concretes en salut laboral

Amb l'objectiu de que pugueu documentar a l'empresa les incidències i els riscos concrets en salut laboral que trobeu en el centre de treball, us proposem una eina molt senzilla per a comunicar la situació a la Direcció de l'empresa i que, o bé, implanti una mesura preventiva adequada, o bé, motivi la negativa a implementar-la.

Pensem que pot ser una bona pràctica per evitar discutir reiteradament amb l'empresa, sobre una mateixa incidència o situació concreta, en diferents Comitès de Seguretat i Salut, de manera que puguem incorporar a aquestes reunions les qüestions més estructurals en Salut Laboral.

www.ccoo-serveis.cat


Secretaria de salut laboral

mperezc@serveis.ccoo.cat

CCOO Serveis Catalunya

Via Laietana, 16 - 2n planta

08003 BARCELONA